Assoc. Prof.

MUTLU TAHSİN ÜSTÜNDAĞ


Gazi Eğitim Fakültesi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Education Information

2007 - 2012

2007 - 2012

Doctorate

Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Teknolojileri (Dr), Turkey

2004 - 2007

2004 - 2007

Postgraduate

Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (Yl) (Tezli), Turkey

2000 - 2004

2000 - 2004

Undergraduate

Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Turkey

Dissertations

2012

2012

Doctorate

Çevrimiçi öğrenme ortamlarında uyarlanmış sosyal etkileşim araçlarının öğrencilerin akademik başarılarına ve sosyal bulunuşluk algılarına etkisi

Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Teknolojileri (Dr)

2007

2007

Postgraduate

İşbirlikçi internet temelli öğrenme ortamının Kırkpatrıck değerlendirme modeline göre değerlendirilmesi

Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (Yl) (Tezli)

Research Areas

Computer Education and Instructional Technology

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Associate Professor

Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

2011 - 2018

2011 - 2018

Lecturer

Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

2005 - 2011

2005 - 2011

Research Assistant

Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Managerial Experience

2020 - Continues

2020 - Continues

Director of the Center

Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

2018 - Continues

2018 - Continues

Deputy Head of Department

Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

Courses

Undergraduate

Undergraduate

SEÇMELİ-III (İÇERİK YÖNETİM SİSTEMLERİ)

Undergraduate

Undergraduate

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ

Undergraduate

Undergraduate

PROGRAMLAMA DİLLERİ-I

Postgraduate

Postgraduate

İNTERNET PROGRAMLAMA

Undergraduate

Undergraduate

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

Postgraduate

Postgraduate

ALGORİTMA ANALİZİ VE TASARIMI

Undergraduate

Undergraduate

VERİ TABANI YÖNETM SİSTEMLERİ

Undergraduate

Undergraduate

PROGRAMLAMA DİLLERİ-II

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

2021

2021

Araç Cüzdanı: Motorlu Araçların Teknik Servis ve Bakım Kayıtlarının Blokzinciri Üzerinde Yönetilmesi

TANRIVERDİ M. , UYSAL M. , ÜSTÜNDAĞ M. T. , AYAZ Z.

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, vol.9, no.4, pp.1358-1373, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

2020

2020

Öğrenciler için Eğitim Cüzdanı: Öğrencilerin Eğitim Etkinliklerinin Blokzinciri Üzerinde Paylaşılması

TANRIVERDİ M. , UYSAL M. , ÜSTÜNDAĞ M. T.

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.18, no.2, pp.601-621, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

2019

2019

Meslek Lisesi Öğretmenlerinin 21. yy. Becerileri Özyeterlik Algıları

Cemaloğlu N. , Bingöl Arslangilay A. S. , Üstündağ M. T. , Bilasa P.

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.20, no.2, pp.845-874, 2019 (Other Refereed National Journals)

2019

2019

Blokzinciri Teknolojisi Nedir ? Ne Değildir ?: Alanyazın İncelemesi

TANRIVERDİ M. , UYSAL M. , ÜSTÜNDAĞ M. T.

Bilişim Teknolojileri Dergisi, vol.12, no.3, pp.203-217, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2019

2019

MESLEK LİSESİ ÖĞRETMENLERİNİN 21. YÜZYIL BECERİLERİ ÖZYETERLİK ALGILARI

CEMALOĞLU N. , Aslangilay A. S. , Aslangilay A. S. , ÜSTÜNDAĞ M. T. , BİLASA P.

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.20, no.2, pp.845-874, 2019 (Other Refereed National Journals)

2018

2018

Perakende Sektöründe Kampanya Yönetimine Yönelik İş Zekası Uygulaması

Erdal A., ÜSTÜNDAĞ M. T. , TANRIVERDİ M.

Artificial Intelligence Studies, vol.1, no.1, pp.8-25, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

2018

2018

Web Tasarımı Eğitiminin Mobil Uygulama ile Desteklenmesine Yönelik Uygulama Örneği ve Sonuçları

ALTUNÇEKİÇ A. , ÜSTÜNDAĞ M. T. , KUKUL V.

Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.4, no.1, pp.33-45, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

2017

2017

ÖĞRENENLERİN SOSYAL ETKİLEŞİM ARAÇLARININ YER ALDIĞIÇEVRİMİÇİ ÖĞRENME ORTAMINA İLİŞKİN UYARLAMA TERCİHLERİ VE GÖRÜŞLERİ

ÜSTÜNDAĞ M. T. , GÜYER T.

International Journal of Eurasia Social Sciences, vol.8, no.30, pp.1807-1831, 2017 (Other Refereed National Journals)

2017

2017

Could rapid application development tools be used asicebreakers in programming education?

ÜSTÜNDAĞ M. T.

International Journal of Human Sciences, vol.14, no.4, pp.4586-4605, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2017

2017

Öğretim materyali olarak dijital hikâye geliştirme aşamalarının ve araçlarının incelenmesi

YILMAZ Y., ÜSTÜNDAĞ M. T. , GÜNEŞ E.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.17, no.3, pp.1621-1640, 2017 (Other Refereed National Journals)

2017

2017

Uyarlanmış Sosyal Etkileşim Araçlarının Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Sosyal Bulunuşluk Algılarına Etkisi

ÜSTÜNDAĞ M. T. , GÜYER T.

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.18, no.2, pp.501-523, 2017 (Other Refereed National Journals)

2017

2017

DİJİTAL HİKAYELEME YÖNTEMİ İLE ETKİLİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ

YILMAZ Y., ÜSTÜNDAĞ M. T. , GÜNEŞ E., ÇALIŞKAN G.

Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, vol.7, no.2, pp.254-275, 2017 (Other Refereed National Journals)

2017

2017

Kurumsal Mirasın Korunması ve UNESCO Dünya Belleği Programının Belgesel Mirasın Korunmasındaki Rolü

YALÇIN H., ÜSTÜNDAĞ M. T. , BİRBUDAK T. S. , SAFRAN M.

Türkiye Bilimler Akademisi Kültür Envanteri Dergisi, vol.15, pp.223-230, 2017 (Other Refereed National Journals)

2017

2017

Investigating Educational Research Articles (1980-2014) in terms of Bibliometric Indicators

GÜNEŞ E., ÜSTÜNDAĞ M. T. , YALÇIN H., SAFRAN M.

International Online Journal of Educational Sciences, vol.9, no.1, pp.101-117, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

2017

2017

Turkish Adaptation of Digital Literacy Scale and Investigating Pre-service Science Teachers' Digital Literacy

ÜSTÜNDAĞ M. T. , GÜNEŞ E., BAHÇİVAN E.

JOURNAL OF EDUCATION AND FUTURE-EGITIM VE GELECEK DERGISI, no.12, pp.19-29, 2017 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

2017

2017

Mobil Günlüklerin (Moblog) Öğretmen Eğitiminde Kullanımına Yönelik Öğretmen Adaylarının Görüşleri.

Karataş S. , Üstündağ M. T. , Çakır H. , Şahin S.

Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.3, no.2, pp.13-33, 2017 (Other Refereed National Journals)

2016

2016

Öğretmen Adaylarının 2014 KPSS Puanlarının Fakülte ve Öğretmenlik Alanlarına Göre Karşılaştırılması

ÜSTÜNDAĞ M. T. , YALÇIN H., BİRBUDAK T. S. , GÜNEŞ E., SAFRAN M.

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.17, no.3, pp.599-619, 2016 (Other Refereed National Journals)

2016

2016

lntellectual Structure of Stem Education in Educational Research

ÜSTÜNDAĞ M. T. , YALÇIN H., GÜNEŞ E.

TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, pp.1222-1230, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

2016

2016

İntranet Tabanlı Bilişim Teknolojileri Servis Yönetimi Uygulaması

ÇEKİÇ E., ÜSTÜNDAĞ M. T.

Bilişim Teknolojileri Dergisi, vol.9, no.3, pp.303-314, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2014

2014

İŞ BİRLİKÇİ İNTERNET TEMELLİ ÖĞRENME ORTAMININ KIRKPATRICK DEĞERLENDİRME MODELİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

ÜSTÜNDAĞ M. T. , YALIN H. İ.

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.12, no.2, pp.79-98, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

2011

2011

Web Sitesi Kullanılabilirlik Ölçeğinin Geliştirilmesi Geçerlik Güvenirlik Analizi ve Uygulama Sonuçları

KILIÇ ÇAKMAK E. , GÜNEŞ E., ÇİFTCİ S., ÜSTÜNDAĞ M. T.

PEGEM EĞİTİM VE ÖĞRETİM DERGİSİ, vol.1, no.2, pp.31-40, 2011 (Other Refereed National Journals)

2008

2008

Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Programı Öğrencilerinin İnternet Temelli Uzaktan Eğitim Doyumları ile Demografik Özellikleri Arasındaki İlişki

Karataş S. , Üstündağ M. T.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.5, no.2, pp.62-73, 2008 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

Web Sitesi: Kurumlar İçin Önemi ve Sahip Olması Gereken Özellikler

ÜSTÜNDAĞ M. T.

Uluslararası ’xxEğitimde Ve Sosyal Bilimlerde Yenilikler’xx Sanal Sempozyumu, 3 - 05 April 2019

2019

2019

WEB SİTESİ: KURUMLAR İÇİN ÖNEMİ VE SAHİP OLMASI GEREKEN ÖZELLİKLER

UYSAL M. , TANRIVERDİ M. , ÜSTÜNDAĞ M. T.

Uluslararası Eğitimde ve Sosyal Bilimlerde Yenilikler Sanal Sempozyumu (IVSESS), Ankara, Turkey, 3 - 05 April 2019

2018

2018

BLOKZİNCİR TEKNOLOJİSİ VE EĞİTİM ALANINDA KULLANILMA POTANSİYELİ

TANRIVERDİ M. , UYSAL M. , ÜSTÜNDAĞ M. T.

1. Uluslararası Çağdaş Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu (ISCESS), Antalya, Turkey, 22 - 25 November 2018

2018

2018

MESLEK LİSESİ ÖĞRETMENLERİNİN 21. YY BECERİLERİ EĞİTİM PROGRAMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Cemaloğlu N. , Üstündağ M. T. , Bingöl Arslangilay A. S. , Bilasa P.

1.ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ EĞİTİMVE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 22 - 25 November 2018, pp.240-241

2018

2018

MESLEK LİSESİ ÖĞRETMENLERİNİN 21. YY BECERİLERİNE İLİŞKİN İHTİYAÇ ANALİZİ

Cemaloğlu N. , Bilasa P. , Üstündağ M. T. , Bingöl Arslangilay A. S.

1.ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ EĞİTİMVE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Antalya, Turkey, 22 - 25 November 2018, pp.48-49

2017

2017

Veritabanı Yönetim Sistemleri Dersinin Öğretiminde Adventure Works Veritabanı Kullanımı

ÜSTÜNDAĞ M. T. , YÜKSEL A. O. , KUKUL V.

5. International Instructional Technologies Teacher Education Symposium (ITTES 2017), İzmir, Turkey, 11 - 13 October 2017, pp.439

2017

2017

Hayat Boyu Öğrenme Kapsamında Öğretmenlerin Tamamlayıcı Ölçme Değerlendirme Hakkındaki Görüşleri

YILMAZ Y., ÜSTÜNDAĞ M. T. , ALTUNÇEKİÇ A.

V. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, İzmir, Turkey, 11 - 13 October 2017, pp.199

2017

2017

Dijital Okuryazarlık Düzeyinin Ölçülmesi Problemi

GÜNEŞ E., ÜSTÜNDAĞ M. T. , BAHÇİVAN E.

5. International Instructional Technologies and Teacher Education Symposium (ITTES 2017), İzmir, Turkey, 11 - 13 October 2017, pp.132

2017

2017

Web Tasarımı Eğitiminin Mobil Uygulama ile Desteklenmesine Yönelik Uygulama Örneği ve Sonuçları

ALTUNÇEKİÇ A. , ÜSTÜNDAĞ M. T. , KUKUL V.

11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Malatya, Turkey, 24 - 26 May 2017

2017

2017

Programlama Eğitiminin Dünü, Bugünü ve Yarını

ÜSTÜNDAĞ M. T. , KUKUL V.

11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Malatya, Turkey, 24 May - 26 July 2017

2017

2017

Hayat Boyu Öğrenme Kapsamında Bilişim Kurslarındaki Kursiyerlerin Eğilimleri

ALTUNÇEKİÇ A. , YILMAZ Y., ÜSTÜNDAĞ M. T.

11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu (ICITS 2017), Malatya, Turkey, 24 - 26 May 2017, pp.235-236

2017

2017

Dijital Hikayeleme Yönteminin Türkçe Öğretimine Etkisi

YILMAZ Y., ÜSTÜNDAĞ M. T. , GÜNEŞ E., ÇALIŞKAN G.

11. International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS 2017), Malatya, Turkey, 24 - 26 May 2017, pp.236-237

2017

2017

PRE-SERVICE TEACHERS’ EPISTEMOLOGICAL BELIEFS AND DIGITAL LITERACY

BAHÇİVAN E., ÜSTÜNDAĞ M. T. , GÜNEŞ E.

6. International Conference of Strategic Research in Social Science and Education, Prag, Czech Republic, 12 - 14 May 2017, pp.76-77 Sustainable Development

2016

2016

Conceptual Evolution Map of Educational Research Articles and Reviews 1980 2015

YALÇIN H., ÜSTÜNDAĞ M. T. , ÖZTÜRK T.

International Conference on New Horizons in Education (INTE 2016), Vienna, Austria, 13 - 15 July 2016, pp.242

2016

2016

The Effect of Mobile Blogs MOBLOG in Teacher Education on Prospective Teachers Attitudes Towards Teaching Profession

KARATAŞ S. , ÜSTÜNDAĞ M. T. , ÇAKIR H. , ŞAHİN S.

International Conference on New Horizons in Education (INTE 2016), Vienna, Austria, 13 - 15 July 2016, pp.244

2016

2016

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi Soğuk Savaş Döneminde Türkiye Konusuna Yönelik Örnek Bir Çokluortam Öğretim Materyalinin Oluşturulması

ŞAHİNGÖZ M. , AKBABA B., ÜSTÜNDAĞ M. T.

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi «Soğuk Savaş Döneminde Türkiye» Konusuna Yönelik Örnek Bir Çokluortam Öğretim Materyalinin Oluşturulması, 1 - 03 September 2016

2016

2016

Fen Eğitiminde Artırılmış Gerçeklik Kullanımına Yönelik Bir Örnek Uygulama

GÜNEŞ E., ÜSTÜNDAĞ M. T.

10. Intrnational Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS), Rize, Turkey, 16 - 18 May 2016, pp.104

2016

2016

The Effect of Gamification on Distance Education Learning Management Systems Instructor and Students

YILMAZ Y., ÜSTÜNDAĞ M. T.

10. International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS), Rize, Turkey, 16 - 18 May 2016, pp.173

2016

2016

Öğretim Materyali Olarak Dijital Hikaye Geliştirme Aşamalarının İncelenmesi

YILMAZ Y., ÜSTÜNDAĞ M. T. , GÜNEŞ E.

10. International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS), Rize, Turkey, 16 - 18 May 2016, pp.260

2015

2015

Kamu Kurumlarının Resmi Elektronik Yazışmalarında Kullanılacak Kayıtlı Elektronik Posta KEP Sistemi Sürecinde İhtiyaç Duyulan Düzenlemeler

YILMAZ Y., ÜSTÜNDAĞ M. T.

Kurumsal Belleklerin Geleceği: Dijitalleştirme-Elektronik Arşiv-Elektronik Belge Yönetimi Sempozyumu, Ankara, Turkey, 22 - 23 October 2015

2015

2015

TÜBİTAK Destekli Yayınların Bibliyometrik Analizi ve Özelde Eğitim Araştırmalarının Durumu

ÜSTÜNDAĞ M. T. , GÜNEŞ E., YALÇIN H., BİRBUDAK T. S.

5th International Conference of Research in Education (ICRE), Edirne, Turkey, 8 - 10 October 2015, pp.156

2015

2015

TÜBİTAK DESTEKLİ YAYINLARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ VE ÖZELDE EĞİTİM ARAŞTIRMALARININ DURUMU

ÜSTÜNDAĞ M. T. , GÜNEŞ E., YALÇIN H., BİRBUDAK T. S.

5th International Conference of Research in Education (ULEAD 2015), Edirne, Turkey, 8 - 10 October 2015

2015

2015

How Can We Integrate Technology Into Measurement And Evaluation Implementation Of An ExamManagement Application

GÜNEŞ E., ÜSTÜNDAĞ M. T.

International Educational Technology Conference–IECT 2015, İstanbul, Turkey, 27 - 29 May 2015, pp.532-538

2014

2014

Sosyal Bilimler Alanında Akademik Araştırmalara Destek Amaçlı Yazılımların Kullanımına Yönelik İhtiyaç Analizi

ÜSTÜNDAĞ M. T. , KILIÇ ÇAKMAK E. , GÜNEŞ E.

International Conference on New Trends in Educational Technology - INTET2014, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 14 - 15 April 2014, pp.12

2014

2014

Student Awareness Towards Rapid Application Development (RAD) In Education

GÜNEŞ E., ÜSTÜNDAĞ M. T.

International Conference on New Trends in Educational Technology - INTET2014, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 14 - 15 April 2014, pp.18

2013

2013

Lisansüstü Eğitimde Teknoloji Kullanımının Önemi ve Öğretimi - Örnek Uygulama ve Sonuçları

ÜSTÜNDAĞ M. T. , GÜNEŞ E., OLPAK Y. Z.

1. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (ITTES 2013), Trabzon, Turkey, 26 - 28 June 2013, pp.94

2013

2013

Web Temelli Öğretim Ortamlarında Benzeşim Tekniği: Kullanımına Yönelik Öneri ve Geliştirilen Uygulama Örneği

YILMAZ Y., ÜSTÜNDAĞ M. T.

1. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (ITTES 2013), Trabzon, Turkey, 26 - 28 May 2013, pp.30

2010

2010

UZAKTAN EĞİTİMDE YÖNETİM

KARATAŞ S. , ÜSTÜNDAĞ M. T.

5. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 02 May 2010

2010

2010

Engaging Students with Free Collaboration Technologies in Higher Education

ÇAKIR H. , KARATAŞ S. , ÜSTÜNDAĞ M. T.

World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education, Orlando, United States Of America, 17 - 19 October 2010

2010

2010

PROPER USAGE OF THE TERMS: LMS, CMS and LCMS

ÜSTÜNDAĞ M. T. , GÜNEŞ E., KARATAŞ E., KARATAŞ S. , KILIÇ ÇAKMAK E. , ÇİFTCİ S.

10thINTERNATIONALEDUCATIONALTECHNOLOGYCONFERENCE (IETC 2010), İstanbul, Turkey, 26 - 28 April 2010, pp.1253-1259

2010

2010

Attitudes of distance education students towards web based learning - a case study

Ciftci S., Gunes E., ÜSTÜNDAĞ M. T.

2nd World Conference on Educational Sciences (WCES-2010), İstanbul, Turkey, 4 - 08 February 2010, vol.2, pp.2393-2396 identifier identifier

2009

2009

E-ÖĞRENMEDE TASARIM VE GELİŞTİRME SÜRECİ İLE GÖREV PAYLAŞIMI

GÜNEŞ E., KILIÇ ÇAKMAK E. , KARATAŞ S. , ÇİFTCİ S., ÜSTÜNDAĞ M. T.

3. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 7 - 09 October 2009, pp.1123-1127

2009

2009

PARMAKLAR KLAVYEDE, PEKİ YA ZİHİNLER NEREDE?E-ÖĞRENMEDE ETKİLEŞİM

KARATAŞ S. , ÜSTÜNDAĞ M. T. , GÜNEŞ E.

9th International Educational Technology Conference (IETC2009), Ankara, Turkey, 6 - 08 May 2009, pp.745-755

2009

2009

E ÖĞRENMEDE SOHBETE KATILIM VE ÖDEV GÖNDERMENİN AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ

ÇİFTCİ S., KILIÇ ÇAKMAK E. , ÜSTÜNDAĞ M. T. , KARATAŞ S.

9th International Educational Technology Conference (IETC2009), Ankara, Turkey, 6 - 08 May 2009, pp.228-233

2008

2008

Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Programı (GUEP) ile Geliştirme Ekibindeki BÖTE Öğrencilerinin Birbirlerine Katkısı

Üstündağ M. T. , Kılıç Çakmak E. , Karataş S.

2. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS 2008), İzmir, Turkey, 16 - 18 April 2008

Books & Book Chapters

2021

2021

STEM Eğitici Eğitiminde Farklı Yaklaşımlar

KARATAŞ S. , KILIÇ ÇAKMAK E. , ÜSTÜNDAĞ M. T.

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Ankara, 2021

2021

2021

Key Approaches for the training of Coding Trainers

KARATAŞ S. , KILIÇ ÇAKMAK E. , ÜSTÜNDAĞ M. T. , SOLMAZ E. , TANRIVERDİ M. , ÖZCAN S. , et al.

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Ankara, 2021

2021

2021

Different Approaches in STEM Trainers' Training

KARATAŞ S. , KILIÇ ÇAKMAK E. , ÜSTÜNDAĞ M. T.

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Ankara, 2021

2021

2021

Etkili Sunum Teknikleri

KARATAŞ S. , KILIÇ ÇAKMAK E. , ÜSTÜNDAĞ M. T.

in: Yetişkin Eğitimi ve Beden Dili, Karapınar Asaf, Murat; Orman, Rukiye; Solmaz, İlkay, Editor, Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara, pp.22-29, 2021

2021

2021

Yetişkin Eğitimi

KARATAŞ S. , KILIÇ ÇAKMAK E. , ÜSTÜNDAĞ M. T.

in: Yetişkin Eğitimi ve Beden Dili, Karapınar Asaf, Murat; Orman, Rukiye; Solmaz, İlkay, Editor, Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara, pp.8-20, 2021

2020

2020

Kişiselleştirilmiş Öğrenme Ortamları

ÜSTÜNDAĞ M. T.

in: Açık ve Uzaktan Öğrenme, Karataş Serçin, Kılıç Çakmak Ebru, Editor, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, pp.187-204, 2020

2019

2019

Eğitimin Teknolojik Temelleri

ÜSTÜNDAĞ M. T.

in: Eğitime Giriş, Çalık Temel, Arslan Mehmet Metin, Editor, Pegem Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.249-280, 2019

2016

2016

Akreditasyon Süreçlerinde Denetçi/Teknik Uzmanların Planlanmasına Yönelik İş Zekası Uygulaması

YÜKSEL B., ÜSTÜNDAĞ M. T.

in: AKILLI TEKNOLOJİ AKILLI YÖNETİM, VAHAP TECİM, ÇİĞDEM TARHAN, CAN AYDIN, Editor, GÜLERMAT MATBAACILIK, İzmir, pp.187-196, 2016

2008

2008

ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMLERİ VE ÖRNEK UYGULAMA

GÜYER T. , ÜSTÜNDAĞ M. T.

in: İNTERNET TEMELLİ EĞİTİM, Prof. Dr. Halil İbrahim YALIN, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.233-269, 2008

2007

2007

Bilişim Sistemleri Güvenliği ve İlgili Etik Kavramları

ÜSTÜNDAĞ M. T.

in: Bilgisayar - I, Güneş Bilal, Editor, EDM Özel Eğitim Hizmetleri Yayıncılık ve Danışmanlık TİC. LTD. ŞTİ., Ankara, pp.274-296, 2007


Citations

Total Citations (WOS): 27

h-index (WOS): 4