Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Çan Linyitinden Elektroliz Yöntemi ile Hidrojen Üretiminde Çeşitli Parametrelerin Etkisinin İncelenmesi

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji, cilt.7, sa.4, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Production of Hydrogen by the Electrochemical Reforming of Glycerol

4th International Hydrogen Technologies Congress, Edirne, Türkiye, 20 - 23 Haziran 2019

Capturing Sulfur Dioxide from Flue Gas by Iron (II) Hydroxide

10th International Conference on Sustainable Energy and Environmental Protection, 27 - 30 Haziran 2017

Demir (II) Hidroksit İle Kabarcıklı Kolonda Baca Gazı Desülfürizasyonu

12. ULUSAL KİMYA MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ, Türkiye, 23 - 26 Ağustos 2016