Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

DESIGN AND IMPLEMENTATION OF AN ARTIFICIAL INTELLIGENCE-BASED WEB APPLICATION FIREWALL MODEL

NEURAL NETWORK WORLD, cilt.29, sa.4, ss.189-206, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Real-time parallel image processing applications on multicore CPUs with OpenMP and GPGPU with CUDA

JOURNAL OF SUPERCOMPUTING, cilt.74, sa.6, ss.2255-2275, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

An analytical analysis of Turkish digital forensics

DIGITAL INVESTIGATION, cilt.25, ss.55-69, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

P300-Based Asynchronous Brain Computer Interface for Environmental Control System

IEEE JOURNAL OF BIOMEDICAL AND HEALTH INFORMATICS, cilt.22, sa.3, ss.653-663, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Type-2 fuzzy logic control of a photovoltaic sourced two stages converter

JOURNAL OF INTELLIGENT & FUZZY SYSTEMS, cilt.35, sa.1, ss.1103-1117, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

NEURAL NETWORK BASED VEHICULAR LOCATION PREDICTION MODEL FOR COOPERATIVE ACTIVE SAFETY SYSTEMS

PROMET-TRAFFIC & TRANSPORTATION, cilt.30, sa.2, ss.205-215, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A modified genetic algorithm for a special case of the generalized assignment problem

TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCES, cilt.25, sa.2, ss.794-805, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

TeenySec: a new data link layer security protocol for WSNs

SECURITY AND COMMUNICATION NETWORKS, cilt.9, sa.18, ss.5882-5891, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Design and implementation of a web-based intrusion prevention system: a new hybrid model

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.31, sa.3, ss.646-655, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

A practical application of the interval type-2 fuzzy controller for a photovoltaic sourced DC-DC boost converter

JOURNAL OF INTELLIGENT & FUZZY SYSTEMS, cilt.26, sa.6, ss.3021-3035, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

DESIGN AND IMPLEMENTATION OF AN OXYGEN CONCENTRATOR WITH GPRS-BASED FAULT TRANSFER SYSTEM

JOURNAL OF MECHANICS IN MEDICINE AND BIOLOGY, cilt.12, sa.4, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A type-2 fuzzy logic controller design for buck and boost DC-DC converters

JOURNAL OF INTELLIGENT MANUFACTURING, cilt.23, sa.4, ss.1023-1034, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

GENETIC ALGORITHM BASED A NEW ALGORITHM FOR TIME DYNAMIC SHORTEST PATH PROBLEM

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.26, sa.4, ss.915-928, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Building a high performance computing clusters to use in computing course applications

Procedia Social and Behavioral Sciences, cilt.1, sa.1, 2009 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Kohonen network based fault diagnosis and condition monitoring of pre-engaged starter motors

INTERNATIONAL JOURNAL OF AUTOMOTIVE TECHNOLOGY, cilt.6, sa.4, ss.341-350, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Modeling of the inductance variation and control of the Switched Reluctance Motor based on fuzzy logic

INTELLIGENT AUTOMATION AND SOFT COMPUTING, cilt.10, sa.3, ss.233-246, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Computerized control of the procedure for detecting and removing airborne particles in operating rooms

Journal of Medical Systems, cilt.28, sa.2, ss.117-127, 2004 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Reactive power compensation using a fuzzy logic controlled synchronous motor

ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT, cilt.44, sa.13, ss.2189-2204, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Fuzzy control of dc-dc converters based on user friendly design

INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS, cilt.90, sa.7, ss.445-458, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Survey of fuzzy logic applications in brain-related researches.

Journal of medical systems, cilt.27, ss.215-23, 2003 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Tissue blood flow assessment of pulsed Doppler ultrasound using autoregressive modeling

Journal of Medical Systems, cilt.23, sa.1, ss.77-81, 1999 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

GPU Programlamada CUDA Platformu Kullanılan Paralel Görüntü İşleme Çalışmalarının İncelenmesi

Politeknik Dergisi, cilt.23, sa.3, ss.737-754, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Genetic Algorithm Based Timetabling Program

Artificial Intelligence Studies, cilt.2, sa.2, ss.20-31, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tasarsız Taşıt Ağları İçin Gerçek Zamanlı Uygulama Test Ortamı

JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI, cilt.16, sa.2, ss.83-90, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Real-Time Implementation of A Type-2 Fuzzy Logic Controller on an On-Line UPS System

International Review Of Electrical Engineering-Iree, cilt.8, sa.1, ss.10-25, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fotovoltaik Beslemeli Bulanık Mantık Denetimli Senkron Alçaltıcı Tip Dönüştürücünün Gerçekleştirilmesi

JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI, cilt.15, sa.1, ss.35-41, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A fault diagnosis of engine starting system via starter motors using fuzzy logic algorithm

GAZI UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, cilt.24, sa.3, ss.437-449, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

KOBİ’lere Yönelik Ürün Kodlama Sistemi ve Yazılımının Geliştirilmesi

NWSA-Engineering Sciences, cilt.5, sa.2, ss.160-171, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KOBİ’lerde Satın Alma Yönetimi İçin Bir Yazılım Geliştirilmesi

NWSA-Technological Applied Sciences, cilt.5, sa.3, ss.267-278, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Software Development of a Purchasing Management for Sme’s

Technological Applied Sciences, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Web İçerik Yönetim Sistemi Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi

Journal of Polytechnic, cilt.12, sa.2, ss.85-91, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Java Programlama Dili’nin Bilgisayar Destekli Oğretimi

Bilişim Teknolojileri Dergisi, cilt.2, sa.1, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Uzaktan öğretimi tercih eden öğrencilerin demografik özellikleri

DicleÜniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.13, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

HTK ile Konuşmacıdan Bağımsız Türkçe Konuşma Tanıma Sistemi Oluşturma

Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, sa.21, ss.79-97, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Power Factor Correction of a Switching Mode Power Supply By Using Neuro-Fuzzy Controller

Gazi University Journal of Science, cilt.18, sa.3, ss.421-437, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bulanık Mantık Denetimli Bir Fazlı Kesintisiz Güç Kaynağının Tasarımı

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.8, sa.3, ss.41-48, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bulanık Mantık Denetimli Seri Aktif Güç Filitresi Kullanarak Harmonik Gerilimlerin Bastırılması

Journal Of The Faculty Of Engineering And Architecture Of Gazi University, cilt.19, sa.2, ss.205-215, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

BİR FAZLI GÜÇ FAKTÖRÜ DÜZELTMELİ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TASARIMI

JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI, cilt.6, sa.2, ss.433-444, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

8051 Ailesi Mikrodenetleyici Eğitim Setinin Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi

Politeknik Dergisi, cilt.5, sa.3, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yüksek Öğretim Kurumlarında Ders İçeriğinin WEB Tabanlı Olarak Aktarılması I

POLİTEKNİK, cilt.5, sa.1, ss.23-33, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

IBM PC için EPROM Programcısı

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.8, sa.1, ss.1391-1403, 1992 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Prediction of the Effect of Gash Rake Angle on Thrust Force and Drilling Moment by Fuzzy Logic

ICAT 2019 – International Conference on Applied Technologies, 26 Ağustos - 30 Haziran 2019

Development of Self Navigation System for Mobile Vehicles without GPS Information

26th IEEE Signal Processing and Communication Applications Conference, 2-5 May 2018, Izmir, 2 - 05 Mayıs 2018

Development of a Bluetooth Low Energy Technology Based Runner Tour Tracking Application

7th International Conference on Advanced Technologies 2018, Apr 28-May 01, 2018, Antalya, 28 Nisan - 01 Mayıs 2018

Spam E-Mail Detection Based On Machine Learning

Conference: 7th International Conference on Advanced Technologies (ICAT’xx18), 28 Nisan - 01 Mayıs 2018

Analysis of Asynchronous Brain Computer Interface Using Discrete Wavelet Transform

26th IEEE Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), İzmir, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2018 identifier identifier

Development of Self Navigation System for Mobile Vehicles without Location Information

26th IEEE Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), İzmir, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2018 identifier identifier

Type-2 Fuzzy Logic and its Applications

International Conference on Engineering Technologies, 7 - 09 Aralık 2017

Design of a prototype for monitoring of faulty equipment via GPRS

6th International Conference on Advanced Technology Sciences (ICAT’Riga), 12 - 15 Eylül 2017

Design of a Prototype for Monitoring of the Faulty Equipment via GPRS

(ICAT 17) 6th International Conference on Advanced Technology Sciences, Riga, Letonya, 12 - 15 Eylül 2017, ss.48-52

Real-Time Mouth Defects Detection On Military Cartridge Cases

Third International Conference on Image Processing and Pattern Recognition (IPPR 2017), 26 - 27 Ağustos 2017

Implementation of defect detection on military cartridge with OpenMP

5th International Conference on Advanced Technology Sciences (ICAT’17), 9 - 12 Mayıs 2017

Comparision of P300 Based Synchronous and Asynchronous Brain Computer Interface

Medical Technologies National Congress (TIPTEKNO), Trabzon, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2017 identifier identifier

A Dynamic Stopping Algorithm for P300 Based Brain Computer Interface Systems

International Conference on Medical and Biological Engineering in Bosnia and Herzegovina (CMBEBIH), Sarajevo, Bosna-Hersek, 16 - 18 Mart 2017, cilt.62, ss.723-728 identifier identifier

Development of Web Application Firewall Interface WAFI

International Conference on Advanced Technology Sciences (ICAT’Rome), ROMA, İtalya, 23 - 25 Kasım 2016

Development of an expert system based decision support system in poisonings for poison information centers

4th International Conference on Advanced Technology & Sciences (ICAT’Rome), 23 - 25 Kasım 2016

Type 2 Fuzzy Controllers for Photovoltaic Sourced Power Converters

4th International Conference on Advanced Technology & Sciences (ICAT’Rome), 23 - 25 Kasım 2016

Development of Web Application Firewall Interface

4th International Conference on Advanced Technology & Sciences (ICAT’Rome), 23 - 25 Kasım 2016

Offline Vehicle Tracking and Visualizing on Digital Maps

3rd International Conference on Advanced Technology & Sciences (ICAT’16), 1 - 03 Eylül 2016

Type 2 Fuzzy Controller for Photovoltaic Sourced Power Converters

Renewable Energy Technology: Future, Opportunity, and Challenges for the UK and Turkey, 4 - 07 Nisan 2016

Performance Analysis of GPU Based Parallel Image Segmentation Using Cuda

International Conference on Advanced Technology & Sciences, 4 - 07 Ağustos 2015

Real Time Image Processing Applications on Multicore CPUs and GPGPU

Internatıonal Conference on Parallel and Distributed Processing Techniques and Applicatıons, 27 - 30 Temmuz 2015

P300 Olaya İlişkin Potansiyellerin Ayrık Dalgacık Dönüşümü ile Sınıflandırılması

23nd Signal Processing and Communications Applications Conference, 16 - 19 Mayıs 2015

An analytical analysis of national digital forensics

The 3rd International Symposium on digital forensics and security, Elazığ, Türkiye, 11 - 12 Mayıs 2015

3rd International Symposium on Digital Forensics and Security

3rd International Symposium on Digital Forensics and Security., Ankara, Türkiye, 11 - 12 Mayıs 2015, ss.70-78

Sharing of Compass Sensor Data over Network in Wireless Sensor Networks

International Conference on Recent Advances in Engineering and Technology (ICRAET-2015), 19 Şubat 2015

Classification of P300 Event Related Potentials with Discrete Wavelet Transform

23nd Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), Malatya, Türkiye, 16 - 19 Mayıs 2015, ss.1200-1203 identifier identifier

Region Based Brain Computer Interface for A Home Control Application

37th Annual International Conference of the IEEE-Engineering-in-Medicine-and-Biology-Society (EMBC), Milan, İtalya, 25 - 29 Ağustos 2015, ss.1075-1078 identifier identifier identifier

Gerçek Zamanlı Paralel Görüntü İşleme Tabanlı Kovan Muayene Sistemi

7. Savunma Teknolojileri Kongresi SAVTEK 2014, Türkiye, 25 - 27 Haziran 2014

Development of a Hybrid Web Application Firewall to Prevent Web Based Attacks

8th IEEE International Conference on Application of Information and Communication Technologies (AICT), Astana, Kazakistan, 15 - 17 Ekim 2014, ss.51-54 identifier identifier

Data Communication Between Motes on Wireless Sensor Networks

Sixth International Advanced Technologies Symposium, 16 - 18 Mayıs 2011

Fuzzy Control of a Grid Connected Three Phase Two Stage Photovoltaic System

III International Conference on Power Engineering, Energy and Electrical Drives (IEEE POWERENG 2011), 11 - 13 Mayıs 2011

Design of a Proportional-Integral Controller with a Type-2 Fuzzy Gain Scheduler for a Single Phase UPS Inverter

7th International Symposium on Intelligent and Manufacturing Systems (IMS’2010), Sarajevo, Bosna-Hersek, 15 - 17 Eylül 2010, cilt.1, ss.299-311

Şebeke Etkileşimli Üç Fazlı İki Kademeli Fotovoltaik Sistem Modeli ve Simülasyonu

Nükleer ve Yenilebilir Enerji Kaynakları Konferansı NUYEK2009, 28 - 29 Eylül 2009

KOBİ’xxlerde Malzeme İhtiyaç Planlaması için bir Yazılım Geliştirilmesi

5. Kobiler ve Verimlilik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 25 - 20 Kasım 2008, ss.385-396

Bulanık-PI Denetimli Üç Fazlı Paralel Aktif Güç Filtresinin Tasarımı

5. Uluslararası leri Teknolojiler Sempozyumu, Karabük, Türkiye, 13 - 15 Mayıs 2009

Yükseltici Tip DA-DA Dönüştürücüde Genetik Algoritma ile PI Denetleyici Kazanç Parametrelerinin Ayarlanması

5th International Advanced Technologies Symposium (IATS’09), Karabük, Türkiye, 13 - 15 Mayıs 2009, cilt.1, ss.221-225

Simulink stateflow for algorithm learning

World Conference on Educational Sciences, Nicosia, CYPRUS, 4 - 07 Şubat 2009, cilt.1, ss.554-558 identifier identifier

Building a high performance computing clusters to use in computing course applications

World Conference on Educational Sciences, Nicosia, CYPRUS, 4 - 07 Şubat 2009, cilt.1, ss.2396-2401 identifier identifier

A Type-2 Fuzzy Logic Controller Design for Buck and Boost DC-DC Converters

6th International Symposium on Intelligent Manufacturing Systems (IMS’2008), Sakarya, Türkiye, 14 - 17 Ekim 2008, cilt.1, ss.433-442

Intelligent Control of the Industrial Type Washing Machine

2nd International Conference on Control and Optimization with Industrial Applications, 2 - 04 Haziran 2008

Current Harmonics Compensation Using a Fuzzy-PI Controlled Active Power Filter with Function of Uninterruptible Power Supply

5th International Conference on Electrical and Electronics Engineering (ELECO-2007), Bursa, Türkiye, 5 - 09 Aralık 2007, cilt.1, ss.312-316

Realization of a single phase DSP based neuro-fuzzy controlled uninterruptible power supply

IEEE International Symposium on Industrial Electronics, Vigo, İspanya, 4 - 07 Haziran 2007, ss.707-712 identifier identifier

Bulanık Mantık Denetimli Bir Fazlı Kesintisiz Güç Kaynağının Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı - TOK’06, Ankara, Türkiye, 6 - 08 Kasım 2006, cilt.1, ss.62-67

GUNT RT 512 SIVI SEVİYE DENETİM CİHAZININ BULANIK MANTIK İLE DENETİMİ

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı (TOK’06), Türkiye, 6 - 08 Kasım 2006

Design of a Single Phase Neuro-Fuzzy Controlled Uninterruptible Power Supply

Fifteenth Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Network (TAINN-2006), Muğla, Türkiye, 21 - 23 Haziran 2006, cilt.1, ss.41-48

İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerine Konuşma Tanıma Teknolojisi Yardımıyla İlkokuma Yazma Öğretimi

6th International Educational Technology Conference, Famagusta, Kıbrıs (Kktc), 19 - 21 Nisan 2006, cilt.3, ss.1659-1668

Serial Wound Starter Motor Faults Diagnosis Using Artificial Neural Network

IEEE. International Conference on Mechatronics ıcm 2004, 3 - 05 Haziran 2004 identifier

Sinirsel Bulanık Mantık Denetimli Bir Fazlı Kesintisiz Güç Kaynağı İçin Evirici Devresinin Tasarımı

3rd International Advanced Technologies Symposium, Ankara, Türkiye, 18 - 20 Ağustos 2003, cilt.1, ss.174-191

Genel Amaçlı Bir Bulanık Mantık Denetleyicisinin Tasarımı Ve Gerçekleştirilmesi

Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu (ELECO2000), Bursa, Türkiye, 8 - 12 Kasım 2000, cilt.1, ss.374-378

SAYISAL SİNYAL İŞLEMCİSİ KONTROLLÜ ANAHTARLAMALI RELÜKTANS MOTOR SÜRÜCÜSÜ

ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ 6. ULUSAL KONGRESİ, Bursa, Türkiye, 11 Eylül 1995, ss.1003-1006

Fuzzy Logic based control of a switched reluctance drive

International Aegean Conf. Electrical Machines Power Electronics, 5 - 07 Haziran 1995, ss.333-337

Kitap & Kitap Bölümleri