Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Educational material development model for teaching computer network and system management

COMPUTER APPLICATIONS IN ENGINEERING EDUCATION, cilt.23, sa.4, ss.621-629, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

MESLEK LİSELERİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALAN ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYARCA DÜŞÜNME BECERİ DÜZEYLERİNİN EĞİTİM PROGRAM TÜRÜNE GÖRE İNCELENMESİ

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.20, sa.4, ss.1639-1656, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Web Based System Design for Creating Content in Adaptive Educational Hypermedia and Its Usability

The Malaysian Online Journal of Educational Technology (MOJET), cilt.8, sa.3, ss.1-24, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DEVELOPING A SOFTWARE FOR INCREASING READING RATE AND EFFECTIVE READING COMPREHENSION: READ FAST ENHANCE MEMORY

International Women Online Journal of Distance Education, cilt.7, sa.4, ss.1-43, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The evalaution of the EBA Portal in terms of learning objects

New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences, cilt.3, sa.7, ss.92-99, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

A Model Suggestion For STEM Activity Design Within The Scope Of TheCurriculum

Participatory Educational Research (PER), cilt.4, sa.1, ss.95-107, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İnternet Sitelerine Yapılan Siber Saldırılar:2015 Yılı Türk Kamu Siteleri İncelemesi

Güvenlik Stratejileri Dergisi, cilt.13, sa.25, ss.149-192, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Windows Registry ile Bilgisayar Güvenliğinin Sağlanması

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ, cilt.10, sa.1, ss.33-45, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Web Sitelerine Aşırı Seo Tekniği Uygulamanın Zararları

AJIT-e: Online Academic Journal of Information Technology, cilt.7, sa.24, ss.69-74, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ankara’daki Özel Üniversite Web Sitelerinin Arama Motoru Optimizasyonları Açısından Karşılaştırılmaları

AJIT-e: Online Academic Journal of Information Technology, cilt.7, sa.23, ss.55-66, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MESLEKİ EĞİTİM, BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI ÖĞRETİM PROGRAMLARININ GÜNCELLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi (Journal of Research in Education and Teaching), cilt.4, sa.4, ss.323-332, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Biyometrik Güvenlik Sistemlerinin İncelenmesi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, cilt.3, sa.2, ss.398-413, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Graphology and Forensic Graphology

Global Journal on Technology, cilt.8, ss.151-158, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Görme Engelliler İçin Ses Analizi İle E posta İletimi

Gazi Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Dergisi, cilt.4, sa.3, ss.37-46, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Konuşma Tanıma Teorisi ve Teknikleri

Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.16, sa.1, ss.249-266, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

HTK ile Konuşmacıdan Bağımsız Türkçe Konuşma Tanıma Sistemi Oluşturma

Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, sa.21, ss.79-97, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İnternet ve Intranete Dayalı Sanal Dershane Sistemi

Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.14, sa.1, ss.101-112, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Digital Evidences According to ISO/IEC 27035-2, ISO/IEC 27037, ISO/IEC 27041, ISO/IEC 27042 and ISO/IEC 27043 Standards

4th International Symposium on Innovative Approaches in Engineering and Natural Sciences, Samsun, Türkiye, 22 - 24 Kasım 2019, cilt.4, ss.444-449

An Analysis of the Effects of the Blue Whale Game on Children and Young People

International Child and Information Safety Congress “Digital Games” April 11–13, 2018 – Ankara, TURKEY, Ankara, Türkiye, 11 - 13 Nisan 2018, ss.85-92

Python için Mutasyon Test Araçlarının Karşılaştırmalı Analizi

1st International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), Ankara, Türkiye, 22 - 23 Kasım 2018, ss.2223-2226

Information Security Risk Management And Risk Assessment Methodology and Tools

International Conference on Cyber Securty and Computer Science(ICONCS 2018), Karabük, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2018, ss.73-78

Çevik model kullanan yazılım projelerinde test otomasyon aracı seçimi: Örnek bir olay incelemesi

International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology, Ankara, Türkiye, 22 - 23 Kasım 2018, ss.122

ETKİLEŞİMLİ TAHTALARIN, ÖĞRENCİLERİN DERSLERE AKTİF KATILIMINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

FATİH ETZ-FATİH ProjesiEğitim Teknolojileri Zirvesi 2018, Ankara, Türkiye, 2 - 03 Kasım 2018, ss.859-865

An Application on Instant Data, Productivity, Optimization and Route Planning in Smart Waste Management

12th NCMCONFERENCES International Conference on New Challenges in Industrial Engineering and Operations Management, Ankara, Türkiye, 11 - 12 Eylül 2018, ss.55

Sosyal Mühendislik Atakları Ve Alınması Gereken Önlemler

20.20. Akademik Bilişim 2018 Konferansı Karabük Üniversitesi, Karabük, Türkiye, 31 Ocak - 02 Şubat 2018, ss.77-85

Classification of Retinal Images with Deep Learning for Early Detection of Diabetic Retinopathy Disease

26th IEEE Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), İzmir, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2018 identifier identifier

Uyarlanabilir Eğitsel Hiper Ortamlarda Konu Alanı Modeli Oluşturmaya Yönelik Web Tabanlı BirUygulama Geliştirilmesi

11.Uluslarası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Malatya, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2017, ss.185-186

Açık Kaynak Para Birimi Bitcoin

Akademik Bilişim 2015, Eskişehir, Türkiye, 31 Ocak - 06 Şubat 2015, cilt.3, ss.1196-1199

Sosyal Ağlarda İşlenen Suçlar Facebook Sosyal Ağı Örneği

Akademik Bilişim 2015, Eskişehir, Türkiye, 31 Ocak - 06 Şubat 2015, cilt.2, ss.546-554

COMPARISON OF THE SOUNDS EXTRACTED FROM THE SAME PERSON IN DIFFERENT WAYS WITH THE PRAAT PROGRAM

3rd GLOBAL CONFERENCE ON COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE, NETWORKS AND ENGINEERING, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Kasım 2015

Islak İmza Kavramı İmza Sahteciliği ve Islak İmza Konusunda Türkiye de Yapılan Akademik Çalışmalar

Akademik Bilişim 2015, Eskişehir, Türkiye, 4 - 06 Şubat 2015, cilt.2, ss.596-604

Promoting Mammography Screenig Using Telephone Follow Up

2nd Global Conference on Computer Science, Software, Networks And Engineering, İzmir, Türkiye, 6 - 08 Kasım 2014, cilt.8, ss.1-5

Turkish Speech Recognizing Voice Control of Television

3rd World Conference on Innovation and Computer Sciences 2013, Antalya, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2013, cilt.4, ss.764-769

A Sample Work Developed Using Speech Recognition Technology About Basic Language Education: Speak And Learn - Learn With Speech Recognition

2nd World Conference on Educational Technology Researches (WCETR), Nicosia, CYPRUS, 27 - 29 Haziran 2012, cilt.83, ss.342-346 identifier

Computer control software for impaired people with voice commands

2nd World Conference on Information Technology (WCIT-2011), Antalya, Türkiye, 23 - 27 Kasım 2011, cilt.1, ss.1275-1280

Saklı Markov Modellerinde Çözümleme Problemi

11.Internetional Educational Technology Conference, İstanbul, Türkiye, 25 - 27 Mayıs 2011, cilt.1, ss.1964-1969

How to get best result from a presentation? How to increase effectiveness of a presentation?

1st World Conference on Learning, Teaching and Administration (WCLTA), Cairo, Mısır, 29 - 31 Ekim 2010, cilt.9 identifier identifier

What is search engine optimization: SEO?

1st World Conference on Learning, Teaching and Administration (WCLTA), Cairo, Mısır, 29 - 31 Ekim 2010, cilt.9 identifier identifier

Sending E Mail with an Encrypting Algorithm Based On Private Key Encryption

The International Conference on Information and Communication Systems, Jordan University of Science and Technology, Amman, Ürdün, 20 - 22 Aralık 2009, ss.33-37

A Web Based Education System for Teaching and Learning Fuzzy Logic

III.Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2009, ss.378-385

İnternet Tabanlı Bir Uzaktan Eğitim Sisteminin Geliştirilmesi E Liderlik

Harran Üniversitesi Akademik Bilişim 2009, Şanlıurfa, Türkiye, 11 - 13 Şubat 2009, ss.69-77

Türkiye de Bilişim Suçları Ve Bilgi Güvenliği

II.Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu, Kuşadası, Türkiye, 16 - 18 Nisan 2008

Bilgisayar Eğitiminin Cep Telefonundaki Java Uygulaması

II. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojlleri Sempozyumu • 16-18 Nisan 2008 • İZMİR, Kuşadası, Türkiye, 16 - 18 Nisan 2008

Visual Studio NET ile Smartphone İngilizce Türkçe Sözlük Uygulaması

I. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2007, ss.1698-1714

Öğrenci Seçme Sınavı Tercih Rehberi Otomasyonu

7th International Educational Technology Conference, Girne, Kıbrıs (Kktc), 3 - 05 Mayıs 2007, cilt.1, ss.556-560

Türkçe Konuşma Tanıma Sisteminin Oluşturulduğu KTM v 1 1 Yazılımının Tasarım Yapısı

I. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2007, ss.1548-1561

İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerine Konuşma Tanıma Teknolojisi Yardımıyla İlkokuma Yazma Öğretimi

6th International Educational Technology Conference, Famagusta, Kıbrıs (Kktc), 19 - 21 Nisan 2006, cilt.3, ss.1659-1668

İnterneti Doğru Kullanıyor muyuz İnternet Bağımlısı mıyız Çocuklarımız ve Gençlerimiz Risk altında mı

Pamukkale Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Kongresi IV Akademik Bilişim 2006, Denizli, Türkiye, 9 - 11 Şubat 2006, ss.585-588

Treshold Kriptoloji Sistemine Dayalı Çoklu İmza Uygulaması

Ulusal Elektronik İmza Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 7 - 08 Aralık 2006, ss.177-181

Kitap & Kitap Bölümleri

Eğitimde Web 2.0 Araçları

Eğitim Bilimlerinde Araştırma ve Değerlendirmeler Cilt 2, Doç. Dr. Onur ZAHAL, Dr. Ömer YAHŞİ, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.55-82, 2021

EĞİTİM YÖNETİMİNDE VERİ MADENCİLİĞİ: TAHMİN ODAKLI SİSTEM UYGULAMASI

Eğitimde Zeki ve Esnek Teknolojiler, Köse Utku, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.121-139, 2021

Veri Tabanları

Eğitimciler İçin Bilişim Teknolojileri, Selami Eryılmaz, Hüseyin Çakır, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.270-303, 2014

Siber Suçlarda Yeni Trendler

Güncel Tehdit Siber Suçlar, Hüseyin Çakır, Mehmet Serkan Kılıç, Editör, Seçkin Yayınevi, Ankara, ss.285-325, 2014