Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Characteristics and Construction Techniques of Akseki Bucakalan Village Rural Dwellings

INTERNATIONAL JOURNAL OF ARCHITECTURAL HERITAGE, cilt.11, ss.433-455, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Documentation and Restoration Proposal for Usakizade Rıfat Efendi Mansion in Kutahya Province Central District

Gazi university Journal of Science Part B: art, humanities design and planning, cilt.8, sa.4, ss.693-708, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ankara İli Yenimahalle İlçesinde Bulunan Müstakil Konutların Korunmasına Yönelik Bir Değerlendirme

Ankara Araştırmaları Dergisi (Journal of ankara Studies), cilt.8, sa.2, ss.305-322, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kentin Değişen Yüzünde Ankara Mahmut Paşa Bedesteni

Turkish Studies - Social Sciences, cilt.15, sa.3, ss.1165-1183, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

OSMANLI DİNİ MİMARİSİNDE AKUSTİK PERFORMANSIN GELENEKSEL YAPIM TEKNİKLERİ ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ

TÜBAV BİLİM DERGİSİ, cilt.13, sa.1, ss.38-49, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

HERITAGE RECORDING WITH 3D LASER TECHNOLOGY: THE CASEOF LORD’ S BATH (BEY HAMAMI) IN MUĞLA, MİLAS

Gazi University Journal of Science Part B: Art Humanities Design and Planning, cilt.7, sa.4, ss.489-496, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DOCUMENTING RURAL ARCHITECTURAL HERITAGE: ANKARA FETHIYE VILLAGE

Gazi University Journal of Science Part B arts humanities design and planning, cilt.7, sa.3, ss.347-356, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

IDENTIFICATION OF THE CHARACTERISTICS OF HATUNIYE SUBURB AND YALIBOYU HOUSES IN AMASYA CITY

Gazi University Journal of Science Part B. Art Humanties, Design and Planning, cilt.7, sa.2, ss.303-313, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Documentıng Rural Archıtectural Herıtage: Ankara Fethıye Vıllage

Gazi University Journal of Science Part B: Art, Humanıtıes, Desıgn And Plannıng, cilt.7, sa.3, ss.347-356, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE TRADITIONAL CORAL BUILDINGS OF THE RED SEA COAST: CASE STUDY OF HISTORIC JEDDAH

Gazi University Journal of Science Part B: Art, Humanities Design and Planning, cilt.6, sa.4, ss.159-165, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

USE OF BRICK IN MONUMENTAL ARCHITECTURE AS AN ORNAMENTAL ELEMENT

Gazi University Journal of Science Part B: Art, Humanities, Design and Planning, cilt.5, sa.2, ss.1-11, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE DOCUMENTATION AND RESTORATION PROPOSAL FORBARUTÇU MANSION LOCATED IN KASTAMONU, TURKEY.

International Journal of Advanced Research and Review (IJARR), cilt.2, sa.5, ss.30-42, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KORUMADA TURİZMİN KURTARICI ROLÜ ÜZERİNE

İDEALKENT Kent Araştırmaları Dergisi, sa.19, ss.550-587, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DOCUMENTATION OF RURAL ARCHITECTURAL AND TEXTURAL CHARACTERISTICS AND DETERMINATION OF THE PROBLEMS OF AKSEKİ BELENALAN VILLAGE

Gazi University Journal of Science Part B - Art humanities Design and Planning, cilt.4, sa.1, ss.13-23, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Proposal for the Restoration of the Satici Dwelling in Corum

GAZI UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, cilt.29, sa.1, ss.59-67, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

The Restoration Proposal for Mehmet Duruk Rural Dwelling in Akseki, Bucakalan Village

GAZI UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, cilt.29, sa.2, ss.391-401, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Reviewing the Bricks Used in The Traditional Architecture with The Shape Grammar Method

GAZI UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, cilt.29, sa.4, ss.741-749, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

The Restitution of “Çifte Hamam” in Ahlat According to Final Excavation Outcomes

Gazi University Journal of Science, cilt.26, sa.3, ss.489-500, 2013 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Trabzon İli Yomra İlçesinde Bulunan 160 Ada 14Parseldeki Osman Bey Konağının Belgelenmesi VeSorunlarının Saptanması

6. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARI KONGRESİ, Gaziantep, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2019, ss.199-211

Geleneksel Kızılcahamam- Çamlıdere Kırsal MimarisindeAhşap Malzeme Kullanımının İncelenmesi

6. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARI KONGRESİ, Gaziantep, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2019, ss.213-225

TAŞINIR KÜLTÜR VARLIKLARININ BÜTÜNLEMELERİNDE 3D BASKI TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI

4th international congress on 3D printing, Antalya, Türkiye, 11 - 14 Nisan 2019, cilt.1, ss.1315-1327

İstanbul İli Çatalca İlçesi Avşar Sokak – Bahar SokakKesişiminde Bulunan 59 Ada 23 Parseldeki KonağınRestorasyon Önerisi

6. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARI KONGRESİ, Gaziantep, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2019, cilt.1, ss.151-163

3 BOYUTLU BASKI TEKNOLOJİLERİNİN MİMARLIK VE İNŞAAT ALANINDA KULLANIMINDA MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ

4th international congress on 3D printing, Antalya, Türkiye, 11 - 14 Nisan 2019, cilt.1, ss.1327-1336

Ankara Gar Sahasının Koruma Ve Yeniden İşlevlendirme Önerisi

6. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2019, cilt.1, ss.125-137

Hımış Yapı Tekniğinin Orta Anadolu Yozgat ÇadırardıçBelediyesi’xxndeki Kırsal Yapılar Üzerinden Değerlendirilmesi

6. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2019, cilt.1, ss.139-150

EXAMINATION OF THE MECHANICAL SOLUTIONS OF THE TIMBER CONNECTION DETAILS IN THE CONTEXT OF THE SELJUQ PERIOD TIMBER MASONRY MOSQUES

INTERNATIONAL CIVIL ENGINEERING AND ARCHITECTURE CONFERENCE, Trabzon, Türkiye, 17 - 20 Nisan 2019, ss.687-700

INVESTIGATION OF SPECIAL DESIGNS FOR ARTIFICIAL LIGHTING COMPONENTSON TRADITIONAL TURKISH HOUSE.

INTERNATIONAL CIVIL ENGINEERING AND ARCHITECTURE CONFERENCE 2019, Trabzon, Türkiye, 17 - 20 Nisan 2019, ss.676-686

DOCUMENTATION OF THE RURAL CONSTRUCTION TECHNIQUES OF GÜNEYCEVILLAGE IN SEBEN DISTRICT OF BOLU

INTERNATIONAL CIVIL ENGINEERING AND ARCHITECTURE CONFERENCE 2019, Trabzon, Türkiye, 17 - 20 Nisan 2019, ss.662-675

Saraç Sinan Mescidi ve Türbesinin Deprem altındaki Sismik davranışının Sonlu elemanlar yöntemi ile belirlenmesi

6. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARI KONGRESİ, Gaziantep, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2019, ss.70

SİVİL MİMARLIK YAPILARININ KORUN(AMA)MASI ÜZERİNE: ANKARA YENİMAHALLE ÖRNEĞİ

2. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Adana, Türkiye, 4 - 05 Mayıs 2018, cilt.1, ss.121-139

KIRSAL MİMARİ MİRASIN KORUNMASI: ANTALYA İLİ ALANYA İLÇESİ

2. uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Adana, Türkiye, 4 - 05 Mayıs 2018, cilt.1, ss.106-120

Yozgat Tarihi Camilerinin İnanç Turizmi Açısından Değerlendirilmesi

II. ULUSLARARASI BOZOK SEMPOZYUMU:Yozgat’ın Turizm Potansiyelleri ve Sorunları, Yozgat, Türkiye, 4 - 06 Mayıs 2017, ss.338-352

ÇAĞDAŞ CAMİ MİMARİSİNDE BİR TASARIM ARAYIŞI BÜYÜKADA ÇARŞI CAMİİ MİMARİ FİKİR YARIŞMASI ÖNERİSİ

Çağımızda Cami Mimarisinde Arayışlar Uluslararası Sempozyumu, Giresun, Türkiye, 18 - 20 Kasım 2016, ss.450-464

Çağdaş Cami Mimarisinde bir tasarım arayışı Büyükada Çarşı camii Mimari Fikir Yarışması Önerisi

ÇAĞIMIZDA CAMİ MİMARİSİNDE ARAYIŞLAR ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, Giresun, Türkiye, 18 - 20 Kasım 2016, cilt.1, ss.450-465

Use of Clay Pipe and Cubes in Cover Coat in Monumental Architecture Künk ve Küplerin Anıtsal mimaride Üst Örtüde Kullanımı

10th International Eskişehir Terracotta Symposium, Eskişehir, Türkiye, 17 Eylül - 02 Ekim 2016, ss.593-608

Usage of Terracotta pipes in plumbing system of baths Hammam Hamam yapılarının tesisat sisteminde kğnk kullanımı

10th International Eskişehir Terracotta Symposium, Eskişehir, Türkiye, 17 Eylül - 02 Ekim 2016, ss.493-518

Arkeolojik Sit Alanlarda Kullanılan İn Situ Koruma Örtülerinin Tasarımına Yönelik Geliştirilen Üretken Biyo Mimetik Denemeler

VIII. Uluslararası Türk Kültürü, Sanatı Ve Kültürel Mirası Koruma Sempozyumu, Konya, Türkiye, 25 - 26 Eylül 2014, ss.285-291

Tokat Geç Dönem Camilerinin Kent Gelişimi İçindeki Yeri ve Mimari Özellikleri

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TOKAT TARİHİ VE KÜLTÜRÜ SEMPOZYUMU, Tokat, Türkiye, 25 - 27 Eylül 2014, cilt.2, ss.411-429

Antalya İli Akseki İlçesi İlvat Bölgesinde Sürdürülebilir Barınma İçin Konut Tasarım İlkelerinin Belirlenmesi

2ND INTERNATIONAL SUSTAINABLE BUILDINGS SYMPOSIUM, Ankara, Türkiye, 28 - 30 Mayıs 2015, cilt.1, ss.75-83

Yerellikten küreselleşmeye alışveriş kavramının kentsel dönüşüme etkisinin incelenmesi

1.ULUSLARARASI KENTSEL PLANLAMA,MİMARLIK, TASARIM KONGRESİ, Kocaeli, Türkiye, 8 - 11 Mayıs 2014, cilt.2, ss.1013-1023

Yerellikten Küreselleşmeye Alışveriş Kavramının Kentsel Dönüşüme Etkisinin İncelenmesi

UPAD 2014-1st International Urban Planning, Architecture and Design Congress, Ankara, Türkiye, 8 - 11 Mayıs 2014, cilt.2, ss.1013-1022

İslam ın Eğitim Fonksiyonunun Eğitim Mekanları Üzerine Etkisi Cami Ve Medreseler

Uluslararası Gençlik Ve Kültürel Mirasımız Kongresi, Samsun, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2014, cilt.1, ss.417-427

Gençlerin Aile İçinde Değişen Rollerinin Konut Mekansal Örgütlenmesine Etkisi

Uluslararası Gençlik Ve Kültürel Mirasımız Kongresi, Samsun, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2014, cilt.2, ss.359-369

Gençlerin aile içindeki değişen rollerinin konut mekansal örgütlenmesine etkisi

GENÇLİK VE KÜLTÜREL MİRASIMIZ ULUSLARARASI KONGRESİ, Samsun, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2014, cilt.2, ss.359-371

İslam ın Eğitim Fonksiyonunun Mekanlar Üzerinden İncelenmesi Cami ve Medrese Yapıları

GENÇLİK VE KÜLTÜREL MİRASIMIZ ULUSLARARASI KONGRESİ, Samsun, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2014, cilt.1, ss.417-431

Geleneksel Mimaride Pişmiş Toprak Yapı Malzemesinin Kullanımı Tuğla Döşemeler

7. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 11 - 12 Eylül 2013, ss.433-442

Pişmiş Toprak Yapı Malzemesinin Tarihi Yapılarda Farklı Kullanımına Bir Örnek Künk Ve Küpler

7. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 11 - 12 Eylül 2013, ss.379-387

Halk Mimarisinde Kullanılan Su Öğesinin Sürdürülebilir Tasarımı Denemesi

Uluslararası Halk Kültüründe Su kongresi, Tekirdağ, Türkiye, 7 - 08 Kasım 2013

Pişmiş toprak Yapı malzemesinin tarihi yapılarda farklı kullanımına bir örnek Künkler ve küpler

7.ULUSLARARASI ESKİŞEHİR PİŞMİŞ TOPRAK SEMPOZYUMU, Eskişehir, Türkiye, 9 - 22 Eylül 2013, cilt.1, ss.433-444

Geleneksel Kırsal Konut Dokusunda Korumanın eko turizm yolu ile sürdürülebilirliğinin sağlanması

AKILLI VE YEŞİL BİNALAR KONGRESİ VE SERGİSİ, Ankara, Türkiye, 23 - 24 Mayıs 2013, cilt.1, ss.303-310

Sürdürülebilir Kırsal Dokuyu oluşturan Yapı Malzemeleri Ahşap Taş ve Kerpiç in Orta Anadolu Bölgesi üzerinden Örneklenmesi

AKILLI VE YEŞİL BİNALAR KONGRESİ VE SERGİSİ, Ankara, Türkiye, 23 - 24 Mayıs 2013, cilt.1, ss.328-335

Bilecik İli İnhisar İlçesi Sürdürülebilir Kentsel Gelişme Önerileri

AKILLI VE YEŞİL BİNALAR KONGRESİ VE SERGİSİ, Ankara, Türkiye, 23 - 24 Mayıs 2013, cilt.1, ss.274-279

Bilecik ili İnhisar ilçesinde sürdürülebilir Barınma için konut tasarım ilkelerinin belirlenmesi

AKILLI VE YEŞİL BİNALAR KONGRESİ VE SERGİSİ, Ankara, Türkiye, 23 - 24 Mayıs 2013, cilt.1, ss.322-328

Ekolojik Ve Sürdürülebilir Tasarım Bağlamında Verilen Eğitim Programlarının Karşılaştırılması

Akıllı ve Yeşil Binalar Ulusal Kongresi, Ankara, Türkiye, 23 - 24 Mayıs 2013, ss.254-258

The excavation and restitution of çifte hamam in Ahlat

14. TÜRK SANATLARI KONGRESİ, Paris, Fransa, 19 - 21 Eylül 2011, cilt.1, ss.5

Mimari Mirasın Belgelenmesinde Kullanılan Teknikler ve Uygulamalar Afyonkarahisar Geleneksel Konut Dokusunda TacAhmet Caddesi Örneği

KORUMA SEMPOZYUMU, TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARINI TESPİT VE BELGELEME YÖNTEMLERİ, Mersin, Türkiye, 1 - 03 Ekim 2009, cilt.1, ss.49-60

Üsküp Mustafa paşa camisi Restorasyon önerisi

13. TÜRK SANATLARI KONGRESİ, Budapest, Macaristan, 3 - 07 Eylül 2007, cilt.1

Kitap & Kitap Bölümleri

TÜRKİYE’DE BAĞCILIK KÜLTÜRÜ VE BAĞ EVLERİ

MİMARLIK PLANLAMA VE TASARIM ALANINDA TEORİ VE ARAŞTIRMALAR 2, SİBEL DEMİRARSLAN, Editör, GECE KİTAPLIĞI, Ankara, ss.185-206, 2020

Orta Anadolu’da bulunan Tatar Yerleşimlerinden Ankara İli Haymana İlçesi Ahırlıkuyu Köyünün ÖZgün Kırsal Mimari Dokusunun Belgelenmesi

Tasarım Koruma ( Prof.Dr. Zülküf Güneli’xxye Armağan), Emine Ekinci Dağtekin, Fatma Meral Halifeoğlu, Gülin Payaslı Oğuz, Havva Özyılmaz, Editör, Birsen Yayınevi, İstanbul, ss.33-50, 2018

UYGULANMAYAN BİR PROJE DENEYİMİ: MAKEDONYA, ALİ RIZA EFENDİ EVİ RESTORASYONU VE KARŞILAMA MERKEZİ

Mimari Koruma Yenileme ve Restorasyon (Prof.Dr. Işık Aksulu’xxya Armağan), SAĞIROĞLU ÖZLEM, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.67-79, 2017

Belenalan Eski camii, özellikleri ve Restitüsyon Önerisi

Mimari Koruma Yenileme ve Restorasyon (Prof Dr Işık Aksulu ya Armağan ), SAĞIROĞLU ÖZLEM, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.109-127, 2017