Araştırma Alanları

  • Kimya Mühendisliği ve Teknolojisi

  • Elektrokimyasal Teknolojiler

  • Temel İşlemler ve Termodinamik

  • Kütle Aktarımı

  • Taşınım Olayları