Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Uzaktan Eğitim Sürecinde Osmanlı Paleografyası Dersi Hakkında Bir Değerlendirme

VIII. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, Adana, Turkey, 07 September 2022, pp.135-148

Eğitimde Mizahi Unsurların Kullanımına Bir Örnek: Tarih Derslerinde Karikatür Kullanımı

Uluslararası Genç Akademisyenler Kültür Kongresi, İzmir, Turkey, 5 - 07 October 2016

Osmanlı Vakıfları Aracılığıyla Değerler Eğitimi

Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, Muğla, Turkey, 1 - 03 September 2016

Books & Book Chapters

Küresel Bağlantılar Öğrenme Alanı

in: Etkinlik Temelli Sosyal Bilgiler Öğretimi - I, Yeşilbursa, Cemil Cahit, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.193-216, 2023

Tarih Temalı Bilgisayar Oyunlarında Türk Kültürünün Yansımaları: Assasin’s Creed Revelatıons Oyununda Yer Alan Osmanlı Devleti Ögelerinin, 11. Sınıf Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi Ders Kitabı ile Göstergebilimsel Karşılaştırılması

in: TARİH EĞİTİMİNDE BİR EKOL: PROF. DR. MUSTAFA SAFRAN’A ARMAĞAN, Prof. Dr. Necdet HAYTA Prof. Dr. Bahri ATA Prof. Dr. Hüseyin KÖKSAL Doç. Dr. Tuğba BELENLİ Arş. Gör. Selen YAKAR, Editor, Berikan yayınevi, Ankara, pp.729-748, 2023

Susan De Le Paz

in: Yurtdışında Tarih Eğitimi, Bahri Ata, Adnan Altun, Selahattin Kaymakçı, Editor, İBER Akademi Yayınları, pp.1119-1134, 2023

Etkin Vatandaşlık Öğrenme Alanı

in: Etkinlik Temelli Sosyal Bilgiler Eğitimi - II, Yeşilbursa, Cemil Cahit, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.153-178, 2023

İLK YENİLEŞME HAREKETLERİNDEN I. MEŞRUTİYETE KADAR EĞİTİM (1776-1876)

in: Türk Eğitim Tarihi, Halük Ünsal, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.115-143, 2022

Tarih Yazıcılığında Destanların Önemi

in: Altay Toplulukları Gelenekler-Görenekler-Töreler-Yasalar, İlhan Şahin - Fahri Solak Güljanat K. Ercilasun - Enkhbat Avirmed M. Bilal Çelik - Aymira Taşbaş Erhan Taşbaş, Editor, TDBB, İstanbul, pp.205-225, 2022

OSMANLI ORDUSUNDAKİ YABANCI UZMANLAR VE EĞİTİM MESELESİ İLE İLGİLİ ARŞİV BELGELERİ ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME (ASAKİR-İ MANSURE-İ MUHAMMEDİYE ÖRNEĞİ)

in: BİR ÖMÜR TARİHLE YAŞAMAK: PROF. DR. REFİK TURAN, Prof. Dr. Necdet HAYTA Prof. Dr. Mehmet Ali ÇAKMAK Doç. Dr. Togay S. BİRBUDAK Doç. Dr. Koray TOPTAŞ Arş. Gör. Selen YAKAR, Editor, Berikan Yayınevi, İstanbul, pp.511-519, 2022

OSMANLIDA EĞİTİM (İLK YENİLEŞME HAREKETLERİNDEN I. MEŞRUTİYETE KADAR EĞİTİM) (1776-1876)

in: TÜRK EĞİTİM TARİHİ İnsan Yetiştirme Düzeni, Doç. Dr. Halük Ünsal, Doç. Dr. Pınar Bilasa, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.115-143, 2022

ETKİNLİKLERLE TÜRK EĞİTİM TARİHİ DERSİ “BİR ÖRNEK UYGULAMA” / AYŞEGÜL NİHAN EROL ŞAHİN .....

in: “Bir Ömür Tarihle Yaşamak: Prof. Dr. Refik TURAN” armağan, Hayta Necdet, Çakmak Mehmet Ali, vd., Editor, Berikan Yayınevi, Ankara, pp.45-55, 2022

UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE ETKİLEŞİMLİ BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ: TARİH DERSLERİNDE DİJİTAL ÇİZGİ ROMANLAR TASARLAMA

in: FARKLI YÖNLERİYLE UZAKTAN EĞİTİM, TALAS,Mustafa, Editor, İksad Yayınevi, Ankara, pp.75-101, 2021 Sustainable Development

Çocukluk Döneminde Tarih Eğitimi

in: 21. Yüzyılda Çocuk ve Eğitim, Takıl, Burcu Nazife, Sönmez, Emre, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.125-138, 2021

UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE ETKİLEŞİMLİ BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ: TARİH DERSLERİNDE DİJİTAL ÇİZGİ ROMANLAR TASARLAMA

in: FARKLI YÖNLERİYLE UZAKTAN EĞİTİM, TALAS, Mustafa, Editor, İksad Yayınevi, Ankara, pp.75-101, 2021

Analoji ile Öğrenme Öğretme Yaklaşımı

in: Etkinlik Örnekleriyle Günsel Öğrenim Öğretim Yaklaşımları IV, Gülay Ekici, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.1-21, 2020

Ticari Tarih Atlaslarının Değerlendirilmesi

in: Tarih Yolunda Bir Ömür- Prof. Dr. Hale Sıvgın’a Armağan, Nejla Günay, Necdet Hayta, Mustafa Can, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.1175-1193, 2020

Yetişkinler için Tarih Öğretimi Bir Proje Deneyimi (Yerel Kültürler- Avrupa Kimliği)

in: Tarih Yolunda Bir Ömür Prof. Dr. Hale Şıvgın Armağan, Nejla Günay, Necdet Hayta, Mustafa Can, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.1209-1225, 2020

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersinde Dönüştürülmüş Sınıflar Modeli Kullanılması

in: ”Tarihin İzinde Bir Ömür” Prof. Dr. Nuri Yavuz’a Armağan, Necdet Hayta, Bahattin Demirtaş, Mustafa Can, Editor, Berikan Yayınevi, Ankara, pp.823-834, 2019

İlkokul Müfredat Programında El Sanatı Programının Yeri

in: Günümüzde Eğitim John Dewey, Bahri Ata, Talip Öztürk, Editor, Pegem Yayınevi, pp.35-40, 2018

Tarihsel Süreçte Suç ve Ceza: Tarih Öğretiminde Tematik Öлrenmeye Yönelik Bir Deлerlendirme

in: Türk Tarihine Dair Yazılar Kerkük Çok Irak Degil Prof. Dr. Eşref Buharalı’ya Armağan, Alparslan Demir, Tuba Kalkan, Editor, Gece Kitaplığı, pp.801-811, 2017

Sosyal Bilgiler, Vakıflar ve Topluma Hizmet Uygulamaları

in: Sosyal Bilgiler Öğretimi, Dilek Dursun, Editor, Pegem Yayınevi, Ankara, pp.520-541, 2016

Sosyal Bilgiler, Topluma Hizmet ve Vakıflar

in: Sosyal Bilgiler Eğitimi, Dursun Dilek, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.520-541, 2016

Sosyal Bilgilerde Bir Öğretim Yöntemi: Analoji

in: Sosyal Bilgiler Öğretimi, Dönmez Cengiz, Yazıcı Kubilay, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.175-190, 2015

Üniversite- İlköğretim Ortaklı Comenius Projesi Örneği

in: Kâşgarlı nın Tarihçi Torunu Reşat Genç Armağanı, Şahingöz Mehmet, Editor, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara, pp.154-174, 2015

Metrics

Publication

56

Citation (Scopus)

12

H-Index (Scopus)

1

Project

8

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals