Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The effect of drill point angles on drillability in CFRP/Al-7075 stacking drilling

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.35, sa.2, ss.917-931, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

The effects of process parameters on acceleration amplitude in the drilling of cold work tool steels

INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY, cilt.80, ss.1387-1401, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effect of cryogenic cooling in milling process of AISI 304 stainless steel

TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA, cilt.21, sa.1, ss.72-79, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effects of different material coatings on the wearing of plowshares in soil tillage

TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, cilt.35, sa.3, ss.215-223, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Three-Point Bending Response of Corrugated Core Metallic Sandwich Panels Having Different Core Configurations - An Experimental Study

ENGINEERING TECHNOLOGY & APPLIED SCIENCE RESEARCH, cilt.9, sa.2, ss.3981-3984, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Effects of Cutting Parameters on Acoustic Frequency Created in Machining of Cold Work Tool Steels

Gazi University Journal of Science PART A: ENGINEERING AND INNOVATION, cilt.5, sa.2, ss.65-78, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ç4140 malzemesinin tornalamasında ilerleme, kesme hızı ve kesici takımın yüzey pürüzlülüğü, takım ömrü ve aşınmaya etkileri

Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi, cilt.11, sa.3, ss.301-315, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Altı Sigma Projelerinin Rekabete Yönelik Kazanımları: İmalat Sanayiindeki Uygulamaların Analizi

Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences, cilt.29, sa.3, ss.301-315, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SÜREÇ İYİLEŞTİRME YAKLAŞIMI OLARAK ALTI SİGMA VE BİR UYGULAMA

e-Journal of New World Sciences Academy, cilt.5, sa.4, ss.689-712, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Modelling of the Effect of Different Infeed Angles and Cutting Areas on the Cutting Forces in External Threading

TURKISH JOURNAL ENGINEERINF OF ENVIRONMENTAL SCIENCES, cilt.32, ss.153-161, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kesme hızının yığıntı katmanı ve yığıntı talaş oluşumu üzerindeki etkilerinin SEM ile incelenmesi

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt.22, sa.3, ss.481-488, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İşleme parametrelerinden kesme hızının Inconel 718 süper alaşımının işlenebilirliğine etkisi

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt.21, sa.3, ss.581-586, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effects of Cutting Tool Coating on the Surface Roughness ofAISI 1015 Steel Depending on Cutting Parameters

TURKISH JOURNAL OF ENGINEERING AND ENVIRONMENTAL SCIENCES, cilt.30, sa.5, ss.307-316, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilgisayar Destekli Ardışık Delme Kesme Kalıbı Tasarımı

Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Dergisi, cilt.20, sa.2, ss.155-160, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Increasing the strength in Hook s joint by residual stresses

Modeling, Measurement and Control C, cilt.55, sa.2, ss.31-38, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Taşlama üzerine Bazı Parametrelerin Etkisi

Teknik Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.4, sa.3, ss.77-94, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mechanical damage of kernel in shelling of corn ear

Ama-Agricultural Mechanization In Asia Africa And Latin America, cilt.21, sa.2, ss.37-40, 1990 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Comparative performance of milking methods in Turkey

Ama-Agricultural Mechanization In Asia Africa And Latin America, cilt.20, sa.1, ss.63-65, 1989 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tarımda enerji kullanım tutum ve üretim olanakları

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ziraat Dergisi, cilt.12, sa.1, ss.142-169, 1981 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

CFRP/Al 7075 İSTİFLİ DELMEDE MATKAP UÇ AÇISINA GÖREİŞLENEBİLİRLİĞİN DEĞERLENDİRİLMESİ

10. International Congress on Machining, Antalya, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2019, ss.230-236

CFRP/Al İSTİFLİ DELMEDE MATKAP UÇ AÇILARININ (FZ) İTME KUVVETİ VE CFRP DELİK GİRİŞLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

9th INTERNATIONAL CONGRESS ON MACHINING, Antalya, Türkiye, 8 - 10 Kasım 2018, ss.221-229

CFRP/AL İSTİFLİ YAPININ GELENEKSEL MATKAPLARLA DELİNEBİLİRLİĞİ

18. Uluslararası Makina Tasarım ve İmalat Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 3 - 06 Temmuz 2018, ss.615-631

Delik delmede farklı parametrelerin deliğin yüzey pürüzlülüğüne etkisi

4th International Vocational Schools Symposium, Yalova, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2015, cilt.1, ss.745-753

A comparative study on machining parameters effects according to Taguchi design method by turning nickel based super alloys Inconel 600 and Hastelloy X

2nd International Conference and Exhibition on Mechanical and Aerospace Engineering, Philadelphia, Amerika Birleşik Devletleri, 8 - 10 Eylül 2014, cilt.1, ss.40

The Effects of Cold and Cryogenic Treatments onthe Machinability of Beryllium Copper Alloy inElectro Discharge Machining

44th CIRP Conference on Manufacturing Systems, MADISON, Amerika Birleşik Devletleri, 1 - 03 Haziran 2011, ss.1-6

Effect Of Cryogenic Cooling On Cutting Forces In Milling Processes

Proc. of the 3rd International Conference on Advances in Mechanical Engineering, Surat, Hindistan, 4 - 06 Ocak 2010, ss.6-10

Eco age a new provocation for TQM

International 7th Knowledge, Economy Management Congress Proceedings, Yalova, Türkiye, 30 Ekim - 01 Kasım 2009, ss.1329-1340

The Effects of Different Types of Coating on the Wear of Ploughshare

10th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture, Antalya, Türkiye, 14 - 17 Ekim 2008

Demiryolu ulaşım göstergeleri bakımından Türkiye nin AB ülkeleri arasındaki konumu

Uluslararası Demiryolu Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 13 - 15 Eylül 2006, ss.268-276

Elektroerozyon ile işlemede işleme parametrelerinin performansa etkisinin deneysel incelenmesi

7. Uluslararası Makina Tasarım ve İmalat Kongresi, Ankara, Türkiye, 11 - 13 Eylül 1996, ss.515-525

Computer Aided Design Of Sliding Bearings

Computer Aided Design Of Sliding Bearings, Proc. International Congress-Gear Transmissions-95, Sofia,BULGARIA, 8 - 10 Aralık 1995

Zincirli batörlerin cevizin yeşil kabuğunun kavlatılmasına etkisi

3. Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Simpozyumu, İzmir, Türkiye, 26 - 29 Ekim 1987, ss.606-603

Biyogaz ve kullanımı

2. Uluslarası Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Simpozyumu, Ankara, Türkiye, 23 - 28 Nisan 1984, ss.334-342

Kitap & Kitap Bölümleri

Mastercam X Cilt 2

ALFA YAYINLARI, 2006

Mastercam X Cilt 1

ALFA YAYINLARI, 2006

Süt Sağma Makinaları

Türkiye Zirai Donatım Kurumu Mesleki Yayınları Yayın No: 48, 1987