Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Öğrenciler için Eğitim Cüzdanı: Öğrencilerin Eğitim Etkinliklerinin Blokzinciri Üzerinde Paylaşılması

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.18, sa.2, ss.601-621, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Meslek Lisesi Öğretmenlerinin 21. yy. Becerileri Özyeterlik Algıları

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.20, sa.2, ss.845-874, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Blokzinciri Teknolojisi Nedir ? Ne Değildir ?: Alanyazın İncelemesi

Bilişim Teknolojileri Dergisi, cilt.12, sa.3, ss.203-217, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Perakende Sektöründe Kampanya Yönetimine Yönelik İş Zekası Uygulaması

Artificial Intelligence Studies, cilt.1, sa.1, ss.8-25, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Web Tasarımı Eğitiminin Mobil Uygulama ile Desteklenmesine Yönelik Uygulama Örneği ve Sonuçları

Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.4, sa.1, ss.33-45, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÖĞRENENLERİN SOSYAL ETKİLEŞİM ARAÇLARININ YER ALDIĞIÇEVRİMİÇİ ÖĞRENME ORTAMINA İLİŞKİN UYARLAMA TERCİHLERİ VE GÖRÜŞLERİ

International Journal of Eurasia Social Sciences, cilt.8, sa.30, ss.1807-1831, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Could rapid application development tools be used asicebreakers in programming education?

International Journal of Human Sciences, cilt.14, sa.4, ss.4586-4605, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Öğretim materyali olarak dijital hikâye geliştirme aşamalarının ve araçlarının incelenmesi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.17, sa.3, ss.1621-1640, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Uyarlanmış Sosyal Etkileşim Araçlarının Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Sosyal Bulunuşluk Algılarına Etkisi

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.18, sa.2, ss.501-523, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DİJİTAL HİKAYELEME YÖNTEMİ İLE ETKİLİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ

Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, cilt.7, sa.2, ss.254-275, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kurumsal Mirasın Korunması ve UNESCO Dünya Belleği Programının Belgesel Mirasın Korunmasındaki Rolü

Türkiye Bilimler Akademisi Kültür Envanteri Dergisi, cilt.15, ss.223-230, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigating Educational Research Articles (1980-2014) in terms of Bibliometric Indicators

International Online Journal of Educational Sciences, cilt.9, sa.1, ss.101-117, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Turkish Adaptation of Digital Literacy Scale and Investigating Pre-service Science Teachers' Digital Literacy

JOURNAL OF EDUCATION AND FUTURE-EGITIM VE GELECEK DERGISI, sa.12, ss.19-29, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Öğretmen Adaylarının 2014 KPSS Puanlarının Fakülte ve Öğretmenlik Alanlarına Göre Karşılaştırılması

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.17, sa.3, ss.599-619, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

lntellectual Structure of Stem Education in Educational Research

TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, ss.1222-1230, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İntranet Tabanlı Bilişim Teknolojileri Servis Yönetimi Uygulaması

Bilişim Teknolojileri Dergisi, cilt.9, sa.3, ss.303-314, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

İŞ BİRLİKÇİ İNTERNET TEMELLİ ÖĞRENME ORTAMININ KIRKPATRICK DEĞERLENDİRME MODELİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.12, sa.2, ss.79-98, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Web Sitesi Kullanılabilirlik Ölçeğinin Geliştirilmesi Geçerlik Güvenirlik Analizi ve Uygulama Sonuçları

PEGEM EĞİTİM VE ÖĞRETİM DERGİSİ, cilt.1, sa.2, ss.31-40, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Programı Öğrencilerinin İnternet Temelli Uzaktan Eğitim Doyumları ile Demografik Özellikleri Arasındaki İlişki

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.5, sa.2, ss.62-73, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Web Sitesi: Kurumlar İçin Önemi ve Sahip Olması Gereken Özellikler

Uluslararası ’xxEğitimde Ve Sosyal Bilimlerde Yenilikler’xx Sanal Sempozyumu, 3 - 05 Nisan 2019

WEB SİTESİ: KURUMLAR İÇİN ÖNEMİ VE SAHİP OLMASI GEREKEN ÖZELLİKLER

Uluslararası Eğitimde ve Sosyal Bilimlerde Yenilikler Sanal Sempozyumu (IVSESS), Ankara, Türkiye, 3 - 05 Nisan 2019

BLOKZİNCİR TEKNOLOJİSİ VE EĞİTİM ALANINDA KULLANILMA POTANSİYELİ

1. Uluslararası Çağdaş Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu (ISCESS), Antalya, Türkiye, 22 - 25 Kasım 2018

MESLEK LİSESİ ÖĞRETMENLERİNİN 21. YY BECERİLERİ EĞİTİM PROGRAMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

1.ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ EĞİTİMVE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Ankara, Türkiye, 22 - 25 Kasım 2018, ss.240-241

MESLEK LİSESİ ÖĞRETMENLERİNİN 21. YY BECERİLERİNE İLİŞKİN İHTİYAÇ ANALİZİ

1.ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ EĞİTİMVE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Antalya, Türkiye, 22 - 25 Kasım 2018, ss.48-49

Veritabanı Yönetim Sistemleri Dersinin Öğretiminde Adventure Works Veritabanı Kullanımı

5. International Instructional Technologies Teacher Education Symposium (ITTES 2017), İzmir, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2017, ss.439

Hayat Boyu Öğrenme Kapsamında Öğretmenlerin Tamamlayıcı Ölçme Değerlendirme Hakkındaki Görüşleri

V. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2017, ss.199

Dijital Okuryazarlık Düzeyinin Ölçülmesi Problemi

5. International Instructional Technologies and Teacher Education Symposium (ITTES 2017), İzmir, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2017, ss.132

Web Tasarımı Eğitiminin Mobil Uygulama ile Desteklenmesine Yönelik Uygulama Örneği ve Sonuçları

11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Malatya, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2017

Programlama Eğitiminin Dünü, Bugünü ve Yarını

11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Malatya, Türkiye, 24 Mayıs - 26 Temmuz 2017

Hayat Boyu Öğrenme Kapsamında Bilişim Kurslarındaki Kursiyerlerin Eğilimleri

11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu (ICITS 2017), Malatya, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2017, ss.235-236

Dijital Hikayeleme Yönteminin Türkçe Öğretimine Etkisi

11. International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS 2017), Malatya, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2017, ss.236-237

PRE-SERVICE TEACHERS’ EPISTEMOLOGICAL BELIEFS AND DIGITAL LITERACY

6. International Conference of Strategic Research in Social Science and Education, Prag, Çek Cumhuriyeti, 12 - 14 Mayıs 2017, ss.76-77

Conceptual Evolution Map of Educational Research Articles and Reviews 1980 2015

International Conference on New Horizons in Education (INTE 2016), Vienna, Avusturya, 13 - 15 Temmuz 2016, ss.242

The Effect of Mobile Blogs MOBLOG in Teacher Education on Prospective Teachers Attitudes Towards Teaching Profession

International Conference on New Horizons in Education (INTE 2016), Vienna, Avusturya, 13 - 15 Temmuz 2016, ss.244

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi Soğuk Savaş Döneminde Türkiye Konusuna Yönelik Örnek Bir Çokluortam Öğretim Materyalinin Oluşturulması

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi «Soğuk Savaş Döneminde Türkiye» Konusuna Yönelik Örnek Bir Çokluortam Öğretim Materyalinin Oluşturulması, 1 - 03 Eylül 2016

Fen Eğitiminde Artırılmış Gerçeklik Kullanımına Yönelik Bir Örnek Uygulama

10. Intrnational Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS), Rize, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2016, ss.104

The Effect of Gamification on Distance Education Learning Management Systems Instructor and Students

10. International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS), Rize, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2016, ss.173

Öğretim Materyali Olarak Dijital Hikaye Geliştirme Aşamalarının İncelenmesi

10. International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS), Rize, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2016, ss.260

Kamu Kurumlarının Resmi Elektronik Yazışmalarında Kullanılacak Kayıtlı Elektronik Posta KEP Sistemi Sürecinde İhtiyaç Duyulan Düzenlemeler

Kurumsal Belleklerin Geleceği: Dijitalleştirme-Elektronik Arşiv-Elektronik Belge Yönetimi Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 22 - 23 Ekim 2015

TÜBİTAK Destekli Yayınların Bibliyometrik Analizi ve Özelde Eğitim Araştırmalarının Durumu

5th International Conference of Research in Education (ICRE), Edirne, Türkiye, 8 - 10 Ekim 2015, ss.156

TÜBİTAK DESTEKLİ YAYINLARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ VE ÖZELDE EĞİTİM ARAŞTIRMALARININ DURUMU

5th International Conference of Research in Education (ULEAD 2015), Edirne, Türkiye, 8 - 10 Ekim 2015

How Can We Integrate Technology Into Measurement And Evaluation Implementation Of An ExamManagement Application

International Educational Technology Conference–IECT 2015, İstanbul, Türkiye, 27 - 29 Mayıs 2015, ss.532-538

Sosyal Bilimler Alanında Akademik Araştırmalara Destek Amaçlı Yazılımların Kullanımına Yönelik İhtiyaç Analizi

International Conference on New Trends in Educational Technology - INTET2014, Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc), 14 - 15 Nisan 2014, ss.12

Student Awareness Towards Rapid Application Development (RAD) In Education

International Conference on New Trends in Educational Technology - INTET2014, Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc), 14 - 15 Nisan 2014, ss.18

Lisansüstü Eğitimde Teknoloji Kullanımının Önemi ve Öğretimi - Örnek Uygulama ve Sonuçları

1. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (ITTES 2013), Trabzon, Türkiye, 26 - 28 Haziran 2013, ss.94

Web Temelli Öğretim Ortamlarında Benzeşim Tekniği: Kullanımına Yönelik Öneri ve Geliştirilen Uygulama Örneği

1. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (ITTES 2013), Trabzon, Türkiye, 26 - 28 Mayıs 2013, ss.30

UZAKTAN EĞİTİMDE YÖNETİM

5. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 02 Mayıs 2010

Engaging Students with Free Collaboration Technologies in Higher Education

World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education, Orlando, Amerika Birleşik Devletleri, 17 - 19 Ekim 2010

PROPER USAGE OF THE TERMS: LMS, CMS and LCMS

10thINTERNATIONALEDUCATIONALTECHNOLOGYCONFERENCE (IETC 2010), İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2010, ss.1253-1259

Attitudes of distance education students towards web based learning - a case study

2nd World Conference on Educational Sciences (WCES-2010), İstanbul, Türkiye, 4 - 08 Şubat 2010, cilt.2, ss.2393-2396 identifier identifier

E-ÖĞRENMEDE TASARIM VE GELİŞTİRME SÜRECİ İLE GÖREV PAYLAŞIMI

3. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2009, ss.1123-1127

PARMAKLAR KLAVYEDE, PEKİ YA ZİHİNLER NEREDE?E-ÖĞRENMEDE ETKİLEŞİM

9th International Educational Technology Conference (IETC2009), Ankara, Türkiye, 6 - 08 Mayıs 2009, ss.745-755

E ÖĞRENMEDE SOHBETE KATILIM VE ÖDEV GÖNDERMENİN AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ

9th International Educational Technology Conference (IETC2009), Ankara, Türkiye, 6 - 08 Mayıs 2009, ss.228-233

Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Programı (GUEP) ile Geliştirme Ekibindeki BÖTE Öğrencilerinin Birbirlerine Katkısı

2. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS 2008), İzmir, Türkiye, 16 - 18 Nisan 2008

Kitap & Kitap Bölümleri

STEM Eğitici Eğitiminde Farklı Yaklaşımlar

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Ankara, 2021

Different Approaches in STEM Trainers' Training

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Ankara, 2021

Kişiselleştirilmiş Öğrenme Ortamları

Açık ve Uzaktan Öğrenme, Karataş Serçin, Kılıç Çakmak Ebru, Editör, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, ss.187-204, 2020

Eğitimin Teknolojik Temelleri

Eğitime Giriş, Çalık Temel, Arslan Mehmet Metin, Editör, Pegem Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.249-280, 2019

Akreditasyon Süreçlerinde Denetçi/Teknik Uzmanların Planlanmasına Yönelik İş Zekası Uygulaması

AKILLI TEKNOLOJİ AKILLI YÖNETİM, VAHAP TECİM, ÇİĞDEM TARHAN, CAN AYDIN, Editör, GÜLERMAT MATBAACILIK, İzmir, ss.187-196, 2016

ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMLERİ VE ÖRNEK UYGULAMA

İNTERNET TEMELLİ EĞİTİM, Prof. Dr. Halil İbrahim YALIN, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.233-269, 2008

Bilişim Sistemleri Güvenliği ve İlgili Etik Kavramları

Bilgisayar - I, Güneş Bilal, Editör, EDM Özel Eğitim Hizmetleri Yayıncılık ve Danışmanlık TİC. LTD. ŞTİ., Ankara, ss.274-296, 2007