Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Cases of residual types in diagnostic checking for ARMA model

HACETTEPE JOURNAL OF MATHEMATICS AND STATISTICS, vol.43, no.3, pp.543-552, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

A STUDY ON COST ANALYSIS FOR IPv6 PROTOCOL TRANSITION

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, vol.27, no.1, pp.151-161, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Analysis of prebreakdown current in a gas discharge system with a semiconducting cathode

JOURNAL OF PHYSICS D-APPLIED PHYSICS, vol.39, no.2, pp.301-306, 2006 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Effects of periodic magnetic field to the dynamics of vibrating beam

Mathematical and Computational Applications, vol.9, no.2, pp.275-284, 2004 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier

An analysis of temperature data by using scalar component models

ENVIRONMETRICS, vol.10, no.5, pp.625-631, 1999 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Investigating Covid 19 Data for G-20, EU and OECD Countries via Using Time Series Analysis Cluster Analysis

Journal of Turkish Operations Management, vol.4, no.2, pp.424-532, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Investigation of the tests in the modeling process in univariate time series

International European Extended Enablement in Science, Engineering and Management, vol.8, no.2, pp.33-46, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yeniden yapılanma ”Bologna Süreci”

İstatistik Araştırma Dergisi, vol.10, no.1, pp.85-94, 2013 (Other Refereed National Journals)

Bayesgil VAR Modelinin Gerçek Zaman Dizileri için Kestirim Amaçli Kulanılması

Çankaya University Journal of Science and Engineering, vol.2, no.7, pp.169-186, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Tek değişkenli zaman dizilerinde model seçim ölçütleri üzerine bir incele

İstatistik Araştırma Dergisi, vol.1, no.7, pp.186-197, 2010 (Other Refereed National Journals)

Effects of Dinocap on the Mitosis of Allium cepa L.

Cytologia, vol.70, no.1, pp.12-22, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Effect of periodic magnetic field to the dynamics of vibrating beam

Mathematical Applications, vol.2, no.9, pp.275-283, 2004 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kalsiyum fosfat içerikli cikletlerin tükürük kalsiyum ve fosfat konsantrasyonları ile tükrük pH ve akış hızına etkileri

Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.21, no.1, pp.1-5, 2004 (Other Refereed National Journals)

Okluzal çürüklerin teşhisinde ultraspeed, ektaspeed plıs, insight filimler ve radyovizyografi’nin etkinliğinin karşılaştırılması

Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakiltesi Dergisi, vol.2, no.21, pp.91-95, 2004 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kendinden uyarımlı eşiksel otoregressif (SETAR) model ve altın fiyatları üzerine uygulaması

Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.6, no.3, pp.17-30, 2004 (Other Refereed National Journals)

Deprem magnitüdleri için tekrarlanma yıllarının elde edilmesi: Marmara Bölgesi örneği

Doğuş Üniversitesi Dergisi, vol.4, no.2, pp.157-166, 2003 (Refereed Journals of Other Institutions)

Cumhuriyetin 80. yılında istatistik üzerine genel bir değerlendirme

Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.5, no.2, pp.1-8, 2003 (Other Refereed National Journals)

Bazı akroekonomik zaman dizilerinde değişen varyanslılığın incelenmesi

Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.3, no.1, pp.1-18, 2001 (Other Refereed National Journals)

Investigating the most appropriate parameters of the nonlinearresistor circuit time series

J. Inst. Sci. Tech. Gazi Uni., vol.14, no.4, pp.1261-1269, 2001 (Other Refereed National Journals)

A comparison of chaotic circuits from a statistical approach

Mathematical Computational Applications, vol.3, no.5, pp.95-103, 2000 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kamu ve özel sektörde İstatistiğin kullanımı ve önemi

Sağlık Eğitim Dergisi, vol.2, no.3, pp.32-35, 2000 (Other Refereed National Journals)

A theoretical application of biased regression in vecteral time series

Journal of Applied Statistical Science, vol.2, no.9, pp.141-146, 2000 (Refereed Journals of Other Institutions)

An investigation of chaos in RL-diode circuit by using the BDS test

Journal of Applied Mathematics Decision Sciences, vol.2, no.2, pp.193-199, 1998 (Refereed Journals of Other Institutions)

Zaman dizilerinde aykırı değerlerin tesbitine ilişkin bir uygulama

Gazi Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.11, no.2, pp.359-366, 1998 (Other Refereed National Journals)

Finansal vektörel zaman dizilerinde özdeğer-özvektör analiziyle eşzamanlı ve gecikmeli doğrusal ilişkilerin tesbiti

Dokuz Eylül Üniversitesi, İİBF Dergisi, vol.2, no.13, pp.163-171, 1998 (Other Refereed National Journals)

AR(1) modeli için ayırım fonksiyonu: Normal ve normal olmayan dağılımlar üzerine bir simulasyon çalışması

Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Bilimleri Dergisi/Journal of Engineering Sciences, no.4, pp.739, 1998 (Refereed Journals of Other Institutions)

Dış ticaret verileri için alternatif yöntemlere dayanarak kestirimlerin elde edilmesi

Ekonomik Yaklaşım Dergisi, Gazi Üniversitesi-İktisatBölümü, vol.9, pp.79-89, 1998 (Other Refereed National Journals)

An analysis of the Istanbul Stock Exchange (ISE) national-100 index: a statistical approach

İMKB Dergisi - ISE Review, vol.2, no.6, pp.27-33, 1998 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çokboyutlu iklim verisinin zaman dizileri analizinde ayrılan faktörlerle model parametresinin kestirimi ve öngörüsü

Meteoroloji Mühendisliği Dergisi, no.2, pp.31-36, 1998 (Refereed Journals of Other Institutions)

Durum-uzay gösterimini kullanarak durağan ve tersine çevrilebilir MARMA(p,q) süreçlerin üretimi

Gazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fen Bilimleri Dergisi, vol.7, pp.83-90, 1997 (Other Refereed National Journals)

Using CFA for the identification of the order and the estimation of the parameters of the AR(p) models

Hacettepe Bulletin of Natural Sciences and Enginering, no.17, pp.195, 1996 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Makine Öğrenmesi Yaklaşımı Kullanılarak Obezite Verilerinin Ridge Regresyon ile Tahmin Edilmesi

1. Uluslararası Sağlık Bilimlerinde Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, İstanbul, Turkey, 3 - 05 June 2020, pp.76-80

İstatistikten Veri Bilimine

Nisan 2020 İstatistik Haftası Özel Konferans Serisi: İstatistiğin Dünü, Bugünü, Yarını, Ankara, Turkey, 27 April 2020

Incidence of inefficiency and Bayesian approaches

11.International Conferance on Data Envelopment Analysis, Ankara, Turkey, 01 January 2013

A Simulation Study For Comparing of Conditional and Normalized Residuals in Diagnostic Checking

25. European Conference on Operational Research, Vilniaus, Lithuania, 01 January 2012

Zaman Serilerinde Sınıflandırma

7. Uluslararası İstatistik Kongresi, Antalya, Turkey, 28 April - 01 May 2011, pp.108-109

Josephson eklem sisteminden elde edilen zaman serilerinin istatistiksel olarak incelenmesi

18. İstatistik Araştırma Sempozyumu, Ankara, Turkey, 01 January 2009

Kapasite kullanım oranı serisi için zaman dizileri modellemesi ve kestirimi

IX. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, KUŞADASI, Turkey, 01 January 2008

Yapay sinir ağları ile zaman dizileri kestirimi üzerine bir uygulama

16.İstatistik Araştırma Sempozyumu, TÜİK, Ankara, Turkey, 01 January 2007

Pd13 topağının kaotik dinamiği

III. Ulusal Atom ve Molekül Fiziği Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 01 January 2000

Modelling of water supplying for Ankara: a time series approach

Water and Statistics, Ankara, Turkey, 01 January 1998

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) bileşik indeksi için uygun istatistiksel dağılımın elde edilmes

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği XIX. Ulusal Kongresi, Ankara, Turkey, 01 January 1998

Chaos theory and its application to climate data

Water and Statistics, Ankara, Turkey, 01 January 1998

UFM yöntemiyle TEFİ dizilerinin model derecesinin belirlenmesi

Araştırma Sempozyumu’xx97, Ankara, Turkey, 01 January 1997

Kaos ve zaman dizileri için kaotik yapının belirlenmesi

I.Sistem Mühendisliği ve Savunma Uygulamaları Sempozyumu, Ankara, Turkey, 01 January 1995

Kaotik yapıyla ilgili bilgisayarlı uygulamaları

Araştırma Sempozyum, Ankara, Turkey, 01 January 1995

Model selection of multivariate time series for the WPI data

The Fourteenth International Symposium on Forecasting, Stockholm, Sweden, 01 January 1994

Modelling Multivariate Time Series

The Thirteenth International Symposium on Forecasting Pittsburgh, Pitsbourg, United States Of America, 01 January 1993

Vektör AR (1) modellerinde TBR için bir simülasyon çalışması

I.Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, İzmir, Turkey, 01 January 1993

Toptan eşya fiyat indeks sayılarının zaman dizileri analizi

AraştırmaSempozyumu, Ankara, Turkey, 01 January 1992

Books & Book Chapters