Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Pre-service physics teachers' ideas on size, visibility and structure of the atom

EUROPEAN JOURNAL OF PHYSICS, vol.31, no.4, pp.881-892, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier

A MEASUREMENT OF PROGRESS OF GIFTED STUDENTS' PHYSICS ABILITIES

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, no.36, pp.294-305, 2009 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Molecular-dynamics simulations of nickel clusters

INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS C, vol.11, no.5, pp.1013-1024, 2000 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

A comparative study of empirical potential energy functions: Applications to clusters

INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS C, vol.11, no.3, pp.451-467, 2000 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

An Investigation of the Educational Use of Facebook According to Physics Teachers and Students

Journal of Education in Black Sea Region (JEBS), vol.7, no.1, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Recognition Levels of Physics Laboratory Tools for Ninth Class Students

e-İlköğretim Online (elektronik), vol.18, no.1, pp.190-206, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License identifier

An electronic electroscope for determining polarity of charge

Physics Education, vol.54, pp.1-6, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

TÜBİTAK bilim fuarlarına ve fuarların fizik dersine yönelik öğrenci tutumlarına etkisine ilişkin ziyaretçi görüşleri

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.7, no.2, pp.287-310, 2018 (Other Refereed National Journals)

Visitors' opinions for TUBITAK science fairs and the effect of these fairs on students’ attitudes towards physics course

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.7, no.2, pp.287-310, 2018 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Investigating the causes of students’ having difficulties in the introductory quantum physics topics

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.38, no.1, pp.35-73, 2018 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Öğrencilerin Kuantum Fiziği Giriş Konularında Zorlanma Nedenlerinin Araştırılması

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.38, no.1, pp.35-73, 2018 (Other Refereed National Journals)

Investigating the Reasons of Difficulty Understanding of Students in Special Relativity Topics

CUKUROVA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION JOURNAL, vol.46, pp.399-426, 2017 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

Development of an Attitude Scale towards High School Physics Lessons

Journal of Education and Training Studies, vol.5, no.1, pp.56-66, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Pre-service physics teachers’ opinions about the difficulties in understanding introductory quantum physics topics

Journal of Education and Training Studies, vol.5, no.1, pp.101-109, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Lise Öğrencileri İçin Basınç ve Kaldırma Kuvveti Konusuna Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (elektronik), vol.11, no.1, pp.174-197, 2017 (Other Refereed National Journals)

Pre-service physics teachers' difficulties in understanding special relativity topics

European Journal of Physics Education, vol.7, no.1, pp.13-24, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

An Activity on Teaching the Nature of Science Magnetic Field Lines

European Journal of Physics Education, vol.6, no.4, pp.26-38, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Using Concept Maps an a Method of Assessment in Work Energy Subject

Journal of Applied Sciences, no.9, pp.427, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğrencilerin Düzgün Dairesel Harekette Merkezcil Kuvvet Hakkındaki Kavram Yanılgılarının AraştırılmasI

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.27, no.3, pp.141-150, 2007 (Other Refereed National Journals)

Momentum Kavramının Öğrenme Gelişim Sıralamasının Araştırılması

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, no.7, pp.123, 2006 (Other Refereed National Journals)

Computer Based Education in High School

Gazi Universitesi Gazi Egitim Fakultesi Dergisi, no.3, pp.153-156, 1995 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

TÜBİTAK Bilim Fuarlarına İlişkin Ziyaretçi Görüşleri

IV. International Symposium on Educational and Social Sciences in Turkish Cultural Geography, Baku, Azerbaijan, 27 - 30 June 2018

Dokuzuncu Sınıf Öğrencilerinin Fizik Laboratuvarı Malzemelerini Tanıma Düzeyleri

IV. International Symposium on Educational and Social Sciences in Turkish Cultural Geography, Baku, Azerbaijan, 29 - 30 June 2018

ELEKTRİK VE MANYETİZMA KONUSUNA YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME

12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Trabzon, Turkey, 28 - 30 September 2016

Farklı Bir Laboratuvar Yaklaşımının Fizik Öğretmen Adayları Üzerindeki Etkisi

Turkish Physical Society 27th International Physics Congress, İstanbul, Turkey, 14 - 17 September 2010

Düzgün Dairesel Hareket Konusundaki Kavram Yanılgıları

VII. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ, Ankara, Turkey, 6 - 08 September 2006

Grafik çizme ve anlama becerisinin saptanması

V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Turkey, 16 - 18 September 2002, pp.197

Books & Book Chapters