Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

  • 2019 16. Ulusal PDR Öğrencileri Kongresi

    Panelist

    Bolu, Türkiye

  • 2018 20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi

    Panelist

    Samsun, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 12

h-indeksi (WOS): 2