Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

TÜBİTAK Bilim Fuarlarına İlişkin Ziyaretçi Görüşleri

IV. International Symposium on Educational and Social Sciences in Turkish Cultural Geography, Baku, Azerbaijan, 27 - 30 June 2018 Sustainable Development

Dokuzuncu Sınıf Öğrencilerinin Fizik Laboratuvarı Malzemelerini Tanıma Düzeyleri

IV. International Symposium on Educational and Social Sciences in Turkish Cultural Geography, Baku, Azerbaijan, 29 - 30 June 2018

ELEKTRİK VE MANYETİZMA KONUSUNA YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME

12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Trabzon, Turkey, 28 - 30 September 2016

Farklı Bir Laboratuvar Yaklaşımının Fizik Öğretmen Adayları Üzerindeki Etkisi

Turkish Physical Society 27th International Physics Congress, İstanbul, Turkey, 14 - 17 September 2010 Sustainable Development

Düzgün Dairesel Hareket Konusundaki Kavram Yanılgıları

VII. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ, Ankara, Turkey, 6 - 08 September 2006

Grafik çizme ve anlama becerisinin saptanması

V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Turkey, 16 - 18 September 2002, pp.197

Books & Book Chapters