Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Experimental Investigation on Wire Electric Discharge Machining of Biodegradable AZ91 Mg Alloy

Journal Of Materials Engineering And Performance, cilt.1, sa.1, ss.1-2, 2021 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

ELECTROCHEMICAL SMALL DIAMETER DEEP HOLE DRILLING OF POWDER METAL STEEL

TRANSACTIONS OF FAMENA, cilt.44, sa.4, ss.47-58, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Experimental fatigue life determination of thermo-diffusion surface boronized of AISI 1040 steel

JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.33, sa.10, ss.4957-4962, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Simultaneous machining and surface alloying of AISI 1040 steel by electrical discharge machining with boron oxide powders

JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.32, sa.9, ss.4357-4364, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The effect of powder mixed and heated dielectric on drilling performance of electric discharge machining (EDM)

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.31, sa.3, ss.531-544, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

DEVELOPMENT AND EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF ELECTROCHEMICAL DRILLING METHOD USING ROTARY TUBE TOOL

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.28, sa.4, ss.885-895, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

An experimental investigation on the effect of powder mixed dielectric on machining performance in electric discharge machining

PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART B-JOURNAL OF ENGINEERING MANUFACTURE, cilt.220, sa.7, ss.1035-1050, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Farklı termofiziksel özelliklere sahip metallerin tel elektro erozyon ile işlenmesinde performans parametrelerinin optimizasyonu

Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.21, sa.1, ss.139-151, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Theoretical determination of the fatigue strength limit of electrical discharge machined (EDM) AISI 8740 steel

IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, cilt.393, sa.12103, ss.1-8, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Tornalamada Oluşan Yüzey Pürüzlülüğünün Yorulma Ömrüne Etkisinin Teorik Değerlendirilmesi

Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt.33, sa.2, ss.189-198, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ELEKTRO EROZYON İLE İŞLEMEDE TOZ KARIŞIMLI DİELEKTRİĞİN PERFORMANS ÜZERİNE ETKİLERİ

GAZI UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, cilt.18, sa.2, ss.211-228, 2005 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

PLAZMA PÜSKÜRTME TEKNİĞİ İLE KAPLANAN AA5054 ALÜMİNYUM ALAŞIMININ MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

INTERNATIONAL ANKARA CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCHES, Ankara, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2019, ss.390-391

AISI 430 Paslanmaz Çeliğinin Elektro Erozyon Yöntemi ile İşlenebilirliğinin Deneysel Olarak İncelenmesi

Uluslararası Fen, Mühendislik ve Mimarlık Bilimlerinde Akademik Çalışmalar Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 13 - 15 Haziran 2019, ss.540-547

Theoretical investigation of the effect of surface roughness on the fatigue life of austenitic stainless steels

International Conference on Modern Trends in Manufacturing Technologies and Equipment (ICMTMTE) - Materials Science, Sevastopol, Ukrayna, 10 - 14 Eylül 2018, cilt.11, ss.417-422 identifier identifier

Elektro Erozyon İle Tornalamada İşleme Parametrelerinin Yüzey Pürüzlülüğüne Etkisinin Araştırılması

V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu (ISMS), Ankara, Türkiye, 16 - 17 Kasım 2018, cilt.2, ss.345-351

Effect of electrode polarity on fatigue life in EDM

International Conference on Modern Trends in Manufacturing Technologies and Equipment (ICMTMTE) - Materials Science, Sevastopol, Ukrayna, 10 - 14 Eylül 2018, cilt.224 Creative Commons License identifier identifier

Effect of changing polarity of graphite tool/Hadfield steel workpiece couple on machining performances in die sinking EDM

International Conference on Modern Trends in Manufacturing Technologies and Equipment (ICMTMTE), Sevastopol, Ukrayna, 11 - 15 Eylül 2017, cilt.129 Creative Commons License identifier identifier

An Experimental Study Of The EffectOf Abrasive Water Jet And Laser Beam On The Surface Integrity

he9th International Symposium Kod 2016 Machine And Industrial Design InMechanical Engineering, 9 - 12 Temmuz 2016, ss.217-220

TOZ KATKILI DİELEKTRİKLE ELEKTRO EROZYON İŞLEME PERFORMANSI

7. Uluslarası Toz Metalurjisi Konferansı, Ankara, Türkiye, 24 - 28 Temmuz 2014, ss.1035