Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1996 - 1999 Doktora

  University of Cincinnati, Teachers College, Curriculum and Instruction, Amerika Birleşik Devletleri

 • 1991 - 1993 Yüksek Lisans

  Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması Ve Ekonomisi (Yl) (Tezli), Türkiye

 • 1985 - 1989 Lisans

  Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitim Yönetimi Ve Planlaması Pr., Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 1999 Doktora

  Clasroom Management and Student Discipline in Elementary Schools of Ankara (Turkey).

  University of Cincinnati, Teachers' College, Curriculum and Instruction

 • 1993 Yüksek Lisans

  Genel Lise Müdürlerinin Çalışma Zamanlarını Kullanma Biçimleri (Ankara örneği)

  Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri A.B.D.

Yabancı Diller

 • C1 İleri İngilizce