Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2010 - Continues Professor

  Gazi University, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri

 • 2004 - 2010 Associate Professor

  Gazi University, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri

Managerial Experience

 • 2004 - Continues Head of Department

  Gazi University, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

 • 2002 - 2004 Head of Department

  Baskent University, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Non Academic Experience

 • 2005 - Continues Anabilim Dalı Kurucu Başkanı

  Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı

 • 2004 - Continues Anabilim Dalı Kurucu Başkanı

  Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı

 • 2013 - 2013 Öğretim Üyesi

  Duquesne University (ABD)

 • 2004 - 2005 Anabilim Dalı Kurucu Başkanı

  Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı

 • 2002 - 2004 Anabilim Dalı Kurucusu

  Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı

 • 1991 - 2002 Hekim

  Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim bölgesindeki Ankara Hilal Sağlık Ocağında

 • 1994 - 2000 Doktora Programı Öğrenciliği

  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıp Etiği ve Tıp Tarihi Doktora Programı

 • 1992 - 1996 Kamu Yönetimi Master Öğrenciliği

  Türkiye Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü TODAİE

 • 1990 - 1991 Hekim

  Hacettepe Üniversitesi'nin Çubuk Eğitim bölgesindeki Merkez Sağlık Ocağı

 • 1986 - 1990 Hekim

  Nevşehir Devlet Hastanesi

Courses

 • Undergraduate Tıp Tarihi

 • Undergraduate Deontoloji

 • Undergraduate MEDİCAL ETHİCS AND MEDİCAL HİSTORY (İNGİLİZCE)

 • Undergraduate MEDİCAL HİSTORY AND ETHİCS (İNGİLİZCE)

 • Undergraduate TIP TARİHİ VE ETİK

 • Undergraduate TIP ETİĞİ VE TIP TARİHİ

 • Undergraduate DİŞ HEKİMLİĞİ DEONTOLOJİSİ

 • Undergraduate TIP ETİĞİ VE DEONTOLOJİ STAJI

 • Undergraduate TIP ETİĞİ VE DEONTOLOJİ STAJI (İNGİLİZCE)

 • Doctorate UZMANLIK ALAN DERSİ (Bilim Etiği)

 • Undergraduate DEONTOLOGY (İNGİLİZCE)

 • Undergraduate DEONTOLOJİ

 • Doctorate UZMANLIK ALAN DERSİ (Çevresel Adalet)

 • Doctorate ÇEVRE ETİĞİ

 • Doctorate BİYOETİK VE BİYOPOLİTİKALAR