Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effect of reaction time on synthesis of boron nitride microtube (BNMT)

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.32, sa.3, ss.977-986, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Investigation Of Adsorption Parameters Effects For Removal Of Cyanıde In Water By Using Clinoptilolite

Fresenius Environmental Bulletin, cilt.23, sa.12, ss.3222-3226, 2014 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

USEABILITY OF HIGH DENSITY POLYPROPYLENE TEXTILE WASTE IN COMPOSITE MATERIAL PRODUCTION

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.29, sa.1, ss.9-14, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

OBTAINING AND INVESTIGATION OF FLUORESCENCE PROPERTIES OF CHLOROHEPTAMETHINE CYANINE DYE

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.28, sa.3, ss.481-489, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

ADSORPTION OF REACTIVE BLUE 221 ON PUMICE STONE AND KINETIC STUDY

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.26, sa.4, ss.807-812, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Electricity production from geothermal sources by using double-stage flash system

ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS, cilt.30, sa.20, ss.1884-1889, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Manufacturing low density boards from waste cardboards containing aluminium

MATERIALS & DESIGN, cilt.28, sa.7, ss.2215-2217, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Removal of heavy metal ions from aqueous solutions in fixed beds by using horse chestnut and oak valonia

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.14, sa.4, ss.296-299, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Removal of Cu2+, Pb2+ and Zn2+ from aqueous solutions on diatomite via adsorption in fixed bed

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.14, sa.6, ss.468-472, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Hydrochemical and isotopic properties of the mineralized thermal waters of Kirsehir Province, Turkey

JOURNAL OF THE GEOLOGICAL SOCIETY OF INDIA, cilt.62, sa.4, ss.455-464, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Air oxidation of aqueous cyanides in a countercurrent fixed bed reactor

KOREAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING, cilt.19, sa.2, ss.273-276, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Removal of cyanides from water by air oxidation in a cocurrent downflow fixed bed reactor

CHEMICAL ENGINEERING & TECHNOLOGY, cilt.25, sa.3, ss.283-286, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effects of various parameters on removal of NO2 gases in fixed beds by adsorption on sepiolite

Water Air And Soil Pollution, cilt.132, sa.34, ss.365-372, 2001 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

ESR of gamma irradiation damage centers in single crystals of some glutamic acid derivatives

ZEITSCHRIFT FUR NATURFORSCHUNG SECTION A-A JOURNAL OF PHYSICAL SCIENCES, cilt.51, sa.8, ss.895-897, 1996 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

THE RELATION BETWEEN WETTING EFFICIENCY AND LIQUID HOLDUP IN PACKED-COLUMNS

CHEMICAL ENGINEERING COMMUNICATIONS, cilt.128, ss.95-107, 1994 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Adsorption of zinc ions in fixed beds

J. Int. Env. Application Science, cilt.3, sa.5, ss.422-425, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Baca gazlarındaki azot oksitlerin bentonit üzerine adsorpsiyon yoluyla dolgulu kolonlarda giderilmesi,

GAZI UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, cilt.16, sa.2, ss.319-325, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Savcılı (Kırşehir) bölgesi sularının hidrokimyasal ve izotopik özellikleri,

GAZI UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, cilt.15, sa.2, ss.403-412, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Atık sulardan civanın dolgulu yataklarda giderilmesi,

GAZI UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, cilt.15, sa.1, ss.113-119, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sulardan demirin dolgulu kolonlarda giderilmesi

GAZI UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, cilt.14, sa.4, ss.1445-1450, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sulardaki manganın adsorpsiyon yoluyla dolgulu kolonlarda giderilmesi,.

GAZI UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, cilt.14, sa.3, ss.1010-1014, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kinizarin eldesi işleminin sıcaklık optimizasyonu üzerine bir çalışma,,

PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES-PAMUKKALE UNIVERSITESI MUHENDISLIK BILIMLERI DERGISI, cilt.6, ss.259-261, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sulardaki siyanür kirliliğinindolgulu kolonlarda oksidasyonuna pH ve konsantrasyonun etkisi

Selçuk Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.15, sa.2, ss.74-78, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Atık sulardaki fenol ve hidrazinin dolgulu kolonlarda giderimi

GAZI UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, cilt.13, sa.2, ss.415-423, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sulardaki kurşun kirliliğinin dolgulu kolonlarda adsorpsiyon yoluyla giderilmesi üzerine pH ve konsantrasyonun etkisi

GAZI UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, cilt.13, sa.2, ss.465-470, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dispers sarı3 tekstil boyarmaddesinin sentezi ve uygulanabilirliğ

GAZI UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, cilt.13, sa.1, ss.221-227, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İçmeler (Bolu) dolayındaki kaynaklarda yeraltısuyu kirliliğinin araştırılması,

GAZI UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, cilt.12, sa.3, ss.735-746, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Optimization Example for Electricity Production from Geothermal Sources by using Double Stage System

Energy Education Science And Technology, cilt.3, sa.1, ss.42-45, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gürü M ve Murathan A, Atık kağıtlardan levülinilikasit eldesi,i, 11(4), 771-777, 1998

GAZI UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, cilt.11, sa.4, ss.771-777, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sulardaki siyanür kirliliğinin dolgulu kolonlarda oksidasyonu üzerine gaz ve sıvı akış hızlarının etkisi

Sulardaki siyanür kirliliğinin dolgulu kolonlarda oksidasyonu üzerine gaz ve sıvı akış hızlarının etkisi, cilt.910, sa.1, ss.171-181, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Akü fabrikası atıksuyundaki kurşun kirliliğinin dolgulu kolonlarda adsorpsiyonu

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN DERGİSİ, cilt.9, sa.1, ss.123-133, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bazı dispers viyole textil boyarmaddelerin eldesi ve uygulanabilirliğinin araştırılması

FÜ Fen ve Müh. Bilimleri Dergisi,, cilt.10, sa.1, ss.1-5, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sulardaki sülfürün dolgulu kolonlarda giderimi

FÜ Fen ve Müh. Bilimleri Dergisi,, cilt.10, sa.1, ss.17-22, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Jeotermal akışkanların konut ısıtılmasında kullanımı ve çevreye etkileri

GAZI UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, cilt.9, sa.4, ss.591-597, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dolgulu Kolonlarda NOx Kirliliğinin Giderilmesi,

Standard Dergisi, sa.420, ss.88-89, 1996 (Hakemsiz Dergi)

Hatip çayını kirletici etkileri üzerine bir inceleme,

Journal Of The Faculty Of Engineering And Architecture Of Gazi University, cilt.10, sa.2, ss.29-34, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Silindirik dolgulu ve aşağı doğru paralel akışlı reaktörlerde kolon uzunluğunun basınç düşüşüne etkisi

GAZI UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, cilt.8, sa.1, ss.29-36, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

, Determination of the efficiency of various adsorbents of adsorbtion of NO2 gases in packed columns,

GAZI UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, cilt.8, sa.1, ss.93-98, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Aşağı doğru paralel akışlı üç fazlı kule reaktörlerde eksenel sıvı dağılım

Journal Of The Faculty Of Engineering And Architecture Of Gazi University, cilt.9, sa.2, ss.110-120, 1994 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Aşağı doğru paralel akışlı üç fazlı kule reaktörlerde radyal sıvı dağılımı

GAZI UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, cilt.7, ss.24-32, 1994 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dolgulu kolonlarda NO2 gazlarının adsorpsiyonu

GAZI UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, cilt.7, ss.32-40, 1994 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Küresel dolgulu ve aşağı doğru paralelakışlı reaktörlerde kolon uzunluğunun basınç düşüşüne etkisi

Journal Of The Faculty Of Engineering And Architecture Of Gazi University, cilt.9, sa.1, ss.53-60, 1994 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effect on liquid holdup in packed columns

GAZI UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, cilt.6, ss.32-40, 1993 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üç Fazlı Kule Reaktörlerde Sıvı Tutunması

GÜMMF, cilt.2, sa.3, ss.17-25, 1988 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Karakurt ve Karakurt Türbe (Kırşehir) Sıcak ve Mineralli Su Kaynaklarının Hidrokimyasal ve İzotopik Özellikleri”, Haymana-Tuzgölü- Ulukışla Basenleri Uygulamalı Çalışma (Workshop),

Aksaray Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü ve Sedimantoloji Çalışma Grubu Bildiriler, ., Aksaray, Türkiye, 4 - 05 Haziran 2000, cilt.1, ss.169-174

Semi-conductor properties of solid-state boron nitride

4th Rostocker International Symposium, Baku, Azerbaycan, 17 - 18 Eylül 2015

Investigation of Adsorption Parameters Effects For Removal Of Cyanıde In Water By Using Clinoptilolite

IThe 17th International MESAEP Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, İstanbul, Türkiye, 28 Eylül - 01 Ekim 2013

Tekstil boyasi reaktif mavi 221in pomza ile adsorpsiyonu,

UKMK, 9, Ankara, Türkiye, 22 - 25 Haziran 2010, ss.155-158

Adsorption of zinc ions in fixed beds,

BIES’08-Blacksea International Environmental Symposium, Giresun, Türkiye, 25 - 29 Ağustos 2008

The removal of organıc nıtrogenous compounds ın wastewater usıng trıckle bed reactors,

BIES’08-Blacksea International Environmental Symposium, Giresun, Türkiye, 25 - 29 Ağustos 2008

Removal of Zinc Ions From Aqueous Solutions in Packed Columns

1st International Chemical Engineering Conference, University of Jordan, Amman, Ürdün, 17 - 19 Eylül 2001, cilt.1

Atık Sulardan Cıvanın Uzaklaştırılması

XIII: Ulusal Kimya Kongresi, Samsun, Türkiye, 31 Ağustos - 04 Eylül 1999, ss.455

Atık Sulardaki Kadmiyumun Dolgulu Kolonlarda Adsorpsiyonu”, ,

XIII: Ulusal Kimya Kongresi, Samsun, Türkiye, 31 Ağustos - 04 Eylül 1999, ss.454

Dolgulu Kolonlarda Sulu Fazdaki Manganın Giderim

XIII: Ulusal Kimya Kongresi, Samsun, Türkiye, 31 Ağustos - 04 Eylül 1999, ss.1022

Sulardaki Demirin Dolgulu Kolonlarda Adsorpsiyonu

XIII: Ulusal Kimya Kongresi, Samsun, Türkiye, 31 Ağustos - 04 Eylül 1999, ss.476

“Stronsiyumun Dolgulu Kolonlarda Bej Sepiyolit Üzerine Adsorpsiyonu”,, 240-244, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, 1998.

Üçüncü Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Erzurum, Türkiye, 1 - 04 Eylül 1998, cilt.1, ss.240-244

Atık Plastiklerin Geri Kazanılması”,

Üçüncü Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Erzurum, Türkiye, 1 - 04 Eylül 1998, cilt.2, ss.1429-1432

Removal of Copper from Water in The Packed Beds

1st International Workshop on Environmental Quality and Environmental Engineering in the Middle East Region, Konya, Türkiye, 25 - 28 Ağustos 1998, cilt.1, ss.652-656

Effects of SO3 Formation on The Dew Point,

1st International Workshop on Environmental Quality and Environmental Engineering in the Middle EastRegion, Konya, Türkiye, 25 - 28 Ağustos 1998, cilt.1, ss.91-96

Sulu Fazlardan Kurşun Dolgulu Kolonlarda Uzaklaştırılması

Üçüncü Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Erzurum, Türkiye, 1 - 04 Eylül 1998, cilt.2, ss.1433-1437

Dolgulu Kolonların Atıksu Arıtımındaki Kullanım Etkinliği

”, İkinci Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 9 - 13 Eylül 1996, cilt.2, ss.1155-1158