Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Anticipatory effect of execution on observation: an approach using ExoPinch finger robot

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.49, sa.4, ss.1054-1067, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Bilateral pan-plexus lesion after substance use: A case report

TURKISH JOURNAL OF PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION, cilt.65, sa.4, ss.411-414, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Comparison of Interpolation Methods in the Diagnosis of Carpal Tunnel Syndrome

BALKAN MEDICAL JOURNAL, cilt.35, sa.5, ss.378-383, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Using fuzzy logic for diagnosis and classification of spasticity

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.47, sa.1, ss.148-160, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effect of Kinesio taping on elbowmuscle strength in healthy individuals: A randomized trial

JOURNAL OF BACK AND MUSCULOSKELETAL REHABILITATION, cilt.30, sa.2, ss.317-323, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Femoral Nerve Injury Following a Lumbar Plexus Blockade

BALKAN MEDICAL JOURNAL, cilt.31, sa.2, ss.184-186, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Split Cord Malformation: Experience from a Tertiary Referral Center

PEDIATRIC NEUROSURGERY, cilt.48, sa.5, ss.291-298, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Empty sella syndrome presented with arthritis

RHEUMATOLOGY INTERNATIONAL, cilt.31, sa.1, ss.135-137, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Cerebrovascular Accident Following Unprescribed Use of Sildenafil: Is it Underestimated?

TURKIYE FIZIKSEL TIP VE REHABILITASYON DERGISI-TURKISH JOURNAL OF PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION, cilt.56, sa.4, ss.204-206, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Carpal Lock and the Volar-Supporting Orthosis in Mild and Moderate Carpal Tunnel Syndrome

AMERICAN JOURNAL OF PHYSICAL MEDICINE & REHABILITATION, cilt.89, sa.9, ss.759-764, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Painful Legs and Moving Toes Following a Traumatic Medial Plantar Nerve Injury

MOVEMENT DISORDERS, cilt.25, sa.1, ss.133-135, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Modic changes and spondylodiscitis at multiple levels of the thoracolumbar spine in a patient with ankylosing spondylitis

JOURNAL OF BACK AND MUSCULOSKELETAL REHABILITATION, cilt.23, sa.2, ss.97-100, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Osteopoikilosis: A case with osteopenia

JOURNAL OF BACK AND MUSCULOSKELETAL REHABILITATION, cilt.22, sa.4, ss.231-234, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Development of Electronic Health Record System Based on Carpal Tunnel Syndrome

JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI, cilt.22, sa.4, ss.847-853, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Lumbosakral Radikülopatilerde Elektrofizyolojik Yöntemler

Turkiye Klinikleri Journal of Physical Medicine Rehabilitation Special Topics, cilt.8, sa.4, ss.34-40, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effects of perineural tramadol on nerve conduction of sural nerve

Ağrı, cilt.23, sa.2, ss.51-6, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Reflex sympathetic dystrophy secondary to piriformis syndrome a case report

Ağrı, cilt.21, sa.2, ss.75-9, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effects of perineural tramadol on sensory and motor conduction of ulnar nerve

Journal of Opioid Management, cilt.4, sa.6, ss.345-9, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Osteoporoz eğitim durumu ve farkındalık düzeyi araştırma sonuçları

Osteoporoz Dünyasından, cilt.11, ss.36-40, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Analysis of free text in electronic health records by using text mining methods

7th International Conference on Advanced Technologies(ICAT’18), Antalya, Türkiye, 28 Nisan - 01 Mayıs 2018, ss.547-553

Passive torque estimation using exopinch - a hand exoskeleton for robotic mirror therapy.

1st International Conference on Robotic Technology and Rehabilitation (ICRAR 2018)., 9 - 11 Nisan 2018

Tıbbi Veri Ambarı Kullanarak Veri Madenciliği Sınıflandırma Algoritmalarının Karşılaştırılması

1st International Turkish World Engineering and Science Congress, Antalya, Türkiye, 7 - 10 Aralık 2017, ss.136-141

COMPARING DATA MINING CLASSIFICATION ALGORITHMS USING MEDICAL DATA WAREHOUSES

1st International Turkish World Engineering and Science Congress, 7 - 10 Aralık 2017, ss.136-141

Ayna Nöronlar (Da) Yanılır.

33. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi., Türkiye, 22 Nisan 2017

Monoton Uyarı Sırasında EEG (Mü) Ritim Deseknronizasyonu.

33. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi., Türkiye, 22 - 26 Nisan 2017

Radial sinir scwhannomu

TURK-MUS-I Multidisipliner Ultrasonografi Sempozyumu, Türkiye, 18 - 20 Şubat 2016

Total diz artroplastisi sonrası gelişen common peroneal sinir hasarı

25. Ulusal Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Kongresi, Türkiye, 22 - 26 Nisan 2015

An Evaluation of Tibialis Anterior Muscle Activity In Patients With Spasticity Using Electrophysiological Methods

22nd IEEE Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), Trabzon, Türkiye, 23 - 25 Nisan 2014, ss.309-312 identifier identifier

BRAKİAL PLEKSUSUN MALİGN TRİTON TÜMÖRÜ

6. ULUSAL GÖĞÜS CERRAHİSİ KONGRESİ, Türkiye, 28 Nisan - 01 Mayıs 2011

Effectiveness of Intraoperative Neurophysiological Monitoring in Untethering of Filum Terminale

22nd Congress of European Society for Pediatric Neurosurgery, Antalya, Türkiye, 21 - 25 Nisan 2010

Omurilik Tümörlerinin Cerrahisinde İntraoperatif Nörofizyolojik Monitörizasyon

26. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG – EMG Kongresi (2010), Türkiye, 31 Mart - 04 Nisan 2010

Kitap & Kitap Bölümleri

D10. Kinezyobantlama tarihçesi, kullanım alanları ve literatür bilgiler eşliğinde kas iskelet system problemlerinde etkinliği.

Kas-İskelet Sistemi Sorunlarında Kinezyobantlama., Borman P, Zinnuroğlu M, Editör, Türkiye Klinikleri, Ankara, ss.1-13, 2017

Kinezyobantlama prensipleri, Dikkat edilecek noktalar.

Kas-İskelet Sistemi Sorunlarında Kinezyobantlama., Borman P, Zinnuroğlu M, Editör, Türkiye Klinikleri, Ankara, ss.13-19, 2017

Skolyoz cerrahisinde intraoperatif nörofizyolojik izlem

Adölesan idiyopatik skolyoz, Ömer Akçalı, Editör, Rekmay, Ankara, ss.233-252, 2017