Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

MELKERSSON-ROSENTHAL SYNDROME: A CASE REPORT

JOURNAL OF ISTANBUL UNIVERSITY FACULTY OF DENTISTRY, cilt.51, sa.1, ss.42-45, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Size changes with aging in the level II lymph nodes of the neck

Size changes with aging in the level II lymph nodes of the neck, İzmir, Türkiye, 17 Aralık 2020

The relationship between autoantibody levels and size of perithyroidal lymph nodes in patıents with chronic thyroidıtis

2nd International Congress on Sports, Anthropology, Nutrition, Anatomy and Radiology (SANAR, July 20-23, 2020), Nevşehir, Türkiye, 20 Temmuz 2020

Kitap & Kitap Bölümleri

Abdominal Ultrasonografi Tanımı ve Üst Abdomen Ultrasonografilerde Sık Tanımlanan Benign Lezyonlar

BÜTÜNCÜL TIP, Aydın Çifci, Editör, Ankara nobel Tıp Kitabevi, Ankara, ss.1570-1573, 2020

INTRATEMPORAL FACIAL NERVEPATHOLOGIES AND MIDDLE EAR-MASTOIDINNER EAR REAL TUMORS

DIAGNOSTIC IMAGING OF TEMPORAL BONE, Adnan Özdemir, Mustafa Kaya, Editör, Ankara Nobel Tıp Kitabevi, Ankara, ss.33-40, 2020

Meme Görüntüleme ve Risk Gruplarına Göre Uygun Tetkik Seçimi

BÜTÜNCÜL TIP, Aydın Çifci, Editör, Ankara Nobel Tıp Kitabevi, Ankara, ss.1585-1588, 2020

Hematürinin Temel Radyolojik Değerlendirmesi

BÜTÜNCÜL TIP, Aydın Çifci, Editör, Ankara Nobel Tıp Kitabevi, Ankara, ss.1574-1577, 2020

Karın Ağrısının Temel Radyolojik Değerlendirmesi

BÜTÜNCÜL TIP, Aydın Çifci, Editör, Ankara Nobel Tıp Kitabevi, Ankara, ss.1578-1580, 2020

Bel ve Sırt Ağrılarında Temel Radyolojik Değerlendirme

BÜTÜNCÜL TIP, Aydın Çifci, Editör, Ankara Nobel Tıp Kitabevi, Ankara, ss.1581-1584, 2020