Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2014 - 2019 Yüksek Lisans

  Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İngiliz Dili Öğretimi (Yl) (Tezli), Türkiye

 • 2007 - 2008 Lisans

  Unıversıtà Deglı Studı Dı Macerata, Department Of Educatıon, Cultural Herıtage And Tourısm, İtalya

 • 2004 - 2008 Lisans

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2019 Yüksek Lisans

  The place of native culture in the intercultural training of pre-service English language teachers: The Turkish case

  Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İngiliz Dili Öğretimi (Yl) (Tezli)