Education Information

Education Information

 • 1996 - 1999 Doctorate

  University of Cincinnati, Teachers College, Curriculum and Instruction, United States Of America

 • 1991 - 1993 Postgraduate

  Hacettepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması Ve Ekonomisi (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1985 - 1989 Undergraduate

  Ankara University, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitim Yönetimi Ve Planlaması Pr., Turkey

Dissertations

 • 1999 Doctorate

  Clasroom Management and Student Discipline in Elementary Schools of Ankara (Turkey).

  University of Cincinnati, Teachers' College, Curriculum and Instruction

 • 1993 Postgraduate

  Genel Lise Müdürlerinin Çalışma Zamanlarını Kullanma Biçimleri (Ankara örneği)

  Hacettepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri A.B.D.