Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A Study on the Reservoir Sedimentation of Cakmak Dam Located in the Yesilirmak Basin

JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI, cilt.22, sa.3, ss.715-721, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Analysis of Offshore Wind Turbine Towers with Different Designs by Finite Elements Method

International Journal of Advanced Research in Engineering, cilt.4, sa.3, ss.1, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

ŞEV STABİLİTESİNE ZEMİN ÖZELLİKLERİNİN ETKİSİNİN LİMİT DENGE YÖNTEMİ İLE İRDELENMESİ

Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, cilt.5, sa.3, ss.675-684, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Sürdürülebilir Binalar İçin Dünyada Uygulanan Devlet Teşvikleri ve Uygulamaların İncelenmesi

TÜBAV Bilim Dergisi, cilt.10, sa.1, ss.52-60, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fonksiyonel Değişimli Ortotropik Plakların Dinamik Tepkisine Kayma Deformasyonu ve Dönel Eylemsizlik Etkilerinin İncelenmesi

SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.20, sa.2, ss.236-243, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Betonarme kirişlerin çelik levhalarla kesmeye karşı güçlendirilmesi

Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.4, sa.1, ss.13-20, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Evaluation of Sediment Deposition on Corum Dam Reservoir

3rd World Multidisciplinary Civil Engineering, Architecture, Urban Planning Symposium (WMCAUS), Prague, Çek Cumhuriyeti, 18 - 22 Haziran 2018, cilt.471 identifier identifier

Evaluation of Sediment Deposition on Çorum Dam Reservoir

Multidisiplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium, WMCAUS, 18 - 22 Temmuz 2018

ANALYSIS OF OFFSHORE WIND TURBINE TOWERS WITH DIFFERENT DESIGNS BY FINITE ELEMENTS METHOD

9th International Conference on Engineering, Technology, Management and Science - ICETMS 2018, 1 - 02 Temmuz 2018

Sustainable Operation of Dams Under the Sediment Threat

3rd International Sustainable Buildings Symposium (ISBS), U ARAB EMIRATES, 15 - 17 Mart 2017, cilt.6, ss.880-892 identifier

Behavior of Dams Under Earthquake Loading-Case of Lower San Fernando Dam

3rd International Sustainable Buildings Symposium (ISBS), U ARAB EMIRATES, 15 - 17 Mart 2017, cilt.6, ss.827-835 identifier

Tarihi Şavşat Tbeti Manastırı’nın Sonlu Elemanlar Yöntemi İle Analizi

2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress, Adana, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2017, ss.2049-2057

TARİHİ YAPILARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ KAPSAMINDA TAŞIMA YÖNTEMLERİNİN İRDELENMESİ

1st International Mediterranean Science and Engineering Congress - IMSEC 2016, Adana, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2016, ss.800-808

Tarihi yapıların sürdürülebilirliği kapsamında taşımayöntemlerinin irdelenmesi

1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016), 26 - 28 Ekim 2016, ss.800-808

Sismik yükler altında kazıklı ve blok tipi rıhtım yapısınındavranışının irdelenmesi

1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016), Adana, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2016, ss.759-766

SİSMİK YÜKLER ALTINDA KAZIKLI ve BLOK TİPİ RIHTIM YAPISININ DAVRANIŞININ İRDELENMESİ

1st International Mediterranean Science and Engineering Congress - IMSEC 2016, Adana, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2016, ss.759-766

DÜNYADA SÜRDÜRÜLEBİLİR YAPILARLA İLGİLİ DEVLET TEŞVİKLERİ VE UYGULAMALARININ İNCELENMESİ

2nd International Sustainable Buildings Symposium - ISBS 2015, Ankara, Türkiye, 28 - 30 Mayıs 2015

The stability of cylindrical shells with exponentially graded coatings subjected to lateral pressure

Internatıional Civil Engineering & Architecture Symposium for Academicians, 17 - 20 Mayıs 2014, ss.98-105

Buckling of shear deformable functionally graded orthotropic cylindrical shells under a lateral pressure

Abstracts of 4nd Advances in Applied Physics and Materials Science Congress, 24 - 27 Nisan 2014, ss.161

Stability Analysis of Clamped Nonhomogenous Shells on the Elastic Foundation

Abstracts of 3nd Advances in Applied Physics and Materials Science Congress, 24 - 28 Nisan 2013, ss.434