Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Zirkonya-rezin siman bağlantısını güçlendirmede kullanılan yüzey işlemleri

Acta Odontologica Turcica, cilt.30, sa.3, ss.162-168, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Removal of a Fractured Locator Abutment Screw Fragment

The Journal of Contemporary Dental Practice, cilt.14, sa.5, ss.975-979, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Peripheral Giant Cell Granuloma Related To A Dental Implant A Clinical Report

Journal of Dental & oro-facial Research, cilt.9, sa.1, ss.52-54, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Technique for fabricating a milled titanium complete arch framework

Texas Dental Journal, cilt.130, ss.586-592, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Güncel Gingival Retraksiyon Uygulamaları

Ankara Dişhekimleri Odası Klinik Bilimler Dergisi, cilt.6, sa.1, ss.1095-1104, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İmplant Destekli Kanatlı Köprülerin Farklı Kemik Tiplerindeki Stres Dağılımına Etkisinin Değerlendirilmesi

Acta Odontologica Turcica, cilt.26, sa.1, ss.47-58, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İmplant Destekli Yüz Protezleri

Acta Odontologica Turcica, cilt.25, sa.1, ss.41-49, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ektodermal Displazi ve Protetik Tedavi Seçenekleri

ADO Klinik Bilimler Dergisi, cilt.1, sa.3, ss.66-72, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cerrahi Rezeksiyon Sonrası Oluşan Fasiyal Defektin Geçici Olarak Restorasyonu Olgu Bildirimi

Cumhuriyet Dental Journal, cilt.7, sa.2, ss.25-29, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Orbital rezeksiyon Yapılmış Hastada Epitez Uygulaması

Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, cilt.18, sa.3, ss.143-146, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mandibulektomi Yapılmış Hastada Rehber Aparey Uygulaması Olgu Bildirimi

Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.17, sa.3, ss.37-40, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Osteointegre standart çaplı dental implantta izlenen boyun kırığı ve tedavisi Vaka raporu

Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgeons, 23th International Scientific Congress, Muğla, Türkiye, 26 - 30 Mayıs 2016, ss.214

Removal of a fractured abutment screw a clinical report

FDI Annual world dental congress, İstanbul, Türkiye, 28 - 31 Ağustos 2013, ss.769

Peripheral Giant Cell Granuloma around dental implant A clinical report

FDI Annual World Dental Congress, İstanbul, Türkiye, 28 - 31 Ağustos 2013, cilt.63, ss.784

Rehabilitation of a patient with severely worn dentititon

18th congress of the Balkan Stomatological Society (BaSS), Üsküp, Makedonya, 25 - 28 Nisan 2013, ss.66

Rehabilitation of a patient with severly worn dentition

18th Congress of the Balcan Stomological Society (Bass), 25 - 28 Nisan 2013

Application of attachment-retained partial denture and mandibular tooth supported overdenture

36th Annual Conference of the European Prosthodontic Association, 06 Eylül 2011 - 09 Eylül 2012

Tam Dişssiz Hastada İmplant Destekli Overdenture Uygulaması

Türk Diş Hekimleri Birliği 19. Uluslararası Dİş Hekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 31 Mayıs - 02 Haziran 2012, ss.344-345

Tam dişsiz hastada implant destekli overdenture uygulaması

TDB 19. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, 31 Mayıs - 02 Haziran 2012

Assessment of correlation between insertion torque and wireless resonance frequency values of self tappinf dental implants

91st Annual Meeting of American Association Oral And Maxillofacial Surgeons, Toronto, Kanada, 12 - 17 Ekim 2009, cilt.67, ss.1

Influence of Angled Abutments on Stress Distribution In Various Bone Types

29th Annual Confrenece, European Prosthodontic Association, Varşova, Polonya, 1 - 04 Eylül 2005

Microleakage of metal enamel and dentine bonding systems in resin bonded bridges

7th Congress of the Balkan Stomatological Society, Kuşadası/İzmir, Türkiye, 28 - 30 Mart 2002

Orbital Protez Yapılmış Hastada Epitez Uygulaması

Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Ankara, Türkiye, 4 - 06 Haziran 2001

Kitap & Kitap Bölümleri

Dental İmplantlarda Stabilite

Periodontoloji ve İmplantoloji, Prof. Dr. Gürhan Çağlayan, Editör, Quintessence Publishing, İstanbul, ss.1095-1103, 2018