Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Healing Effect of Environment and Visual Esthetic Elements in Hospitals

TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, cilt.29, sa.2, ss.501-507, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

An assessment of medical ethics education

NURSING ETHICS, cilt.13, sa.5, ss.558-561, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hastanelerdeki Bireylerin Görsel Estetik Ögelere İlişkin Görüşleri

Eurasian Journal of Health Sciences, cilt.4, sa.1, ss.30-37, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Küreselleşmede Yaşanan Krizin Dışa Vurumu: Terör ve Göç

Global Savunma, cilt.3, sa.17, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kritik Alt Yapıların Siber Güvenliği

Global Savunma, cilt.2, sa.9, ss.22-33, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Siber Tehditlerin İnsansız Hava Araçlarına Etkisi

Global Savunma, cilt.2, sa.9, ss.50-56, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Hukukunda Hayvanların Korunmasına İlişkin Yasal Mevzuat ve Bu Mevzuata Göre Hayvanların Hukuki Durumları

Journal of Suleyman Demirel University Institute of Social Sciences, sa.36, ss.1-37, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ethics of Individual, Professional, Social, Scientific and Politic is Questioned By COVID-19 Pandemi

Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi, cilt.25, ss.36-42, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Biyoetik Işığında Göç ve Kadın

Global Savunma, cilt.2, sa.7, ss.80-84, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ulusal Güvenlik, Ticaret Savaşları ve Ölümcül Bulaşıcı Hastalıklar

Global Savunma, cilt.2, sa.7, ss.28-35, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İnsansız Hava Araçları ve Hipersonik Silahların Askeri Hareketa Etkileri

Global Savunma Dergisi, cilt.2, sa.8, ss.44-50, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ölümcül Bulaşıcı Hastalıkları ve Etik

Gloal Savunma, cilt.2, sa.6, ss.29-23, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bireysel, Profesyonel, Toplumsal, Bilimsel ve Siyasal Etiği Yeniden Sorgulatan COVID-19 Pandemisi

Anatolian Clinic the Journal of Medical Sciences, ss.36-42, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

COVID-19 Pandemisi ile Değişen Yaşamlar ve Toplumsal Değerlerimiz

Eurasian Journal of Health Sciences, ss.90-94, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çevresel Biyoetik Yönüyle Minimalist Yaşam Tarzı

Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS), cilt.9, sa.4, ss.271-280, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Suppressing the Violence in the Brain by Neuroplasticity; Is it ethical?

GAZI MEDICAL JOURNAL, cilt.29, sa.4, ss.383-387, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Çevre Etiği Açısından Ormancılık Etiği

The Journal of Social Science, cilt.5, sa.20, ss.428-442, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yoğun Bakım Hastalarında Özerkliğe Saygı ve Aydınlatılmış Onam

Hospital Manager, cilt.10, sa.40, ss.28-30, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tıp Etiği Açısından Göç ve Sağlık

Ekonometri, ss.52-56, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tıp Etiği Işığında Kadın Güzelliği Efsane Güzellik

Sağlık ve İnsan, ss.44-53, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tıp Etiği Işığında Hekim Hasta İlişkisi

Sağlık ve İnsan, ss.18-20, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tıp Etiği Açısından Kompozit Doku Nakilleri

Hastane, Hastane Yöneticilerinin Dergisi, ss.168, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Muğla Kentinde Yöneticilerin Çevresel Biyoetik Değer Sistemine Yönelik Odak Grup Çalışması

Ankyra: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.7, sa.2, ss.131-160, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Erdemli İnsan Olmak Üzere

Sağlık ve İnsan, cilt.4, sa.44, ss.42-43, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Efsane Güzeller ile Kalkan da Haftasonu

Sağlık ve İnsan, cilt.4, sa.43, ss.78-79, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Etikten Biyoetiğe Biyoetikten Çevre Etiğine Biyopolitikalar Çevresel Biyoetik

Sağlık ve İnsan, cilt.4, sa.41, ss.40-41, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Geçmişten Günümüze Hastane Yönetimi

Sağlık ve İnsan, cilt.4, sa.39, ss.16-23, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İnsansız Savaş Araçları ve Etik

Ankyra: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.6, sa.2, ss.13-25, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çevresel Biyoetik Açısından Sürdürülebilir Havaalanı

Ekolojik Yapılar & Yerleşimler Dergisi, ss.30-31, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hastanelerde Toplam Kalite Yönetimine Etik Bakış

Hastane, Hastane Yöneticilerinin Dergisi, ss.100, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Biyoetik Çerçevede Çevre Politikaları

Ankyra: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.6, sa.1, ss.148-165, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anadolu Sığla Ormanları nın Çevre Sosyolojisi Kapsamında İncelenmes

Sosyoloji Araştırma Dergisi, cilt.17, sa.2, ss.152-187, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hasta Hakları Açısından Hastaneler Yönetim Etiği

Standard, Ekonomik ve Teknik Dergi, cilt.53, sa.622, ss.33-38, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tıp Etiği Açısından Kompozit Doku Nakli

Sağlık ve İnsan, cilt.3, sa.34, ss.54-60, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Son Dönem Tıp Filmleri Üzerine

Sağlık ve İnsan, cilt.3, sa.36, ss.78-79, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye de Doğal Varlıkların Sürdürülebilir Kullanımında Biyoetiğin Bir Araç Olarak Kullanılması Batı Anadolu Yörükleri Üzerinden Örnek Olay İncelemesi

Ankyra: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.5, sa.1, ss.151-171, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Meslek Etiği

Güney Mimarlık, TMMOB Mimarlar Odası Adana Şubesi Dergisi, cilt.17, sa.4, ss.37-39, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Genetik Teşhislerde Etik Sorunlar

Tıp Hukuku Dergisi, cilt.2, sa.4, ss.1-16, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tıp Araştırmalarında Anket Uygulanması ve Etik

The Journal of Breast Health, cilt.8, sa.3, ss.99, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İnsan Odaklı Trafik Yönetimi Bağlamında Trafik Etiğinden Trafik Ahlakına Geçiş

Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, ss.427-461, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Views Of Medicine Faculty Academic Staff To Medical Ethics Education

Turkiye Klinikleri J Med Ethics-Law-Hist, cilt.17, sa.2, ss.87-96, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Genetik Taramada etik sorunlar

14. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, Türkiye, 20 - 22 Kasım 2020

Terminal Dönem ve Beyin Ölümü Hastalarında Tedavilerin Etik Yönü

5. Uluslararası Yoğun Bakım Enfeksiyonları Sempozyumu, 9 - 12 Ocak 2020

Palyatif Bakımda Etik Sorunlar

Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu, Türkiye, 27 Kasım 2019

Sustainable Buildings from the Perspective Environmental Bioethics

International Sustainable Buildings Symposium, 18 - 20 Temmuz 2019

Evironmental Bioethics (Çevresel Biyoetik)

2. Uluslararası Tarım ve Gıda Etiği Kongresi, 24 - 25 Ekim 2019

Etik ve Hukuk Açısından Yararsız Tedavi

IV. Uluslararası Sağlık Hukuku Kongresi, 04 Mayıs 2018

Çevre Etiği Felsefesi Bağlamında Aldo Leopold ve Toprak Etiği

4th International Symposium on Environment and Morals (ISEM 2018), 27 - 29 Haziran 2018

Environmental Ethics in Islamic Perspective: A Survey Study

International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences, 26 - 27 Nisan 2018

Environmental Bioethics

International Congress of Health and Environment, Adana, Türkiye, 23 - 25 Ekim 2017

Rachel Carson as an Environmental Ethics Character

International Ecology Symposium, 11 - 13 Mayıs 2017, ss.282

Dünya’da ve Türkiye’de Gıda Hakkına ilişkin Anayasal ve Yasal Düzenlemeler

1. Tarım ve Gıda Etiği Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Türkiye, 11 Mart 2017

Tıp Etiği Açısından Kadına Yönelik Şiddet ve Taciz

Uluslararası II. Adli Hemşirelik Kongresi ve I. Adli Sosyal Hizmet Kongresi, 3 - 04 Kasım 2016

Tıp Etiği Işığında Hekim Hasta İlişkisi

Uluslararası II. Adli Hemşirelik Kongresi ve I. Adli Sosyal Hizmet Kongresi, 3 - 04 Kasım 2016

Beyin Ölümü Donör Programlarında Etik İkilemler

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Kongresi, TARK 2015, Antalya, Türkiye, 2 - 06 Aralık 2015

Competition And Inequality How Can The Old Growth Forests Help Teaching The Ethical Relation Between Human And Environment

11th Brazilian Congress of Bioethics, III Brazilian Congress of Clinical Bioethics Third International Conference on the Teaching of Ethics, Ethics Education in Times of Inequalities, 15 Eylül 2014 - 18 Eylül 2015

Etik Açıdan Etkisiz Beyhude Tedavinin Sona Erdirilmesi

Uluslarası Katılımlı Ulusal Tıp Hukuku Kongresi (Vaka Tartışmalı), Bodrum, Türkiye, 2 - 05 Eylül 2015

Tıbbi Etik ten Tıbbi Hukuk a Tıbbi Eylemler

2. Sağlık Hukuku Kongresi, Ankara, Türkiye, 23 - 25 Nisan 2015

Tıp Etiği Açısından Kompozit Doku Nakli

The 6 Th International Congress of the International Society for the History of Islamic Medicine, 23 - 27 Eylül 2014

Sustainable Airports Planning and Construction Practices in the Context of Environmental Bioethics

10 th International Congress on Advances in Civil Engineering, 21 - 25 Ekim 2014

Obesity from a bioethical perspective

2nd international and interdisciplinary conference on Health, Culture and the Human Body Epidemiology, ethics and history of medicine, perspectives from Turkey and Central Europe, 14 - 13 Eylül 2012

Hemşirelikte Etik ve Hasta Mahremiyeti

Sağlık-Sen Hemşirelik Sempozyumu, Türkiye, 11 Mayıs 2012

Environmental Ethics A system to communicate through rather than a moral value

First International Confererence on Educations in Ethics, 1 - 03 Mayıs 2012

The role of bioethics on sustainability of environmental education

Cyprus International Conference on Educational Research (CY-ICER), CYPRUS, 8 - 11 Şubat 2012, cilt.47, ss.1194-1198 identifier

Education for Sustainable Airports

Cyprus International Conference on Educational Research (CY-ICER), CYPRUS, 8 - 11 Şubat 2012, cilt.47, ss.1164-1173 identifier

Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Tıp Eğitiminde Anadolu Darüşşifalarının Yeri ve Önemi

Uluslararası Anadolu-Türk Darüşşifalar ve Sabuncuoğlu Kongresi, 12 Nisan 2011

Legal Regulations Regarding Euthanasia From The Bioethics-Bioethics Perspective

Life Maintenance Treatments at the Beginnings of the 21 st Century form the point of Medical Ethics and Law, 2. International Congress on Medical Ethics and Law, 4 - 07 Kasım 2009

Tıp Etiğinden Biyoetiğe İlerlerken Biyoetik Uzmanı Sorun Kümesi mi Çözüm mü

Uluslararası Katılımlı V. Tıp Etigi Kongresi “Tıp Etiğinden Biyoetiğe, Ankara, Türkiye, 13 - 15 Kasım 2008, ss.45-46

Project for The Trainıng of Nurses to Provide Home Care A Study From Turkey Fifth International Conference on Health Care Systems

Fifth International Conference on Health Care Systems, Milwaukee - Wisconsin, Amerika Birleşik Devletleri, 5 - 08 Eylül 2007, ss.327-331

Tıp Etiği Açısından Kadına Yönelik Şiddet ve Cinsel Taciz

II. Ulusal Uygulamalı Etik Kongresi Bildiriler Kitabı, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2006, ss.267-274

Tıbbi Atıkların Yönetimi, Toplanması, Taşınması ve Bertarafında Yerel Yönetimler Tarafından Uyulacak Esaslar

I. Ulusal Yerel Yönetimlerde Sağlık Hizmetleri Kongresi, Türkiye, 16 - 20 Eylül 2006, ss.17-35

Tıbbi Araştırma ve Yayın Etiği

ÜNAK’03 Bildiriler Bilgiye Erişimde Değişen Yollar ve II. Tıbbi Bilgi Yönetimi ve Teknolojileri Sempozyumu, Türkiye, 25 - 27 Eylül 2003

Hastane Yönetiminin Hekim Hasta İlişkisine

1. Ulusal Uygulamalı Etik Kongresi, Türkiye, 12 - 13 Kasım 2001

Tıp Etiği Açısından Göç ve Sağlık

Toplum ve Göç, II. Ulusal Sosyoloji Kongresi TOPLUM VE GÖÇ, Türkiye, 20 - 22 Kasım 1996, ss.667-671

Kitap & Kitap Bölümleri

Medical School Students’ Perspectives on Medical Ethics Education (Gazi University Sample)

Academic Studies in Social Sciences, Hasan Babacan, Meriç Eraslan, Abidin Temizer, Editör, Ivpe Cetinje, Montenegro, ss.240-252, 2020

Geleneksel, alternatif ve tamamlayıcı tıp yöntemleri

Tıbbın Alternatifi Olmaz! Geleneksel Alternatif ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları, Serpil Tütüncü, Nilay Etiler, Editör, Türk Tabipler Birliği Yayınları, Ankara, ss.275-288, 2017

Kritik Altyapıların Siber Güvenliğinin Çevre Açısından Önemi

I. Uluslararası İnsan Ve Toplum Bilimleri Kongresi, Editörler: Gonca BAYRAKTAR DURGUN, Tuğrul KORKMAZ, Editör, Baskı Gazi Üniversitesi Matbaası, Ankara, ss.541-548, 2017

Bioethical Values in Traditional Settlements in Anatolia

Vernacular Architecture Reflections, Challenges and future, Coordination Marwa Dabaieh, Valeria Prieto, Editör, ICOMOS, ss.22-34, 2017

Tıbbi Etik Işığında Kanser

Mide Kanseri ve Cerrahi Tedavisi, Mehmet Mihmanlı, Enver İlhan, Ali Alemdar, Editör, Tıbbi Yayınlar Merkezi, İstanbul, ss.455-464, 2016

Tıp Etiği Açısından Mahremiyet

Adli Bilimciler Derneği III Ulusal Sağlık Hukuku, İ. Hamit Hancı, Yener Ünver, Editör, Seçkin Yayıncılık, Ankara, ss.42-47, 2016

Çevresel Biyoetik Çerçevesinde Nüfus ve Tüketim

Eğitim Bilimlerinde Güncel Yaklaşımlar, Hasan Göksu, Editör, Lambert Academic Publishing, ss.148-166, 2016

Tıbbi Etik'ten, Tıbbi Hukuk'a Tıbbi Eylemler

Sağlık Hukuku, İ Hamit Hancı, Yener Ünver, Editör, Seçkin Yayıncılık, Ankara, ss.53-58, 2015

Tıbbi Bilimsel Yayınlarda Etik Kurullar ve Kurallar

Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık, Orhan Yılmaz, Editör, TÜBİTAK, ss.120-128, 2007