Publications & Works

Articles Published in Other Journals

A digital educational tool experience in history course: Creating digital comics via Pixton Edu

Journal of Educational Technology & Online Learning, vol.5, no.1, pp.223-242, 2022 (Refereed Journals of Other Institutions)

Prof. Dr. Penelope Harnett ile Tarih Öğretimi Üzerine Bir Görüşme

Turkish History Education Journal, vol.9, no.1, pp.312-342, 2020 (Other Refereed National Journals)

Using the Flipped Classroom Model in the History Course: A Learning Experience

International Journal of Educational Methodology, vol.6, no.1, pp.113-121, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

An Assesment of the Employed Foreign Experts Of Asâkir-İ Mansûre-i Muhammedîyye Army And Education Issues

International Journal of Euroasia Social Sciences, vol.10, no.38, pp.1212-1220, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersinin Uzaktan EğitimYoluyla Öğretilmesi Hakkında Öğretim ElemanlarınınGörüşleri

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.39, no.1, pp.477-502, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Opinions of Participants’ About Grundtvig Workshops on History and Culture

Educational Research and Reviews, vol.14, no.15, pp.551-558, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Tarih Bölümü Öğrencilerinin Alan Gezileri, Müze Ziyaretlerine ve Müzede Yapılan Etkinliklere Yönelik Görüşleri

Turkish History Education Journal, vol.7, no.2, pp.555-577, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Tebliğler Dergisi Yayınlarına Göre 1940-1960 Yılları Arasında Tarih Öğretimine İlişkin Kararlar

Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.25, no.6, pp.2112-2126, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Tarih Öğretiminde Analoji Yöntemi

e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol.2, no.2, pp.55-65, 2015 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Eğitimde Mizahi Unsurların Kullanımına Bir Örnek: Tarih Derslerinde Karikatür Kullanımı

Uluslararası Genç Akademisyenler Kültür Kongresi, İzmir, Turkey, 5 - 07 October 2016

Osmanlı Vakıfları Aracılığıyla Değerler Eğitimi

Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, Muğla, Turkey, 1 - 03 September 2016

Books & Book Chapters

Çocukluk Döneminde Tarih Eğitimi

in: 21. Yüzyılda Çocuk ve Eğitim, Takıl, Burcu Nazife, Sönmez, Emre, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.125-138, 2021

UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE ETKİLEŞİMLİ BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ: TARİH DERSLERİNDE DİJİTAL ÇİZGİ ROMANLAR TASARLAMA

in: FARKLI YÖNLERİYLE UZAKTAN EĞİTİM, TALAS, Mustafa, Editor, İksad Yayınevi, Ankara, pp.75-101, 2021

Ticari Tarih Atlaslarının Değerlendirilmesi

in: Tarih Yolunda Bir Ömür- Prof. Dr. Hale Sıvgın’a Armağan, Nejla Günay, Necdet Hayta, Mustafa Can, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.1175-1193, 2020

Yetişkinler için Tarih Öğretimi Bir Proje Deneyimi (Yerel Kültürler- Avrupa Kimliği)

in: Tarih Yolunda Bir Ömür Prof. Dr. Hale Şıvgın Armağan, Nejla Günay, Necdet Hayta, Mustafa Can, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.1209-1225, 2020

Analoji ile Öğrenme Öğretme Yaklaşımı

in: Etkinlik Örnekleriyle Günsel Öğrenim Öğretim Yaklaşımları IV, Gülay Ekici, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.1-21, 2020

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersinde Dönüştürülmüş Sınıflar Modeli Kullanılması

in: ”Tarihin İzinde Bir Ömür” Prof. Dr. Nuri Yavuz’a Armağan, Necdet Hayta, Bahattin Demirtaş, Mustafa Can, Editor, Berikan Yayınevi, Ankara, pp.823-834, 2019

İlkokul Müfredat Programında El Sanatı Programının Yeri

in: Günümüzde Eğitim John Dewey, Bahri Ata, Talip Öztürk, Editor, Pegem Yayınevi, pp.35-40, 2018

Tarihsel Süreçte Suç ve Ceza: Tarih Öğretiminde Tematik Öлrenmeye Yönelik Bir Deлerlendirme

in: Türk Tarihine Dair Yazılar Kerkük Çok Irak Degil Prof. Dr. Eşref Buharalı’ya Armağan, Alparslan Demir, Tuba Kalkan, Editor, Gece Kitaplığı, pp.801-811, 2017

Sosyal Bilgiler, Vakıflar ve Topluma Hizmet Uygulamaları

in: Sosyal Bilgiler Öğretimi, Dilek Dursun, Editor, Pegem Yayınevi, Ankara, pp.520-541, 2016

Sosyal Bilgiler, Topluma Hizmet ve Vakıflar

in: Sosyal Bilgiler Eğitimi, Dursun Dilek, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.520-541, 2016

Sosyal Bilgilerde Bir Öğretim Yöntemi: Analoji

in: Sosyal Bilgiler Öğretimi, Dönmez Cengiz, Yazıcı Kubilay, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.175-190, 2015

Üniversite- İlköğretim Ortaklı Comenius Projesi Örneği

in: Kâşgarlı nın Tarihçi Torunu Reşat Genç Armağanı, Şahingöz Mehmet, Editor, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara, pp.154-174, 2015