Education Information

Education Information

 • 2001 - 2009 Doctorate

  Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitimde Psikolojik Danışmanlık Ve Rehberlik (Dr), Turkey

 • 1996 - 2000 Postgraduate

  Hacettepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikolojik Danışma Ve Rehberlik (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1987 - 1991 Undergraduate

  Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri, Turkey

Dissertations

 • 2009 Doctorate

  Ergenlerin çalışma anlayışının incelenmesi

  Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitimde Psikolojik Danışmanlık Ve Rehberlik (Dr)

 • 2000 Postgraduate

  Kendini ayarlama becerilerini algılamaları farklı öğretmenlerin rehberlik anlayışlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi

  Hacettepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikolojik Danışma Ve Rehberlik (Yl) (Tezli)