Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Glycerol transesterification with dimethyl carbonate using nano alumina based catalysts

RESEARCH JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, cilt.10, sa.8, ss.26-34, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Biofuel production via transesterification using sepiolite-supported alkaline catalysts

APPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENTAL, cilt.150, ss.147-156, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Transesterification of canola oil to biodiesel using calcium bentonite functionalized with K compounds

APPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENTAL, cilt.138, ss.236-242, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Biocomposites of nanohydroxyapatite with collagen and poly(vinyl alcohol)

COLLOIDS AND SURFACES B-BIOINTERFACES, cilt.48, sa.1, ss.42-49, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Oxidation of substituted benzyl alcohols by quinoxalinium dichromate. A kinetic study

MONATSHEFTE FUR CHEMIE, cilt.135, sa.5, ss.483-491, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Quinaldinium chlorochromate supported on alumina: A new and efficient reagent for the oxidation of alcohols

MONATSHEFTE FUR CHEMIE, cilt.134, sa.12, ss.1565-1569, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Quinoxalinium dichromate: A new and efficient reagent for the oxidation of organic substrates

MONATSHEFTE FUR CHEMIE, cilt.133, sa.11, ss.1417-1421, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Benzimidazolium bromochromate - A new reagent for bromination and oxidation

SYNTHETIC COMMUNICATIONS, cilt.29, sa.5, ss.763-766, 1999 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Kinetics of oxidation of substituted benzyl alcohols by quinolinium chlorochromate

JOURNAL OF CHEMICAL RESEARCH-S, sa.1, ss.32-33, 1997 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Quinolinium bromochromate - A new reagent for bromination and oxidation

SYNTHETIC COMMUNICATIONS, cilt.26, sa.19, ss.3601-3606, 1996 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Transesterification of canola oil to biodiesel over potassium doped carbon nanotubes catalysts

Research Journal Of Chemistry And Environment, cilt.19, sa.12, ss.31-37, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Biyodizelin Yan Ürünü Gliserinin Değerlendirilmesi İçin Malzeme Tasarımı

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji, cilt.3, sa.2, ss.477-482, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Soya Yağı Metil Esterlerin Üretimi İçin Bazik Heterojen Katalizör Tasarımı

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji, cilt.3, sa.1, ss.401-406, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar