Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Batch reactor design for polystyrene production

Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi, vol.8, no.2, pp.137-144, 2019 (National Refreed University Journal)

Investgation of Effects of The Aging Methods Applied on Aa2024 Aluminum Alloys on Machinability With Taguchi ond Anova

JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI, vol.20, no.4, pp.743-751, 2017 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

GENİŞLEYEBİLEN POLİSTİREN ÜRETİMİNDEKALIPLAMA YOĞUNLUĞUNUN TANE KAYNAMASI VEAĞIRLIĞA ETKİSİ

Düzce Üniversitesi İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, vol.3, no.2, pp.131-137, 2014 (National Refreed University Journal)

GENİŞLEYEBİLEN POLİSTİREN KÖPÜK ÜRETİMİNDE KALIPLAMA PARAMETRELERİNİN TANE KAYNAMASI VE AĞIRLIĞA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Düzce Üniversitesi İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, vol.3, no.2, pp.98-107, 2014 (National Refreed University Journal)

Ark Kaynağı ile Kaynatılan Ferritik Küresel Grafitli Dökme Demirlere Öntav Sıcaklığının Mikroyapı ve Mekanik Özelliklere Etkisi

JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI, vol.11, no.2, pp.153-159, 2008 (Other Refereed National Journals)

Al-Si ALAŞIMLARINDA SİLİSYUM MİKTARININ DÖKÜM PARÇA-KALIP ARAYÜZEY ISI TRANSFER KATSAYISI ÜZERİNE ETKİSİ

Journal Of The Faculty Of Engineering And Architecture Of Gazi University, vol.22, no.3, pp.451-460, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Technological Development in Lost Foam Casting

JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI, vol.10, no.2, pp.178-184, 2007 (Other Refereed National Journals)

Bilyalı Filtrelerle Yapılan Metal Filtrasyonu İşleminin KGDD lerin Mikroyapı ve Mekanik Özelliklerine Etkisi

JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI, vol.4, no.2, pp.53-57, 2002 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

INVESTIGATION OF THE HOT CORROSION PROTECTIVE EFFECT OF PACK CEMENTATION DIFFUSION COATING ON CMSX-4 AND CM 247-LC SUPERALLOYS

2nd International Turkish World Engineering and Science Congress, November 7-10, 2019, Türkiye, Antalya, Turkey, 7 - 10 November 2019, vol.2, pp.653-661

DÖKÜM YÖNTEMİ İLE AÇIK GÖZENEKLİ PARÇA ÜRETİMİNDE GÖZENEK BOYUTUNUN MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİ

2nd International Turkish World Engineering and Science Congress, November 7-10, 2019, Türkiye, Antalya, Turkey, 7 - 10 November 2019, vol.2, pp.740-744

Döküm yöntemi ile açık gözenekli parça üretiminde gözenek boyutunun dökülebilirliğe etkisi

1. uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 10 December 2017

Döküm Parçalarda İnklizyonların Giderilmesinde Bilyalı Filtrelerin Etkisi

10. ULUSLARARASI METALURJİ VE MALZEME KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 24 - 28 May 2000, vol.1, pp.419-426