Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2011 - 2017 Ön Lisans

  Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Kültürel Miras Ve Turizm Pr. (Açıköğretim), Türkiye

 • 2005 - 2011 Doktora

  Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık (Dr), Türkiye

 • 2001 - 2004 Yüksek Lisans

  Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık (Yl) (Tezli), Türkiye

 • 1997 - 2001 Lisans

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2011 Doktora

  Taşınmaz kültür varlıkları koruma bilgi sistemi - KORBİS

  Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık (Dr)

 • 2004 Yüksek Lisans

  Yersel fotogrametrik rölöve ölçüm tekniğinin Ömer Duruk evi örneği üzerinde uygulanması ve değerlendirilmesi

  Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık (Yl) (Tezli)