Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Kültürel Okuryazarlığa Dair Görüşleri

Uluslararası Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri Kongresi-III, Ankara, Turkey, 16 - 17 November 2023

Sosyal Bilgiler Dersinin Posner Program Boyutları Doğrultusunda İncelenmesi

Sosyal Bilgiler Dersinin Posner Program Boyutları Doğrultusunda İncelenmesi, Ankara, Turkey, 26 October 2022

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Ders Kitaplarıyla İlgili Görüşleri

4th International Congress of Eurasian Social Sciences, Muğla-Bodrum, Turkey, 15 - 18 October 2020

Öğretmenliğe İlk Adım: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Düşünceleri

The Second International Symposium on Social Sciences Education, Çanakkale, Turkey, 30 October - 01 November 2018, pp.90

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Gönüllülük Algısı ve Eylemleri

The Second International Symposium on Social Sciences Education, Çanakkale, Turkey, 30 October - 01 November 2018, pp.84

Sosyal Bilimler Olarak Sosyal Bilgiler: Öğretmen Adaylarının Antropolojiye İlişkin Bakış Açıları.

2nd International Congress of Eurasian Social Sciences, Antalya, Turkey, 4 - 07 April 2018, pp.333-334

SOSYAL BİLİMLER OLARAK SOSYAL BİLGİLER: ÖĞRETMEN ADAYLARININ ANTROPOLOJİYEİLİŞKİN BAKIŞ AÇILARI

INTERNATIONAL CONGRESS OF EURASIAN SOCIAL SCIENCES (ICOESS), Antalya, Turkey, 4 - 07 April 2018

Eğitim Fakültesi Öğrencilerine Göre Değerler ve Değer Eğitimi

International Symposium of Education and Values (ISOEVA), Muğla, Turkey, 5 - 08 October 2017

Üstün Yetenekliler Eğitimi Açısından Enderun

International Talented and Gifted Conference: New Approaches and Educational Practices, Ankara, Turkey, 4 - 06 May 2017

Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Küresel Sorunlara Yönelik Farkındalıkları

International Congress of Eurasian Social Sciences (ICOESS), Antalya, Turkey, 6 - 08 April 2017, pp.155

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Milliyetçilik Algıları

IV. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, Muğla, Turkey, 1 September - 03 June 2016, pp.211-212

Üstün Yetenekli ve Zekâlı Öğrencilerin Öğretmenlerine Yönelik Stratejiler

IIIrd International Eurasian Educational Research Congress, Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016, pp.1508-1509

Üstün Yetenekli ve Zekâlı Öğrencilerin Öğretmenlerine Yönelik Stratejiler

IIIrd International Eurasian Educational Research Congress, Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016

Üstün Yetenekli ve Zekalı Öğrencilerin Öğretmenlerine Yönelik Stratejiler

IIIrd International Eurasian Educational Research Congress, Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016, pp.1508-1509

Sosyal bilgiler eğitiminde araştırma eğilimleri

Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu V, Denizli, Turkey, 28 - 30 April 2016, pp.387-388

Sınıf Eğitimi ve Sosyal Bilgiler Eğitiminde Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının Ölçme ve Değerlendirmeye Yönelik Yeterlik Algıları

XV. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS XV), Muğla, Turkey, 11 - 14 May 2016, pp.366

Sosyal bilgiler eğitimi lisans programı kapsamında verilen hukuk eğitiminin etkililiği

II. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, “Küresel Gelişmeler Işığında Yükseköğretimin Durumu ve Geleceği”, Bishkek, Kyrgyzstan, 17 - 18 March 2016, pp.113-114

Comparing Educational Faculty and Pedagogical Formation Students Perceptions Towards Teaching Profession

EJER (2nd International Eurasian EducationalResearch Congress), Ankara, Turkey, 8 - 10 June 2015, pp.52-53

Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersini Anlamlandırmaları

4. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, Bolu, Turkey, 23 - 25 April 2015

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sosyal Bilgiler Öğretiminde Edebi Ürünlerin Kullanımına Yönel k Görüsleri

III. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu (USBES III), Ankara, Turkey, 28 - 30 April 2014, pp.202-203

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Akademik Öz Yeterliklerinin İncelenmesi

International Social Studies Education Symposiun III (USBES III), Ankara, Turkey, 28 - 30 April 2014, pp.184-185

Solo Taksonomiye Göre Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programında Belirtilen Coğrafya Konularıyla İlgili Kazanımlara Ulaşma Düzeyleri

Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu II (USBES-II), Aksaray, Turkey, 26 - 28 April 2013, pp.136-137

Seventh Grade Students Misconceptions about Citizenship Concepts

The Sixteenth International Conference on Learning, Barcelona, Spain, 1 - 04 July 2009

Öğrencilerde Tarihsel Zaman ve Kronoloji Farkındalığını Geliştirmede Hikâyelerin Kullanımı

The First International Congress of Educational Research, Çanakkale, Turkey, 1 - 03 May 2009, pp.183

Çocuklarda Zaman ve Kronoloji Farkındalığını Geliştirmede Hikâyelerin Kullanımına Yönelik Bir Araştırma

Uluslar arası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyomu, Çanakkale, Turkey, 14 - 16 May 2008, pp.376-382

Çocuklarda Zaman ve Kronoloji Farkındalığı Geliştirmede Hikayelerin Kullanımına Yönelik Bir Araştırma

Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 14 - 16 May 2008, pp.376-382

Books & Book Chapters

Öğretmen Adaylarının Atatürkçülükle İlgili Görüşleri

in: Tarih Eğitiminde Bir Ekol: Prof. Dr. Mustafa Safran'a Armağan, Hayta, Necdet; Ata, Bahri; Köksal, Hüseyin; Belenli, Tuğba; Yakar, Selen, Editor, Berikan Yayınevi, Ankara, pp.197-214, 2023

2. Bölüm Kültür ve Miras Öğrenme Alanı

in: Etkinlik Temelli Sosyal Bilgiler Öğretimi I, Yeşilbursa, Cemil Cahit, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.237-265, 2023

15. Bölüm-Sosyal Bilgilerde Kavram Öğretimi(Etkinlik Örneğiyle)

in: Sosyal Bilgiler Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları, Yalçınkaya, Elvan; Şan, Selda, Editor, Nobel Bilimsel, Ankara, pp.210-238, 2023

6. Bölüm Etkin Vatandaşlık Öğrenme Alanı

in: Etkinlik Temelli Sosyal Bilgiler Öğretimi II, Yeşilbursa, Cemil Cahit, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.393-415, 2023

Öğretmen Adaylarının Atatürkçülükle İlgili Görüşleri

in: Tarih Eğitiminde Bir Ekol: Prof Dr Mustafa SAFRAN, Hayta Necdet, Ata Bahri, Köksal Hüseyin, Belenli Tuğba, Yakar Selen, Editor, Berikan, Ankara, pp.197-214, 2023

Türkiye Cumhuriyeti Döneminde Eğitim (1975-2000’lİ Yıllar)

in: Türk Eğitim Tarihi: İnsan Yetiştirme Düzeni, Ünsal, Haluk-Bilasa, Pınar, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.293-353, 2022

1930-1945 Yılları Arasında Ve 100. Yılında Okutulan Ders Kitaplarında Büyük Taarruz: Bir İnceleme

in: Bir Ömür Tarihle Yaşamak: Prof. Dr. Refik Turan, Hayta Necdet, Çakmak Mehmet Ali, Birbudak Togay S., Toptaş Koray, Yakar Selen., Editor, Berikan Yayınevi, Ankara, pp.55-72, 2022

Suça Sürüklenmiş Çocuklar ve Sosyal Bilgiler

in: Sosyal Bilgiler Öğretiminde Alternatif Konular, Doç. Dr. Nadire Emel Akhan, Dr. Öğr. Üyesi Serpil Demirezen, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.251-272, 2020

Suça Sürüklenmiş Çocuklar ve Sosyal Bilgiler

in: Sosyal Bilgiler Öğretiminde Alternatif Konular, Doç. Dr. Nadire Emel Akhan,Dr. Öğr. Üyesi Serpil Demirezen, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.251-272, 2020 Sustainable Development

Jan Wladyslaw Dawid

in: Dünya Eğitimine Yön Verenler I, Safran, Mustafa Ata, Bahri Köksal, Hüseyin Öztürk, Talip, Editor, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Bilim ve Kültür Eserleri Dizisi, Ankara, pp.209-222, 2019

Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Çevre Hakkı Eğitimi: Etkinlik Örnekleri

in: Prof. Dr. Emine Akyüz’e Armağan-Akademisyenlikte 50 yıl-Çocuk Hakları-Eğitim Hukuku-Vatandaşlık Eğitimi, Prof. Dr. Yasemin Karaman Kepenekci, Dr. Öğr. Üyesi Pelin Taşkın, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.193-210, 2018

The Project “Strategies for Talented and Gifted Pupils Teachers

in: Current Advances in Education, E. Atasoy, R. Efe, I. Jazdzewska, H. Yaldır (Eds.) , Editor, St. Kliment Ohridski University Press, Sofya, pp.315-326, 2016

The Project "Strategies for Talented and Gifted Pupils' Teachers"

in: Current Advances in Education, Emin Atasoy, Recep Efe, Iwona Jazdzewska, Hülya Yaldır, Editor, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, Sofija, pp.315-325, 2016

The Project “Strategies for Talented and Gifted Pupils’ Teachers”

in: Current Advances in Education, Emin Atasoy Recep Efe Iwona Jażdżewska Hülya Yaldır, Editor, St. Kliment Ohridski University Press, pp.315-325, 2016

The Project ’xxStrategies for Talented and Gifted Pupils Teachers’xx

in: Current Advances in Education, Emin Atasoy, Recep Efe, Iwona Jazdzewska, Hülya Yaldır, Editor, St Kliment Ohridski University Press, Sofia, Sofija, pp.315-325, 2016

The Project “Strategies for Talented and Gifted Pupils’Teachers”

in: Current Advances in Education, Atasoy Emin, Efe Recep, Jażdżewska Iwona, Yaldır Hülya,, Editor, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, Sofija, pp.315-325, 2016

The Project “Strategies for Talented and Gifted Pupils’ Teachers

in: Current Advances in Education, E. Atasoy, R. Efe, I. Jażdżewska, and Yaldır, H., , Editor, ST. Kliment Ohridski University Press Sofia, Sofya, pp.315-325, 2016

The Project Strategies for Talented and Gifted Pupils’ Teachers

in: Current Advances in Education, E. Atasoy, R. Efe, I. Jażdżewska, and Yaldır, H., Editor, ST. Kliment Ohridski University Press Sofia, pp.315-325, 2016

The project "strategies for talented and gifted pupils teachers"

in: Current Advances in Education, Emin ATASOY, Recep EFE, Iwona JAZDZEWSKA, Hülya YALDIR, Editor, St.Kliment Ohridski University Press, Sofija, pp.315-326, 2016

Sosyal Bilgilerde Kavram Öğretimi

in: Sosyal Bilgiler Öğretimi, Dönmez, Cengiz Yazıcı, Kubilay, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.195-232, 2015

SosyaI Bilgiler Ders Kitaplarında Edebi Ürünlerin Kullanımı

in: Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Klavuzu Sosyal Bilgiler, BÜLENT AKBABA, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.146-206, 2015

Eğitimde Mantıklılık

in: Günümüzde Eğitim, Ata Bahri, Öztürk Talip, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.220-223, 2014

Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Edebi Ürünlerin Kullanımı

in: Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu Sosyal Bilgiler, Akbaba Bülent, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.145-206, 2013

Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Edebi Ürünlerin Kullanımı

in: Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu Sosyal Bilgiler, AKBABA BÜLENT, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.145-206, 2013

Metrics

Publication

83

Citation (WoS)

4

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

5

H-Index (Scopus)

2

Citiation (TrDizin)

1

H-Index (TrDizin)

3

Project

1

Thesis Advisory

1

Open Access

5
UN Sustainable Development Goals