Prof.Dr.

PINAR DİNÇ KALAYCI


Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Mimarlık

Eğitim Bilgileri

1995 - 2000

1995 - 2000

Doktora

Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık (Dr), Türkiye

1990 - 1992

1990 - 1992

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık (Yl) (Tezli), Türkiye

1986 - 1990

1986 - 1990

Lisans

Gazi Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

1999

1999

Doktora

Kullanım sürecinde değerlendirme yaklaşımı ile kent otobüs terminallerinde temel program kriterlerinin saptanması

Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık (Dr)

1992

1992

Yüksek Lisans

Mimarlıkta ürün değerlendirme yaklaşımları ve uygulama alanlarının saptanması

Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık (Yl) (Tezli)

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Mimarlık, Mimari Estetik, Bina Tasarımı, Mimarı Tasarım

Akademik Unvanlar / Görevler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

Gazi Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık

2011 - 2017

2011 - 2017

Doç.Dr.

Gazi Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık

2006 - 2011

2006 - 2011

Yrd.Doç.Dr.

Gazi Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık

Yönetimsel Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Fakülte Akademik Kurul Üyesi

Gazi Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Erasmus Koordinatörü

Gazi Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Erasmus Koordinatörü

Gazi Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Verdiği Dersler

Doktora

Doktora

facility programming

Doktora

Doktora

criticism in architecture

Lisans

Lisans

MİMARİ PROJE 4,5,6

Doktora

Doktora

DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

MİMARLIKTA ELEŞTİRİ

Lisans

Lisans

Research Project

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

BİNA PROGRAMLAMA

Doktora

Doktora

DOKTORA TEZİNE HAZIRLIK

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

YÜKSEK LİSANS TEZİ

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

MİMARLIKTA TASARLAMA VE DEĞERLENDİRME PROBLEMLERİ

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

CRİTİCİSM İN ARCHİTECTURE

Lisans

Lisans

ARCHİTECTURAL PROJECT 7

Lisans

Lisans

Final Project

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

PREPARATION FOR M.SC. THESIS

Yönetilen Tezler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2014

2014

A multi-dimensional scale for measuring residential satisfaction (rs) in mass housing projects

DİNÇ KALAYCI P. , Ozbilen E. , Bilir M. B.

INDOOR AND BUILT ENVIRONMENT, cilt.23, sa.6, ss.864-880, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2009

2009

Gender (in)difference in private offices: A holistic approach for assessing satisfaction and personalization

Dinc P.

Journal of Environmental Psychology, cilt.29, sa.1, ss.53-62, 2009 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2021

2021

Rise and Functions of New Media in Architecture: An Investigation via Archdaily

Dinç Kalaycı P. , Esen I.

GRID Architecture Planning and Design Journal, cilt.4, sa.1, ss.1-25, 2021 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2020

2020

MİMARLIK-MÜZİK ETKİLEŞİMİNE ‘ÖTE’ YAKLAŞIM: MARCOS NOVAK’IN AKIŞKAN MİMARLIĞI VE MÜZİK İLİŞKİSİ

Özkan Üstün G. , Dinç Kalaycı P.

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ, sa.21, ss.156-179, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2020

2020

Mimarlık, Eğitim, Akış

Dinç Kalaycı P.

YAPI, sa.454, ss.50-55, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Meaning Inquiry for 21st Century Architecture through the Pritzker Prize Laureates

DİNÇ KALAYCI P. , alia r.

Online Journal of Art and Design, cilt.7, sa.3, ss.62-77, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

METHODOLOGICAL APPROACHES IN ARCHITECTURE-MUSIC INTERACTION

ÖZKAN ÜSTÜN G. , DİNÇ KALAYCI P.

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE, cilt.0, sa.10, ss.16-36, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2016

2016

Police Station Facades: Searching the Architectural Characteristics that can be Appreciated by all

DİNÇ KALAYCI P. , Bilir M. B.

GAZI UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, cilt.29, sa.1, ss.35-48, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2014

2014

Public s Judgment on Contemporary Mosque Design Approaches

DİNÇ KALAYCI P. , ESRA Ç. Ş.

GAZI UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Tasarımın Yaşamla Sınanması

DİNÇ KALAYCI P. , GÜLEÇ G.

Mimarlık, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2008

2008

Akademik Ofislerde Bir Memnuniyet Değerlendirme Çalışması

DİNÇ KALAYCI P. , ince f. s.

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.24, sa.1, ss.346-363, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2007

2007

Spatial and Behavioral Variables That Affect Emotional Attachment of Users: A Multi-Dimensional Approach for Private Offices

DİNÇ KALAYCI P.

GAZI UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, cilt.20, sa.2, ss.41-50, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2003

2003

Mekansal İmaj Üzerine Bir Deneme Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Eğitim Bloğu Giriş Holü

AKALIN A. , DİNÇ KALAYCI P. , Aybar U.

Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt.18, sa.2, ss.79-94, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2020

2020

Mimari Özgünlük Bağlamında Metro İstasyonları: Ankara Bağlamında Bir İnceleme

Topçu B., Dinç Kalaycı P.

Eurasia Summit: Congress on Scientific Researches and Recent Trends 7, Baku, Azerbaycan, 6 - 09 Aralık 2020, cilt.2, ss.627-643 Creative Commons License

2019

2019

A Different Method of Architetural Criticism: Public Service Announcements

Bilici Y. B. , DİNÇ KALAYCI P.

2nd ERASMUS INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH SYMPOSIUM, Paris, Fransa, 11 - 13 Ekim 2019

2019

2019

Tüketim Toplumu Bağlamında Terminal Mimarisi Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı Örneği

özdemir t., DİNÇ KALAYCI P.

Innovative Approaches in Scientific Studies, Ankara, Türkiye, 19 - 21 Nisan 2019, cilt.4, ss.312-322

2019

2019

Mimarlık Yapıtlarının Alımlanmasında Poli-Semantik Katmansal Yöntem Önerisi: Sancaklar Camii

aktar e. b. , DİNÇ KALAYCI P.

Innovative Approaches in Ascinetific Studies, Ankara, Türkiye, 19 - 21 Nisan 2019, cilt.4, ss.312-322

2018

2018

EVALUATING THE ADAPTATION OF HISTORIC BUILDINGS TON NEW FUNCTIONS IN TERMS OF SUSTAINABILITY :AFYONKARAHISAR MIHRIOGLU MANSION

ÇOBAN G., DİNÇ KALAYCI P.

BEYOND ALL LIMITS 2018:INTERNATIONAL CONGRESS ON SUSTAINABILITY IN ARCHITECTURE, PLANNING AND DESIGN, Ankara, Türkiye, 17 - 19 Ekim 2018

1996

1996

1980 Sonrası Türkiye sinde İdeolojik Toplumsal Mimari Yapı Etkileşiminin Ankara Kenti Bağlamında İrdelenmesi

ÇAĞLAR T. N. , ULUDAĞ Z. , DİNÇ KALAYCI P.

İdeoloji, Erk ve Mimarlık Sempozyumu, Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, İzmir, Türkiye, 11 - 13 Nisan 1996, ss.50-57

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

Bölüm 15: Endüstri Mirası Yapıda Dönüşüm, Cibali Tütün ve Sigara Fabrikasında Gözlemsel Çalışma

Dinç Kalaycı P. , Kılıç E.

Mimarlık Planlama ve Tasarım Alanında Teori ve Araştırmalar II, Doç.Dr. Sibel Demirarslan, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.297-322, 2020 Creative Commons License

2019

2019

SUSTAINABILITY PERCEPTION OF USERS FOR THE VERNACULAR HOUSESREFUNCTIONED FOR PUBLIC USE:A STUDY ON THREE PARTICULARBUILDINGS AT THE HISTORIC CITYCENTRE OF AFYONKARAHİSAR

ÇOBAN G., DİNÇ KALAYCI P.

New Horizons in Architecture Planning and Design 2019, Latif Gürkan Kaya, Editör, Gece Publishing, NewYork - Ankara, ss.137-168, 2019

2018

2018

Modern Kentten Güncelleşmeye: 21.yy Ankara Mimarlığı Üzerine Bir Okuma

GÜLBAHAR TUNCEL S. , DİNÇ KALAYCI P.

Mimarlık, Planlama ve Tasarım Araştırmaları, Z. Özlem Parlak Biçer, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, ss.465-489, 2018

2018

2018

Deneysel Mimarlık için Bir Zemin İnşası Girişimi: Vitruvius ve Serpentine Galeri Pavyonları Arakesitinden Deneyseli Okumak

DÖNMEZ B., DİNÇ KALAYCI P.

Mimarlık, Planlama ve Tasarım Araştırmaları, Parlak Biçer Z. Özlem, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.1-24, 2018

2018

2018

Tasarım Süreçlerinde Duygulanımsal Benzerlikler: Mimarlık-Müzik Özelinde Ampirik Bir Araştırma

ÖZKAN ÜSTÜN G. , DİNÇ KALAYCI P.

Mimarlık, Planlama ve Tasarım Araştırmaları, Z.Özlem Parlak Biçer, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, ss.53-77, 2018

2015

2015

Mimarlığı Eleştirmek Bir Yaklaşım Önermesi

DİNÇ KALAYCI P.

Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, 2015

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

International Journal of Education in Architecture and Design

Danışma Kurul Üyesi

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

GRID - Mimarlık Planlama ve Tasarım Dergisi

Danışma Kurul Üyesi

Bilimsel Hakemlikler

Haziran 2021

Haziran 2021

Livenarch 2021

Bildiri (Tam Metin)

Şubat 2021

Şubat 2021

TÜBİTAK Projesi

1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, TUBITAK, Türkiye

Ocak 2021

Ocak 2021

EDRA52 Detroit

Bildiri (Özet)

Haziran 2020

Haziran 2020

Livenarch 2019

Bildiri (Tam Metin)

Nisan 2019

Nisan 2019

TÜBİTAK Projesi

1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, TUBITAK, Türkiye

Aralık 2018

Aralık 2018

TÜBİTAK Projesi

1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, TUBITAK, Türkiye

Bilimsel Danışmanlıklar

2017 - 2017

2017 - 2017

Kurum veya Organizasyonlar İçin Yapılan Danışmanlık

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Gazi Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık, Türkiye

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

Mayıs 2021

Mayıs 2021

MİMARİ FİKİR YARIŞMALARINA NASIL HAZIRLANILIR? / AYÇA YAZICI

Çalıştay Organizasyonu

Dinç Kalaycı P. , Güngör C. , Özkan Üstün G. , Bilici Y. B. , Özyıldırım M. F.
Ankara, Türkiye

Mayıs 2021

Mayıs 2021

ON ARCHITECTURAL DESIGN COMPETITIONS AND THE ‘UNI.XYZ FAITH’ COMPETITION IN SPECIFIC / VITOR LEAL BARROS

Çalıştay Organizasyonu

Dinç Kalaycı P. , Güngör C. , Özkan Üstün G. , Bilici Y. B. , Özyıldırım M. F.
Ankara, Türkiye

Aralık 2017

Aralık 2017

Halk Kütüphanelerinde Mimari Uygulamalar

Çalıştay Organizasyonu

Dinç Kalaycı P.
Ankara, Türkiye

Akademik Dolaşım Faaliyetleri

2018 - 2018

2018 - 2018

Erasmus Programı

Ders Verme

University of Ljubljana, Slovenya

2017 - 2017

2017 - 2017

Erasmus Programı

Ders Verme

Universita Degli Studi di Roma La Sapienza, İtalya

2003 - 2003

2003 - 2003

Diğer

Öğretim Elemanı Değişimi

Universiteit Antwerpen, Belçika

Ödüller

Temmuz 2009

Temmuz 2009

Yayın Teşvik Ödülü

TübitakAtıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 32

h-indeksi (WOS): 2

Jüri Üyelikleri

Haziran-2021

Haziran 2021

Ödül

World Architecture Festival 2020 - World Architecture Festival 2020

Mayıs-2021

Mayıs 2021

Yarışma

container city - uni.xyz

Nisan-2021

Nisan 2021

Yarışma

Linguatheque Newfoundland - uni.xyz

Kasım-2020

Kasım 2020

Ödül

World Architecture Festival China 2020 - World Architecture Festival China 2020

Aralık-2019

Aralık 2019

Ödül

World Architecture Festival 2019 - World Architecture Festival 2019