Education Information

Education Information

 • 2010 - 2013 Doctorate

  Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilgisi Eğitimi (Dr), Turkey

 • 2007 - 2010 Postgraduate

  Sakarya University, Instıtute Of Scıence, İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2003 - 2007 Undergraduate

  Sakarya University, Faculty Of Educatıon, Department Of Mathematıcs And Scıence Teachıng, Turkey

Dissertations

 • 2013 Doctorate

  Öğrencilerin elektromanyetik kirliliğe sebep olan bazı teknolojik cihazların bilinçli kullanımına ilişkin farkındalık düzeylerinin incelenmesi ve geliştirilmesi

  Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilgisi Eğitimi (Dr)

 • 2010 Postgraduate

  Alternatif ölçme ve değerlendirme teknikleri ile ilgili fen bilgisi öğretmen adaylarının yeterliklerinin belirlenmesi

  Sakarya University, Fen Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English