Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

A two-stage approach for the multi-floor facility layout problem: Benders decomposition algorithm

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, vol.36, no.2, pp.953-969, 2021 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

NSGA-II and goal programming approach for the multi-objective single row facility layout problem

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, vol.32, no.3, pp.941-955, 2017 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

A simulated annealing algorithm for solving the bi-objective facility layout problem

EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, vol.38, no.4, pp.4460-4465, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

A simulated annealing heuristic for the dynamic layout problem with budget constraint

COMPUTERS & INDUSTRIAL ENGINEERING, vol.59, no.2, pp.308-313, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

A NEW HYBRID HEURISTIC ALGORITHM FOR THE MULTI OBJECTIVE FACILITY LAYOUT PROBLEM

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, vol.25, no.1, pp.119-130, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

A simulated annealing algorithm to find approximate Pareto optimal solutions for the multi-objective facility layout problem

INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY, vol.41, pp.1003-1018, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

A new hybrid tabu-simulated annealing heuristic for the dynamic facility layout problem

INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION RESEARCH, vol.47, no.24, pp.6855-6873, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

A simulated annealing heuristic for the dynamic facility layout problem Di̇nami̇k tesi̇s düzenleme problemi̇ i̇çi̇n bi̇r tavlama benzeti̇mi̇ sezgi̇seli̇

Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, vol.23, no.4, pp.863-870, 2008 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

An Experimental Factor Analysis Study Using SAW and TOPSIS to Select and Rank Organic Agriculture Cities in Turkey

International Journal on Food System Dynamics, vol.12, no.2, pp.149-163, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development identifier

A new approach for airline revenue management: total revenue boundaries

Journal of Business Economics and Finance, vol.9, no.2, pp.62-67, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Multi objective mixed integer facility layout problem and application at military facility

PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES-PAMUKKALE UNIVERSITESI MUHENDISLIK BILIMLERI DERGISI, vol.24, no.1, pp.117-123, 2018 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Goal Programming and MOORA Method for Supplier Selection Problem: Implementation Study

GAZİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.19, no.3, pp.1021-1044, 2017 (National Refreed University Journal)

A New Exact Formulation and Simulated Annealing Algorithm for One Sided Closed Loop Layout

Journal Of Computational And Theoretical Nanoscience, vol.12, no.10, pp.3817-3826, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

A New Simulated Annealing Approach for Travelling Salesman Problem

Mathematical & Computational Applications, vol.18, no.3, pp.313-322, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Malzeme İhtiyaç Planlaması MİP ve Tam Zamanında Üretim TZÜ Sistemlerinin Karşılaştırılması

Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.2, no.1, pp.89-94, 1998 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Combining Fuzzy Full Consistency Method and Fuzzy Axiomatic Design for Facility Layout Selection

International Conference on Applied Mathematics in Engineering (ICAME’21), Balıkesir, Turkey, 1 - 03 September 2021, pp.127

An Application of Multi-Objective Scheduling with Fuzzy Measure

International Conference on Applied Mathematics in Engineering (ICAME’21), Balıkesir, Turkey, 1 - 03 September 2021, pp.134

Çoklu Akış Hatlı İki Sıralı Tesis Düzenleme Problemi için Matematiksel Model Önerisi

40. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 5 - 07 July 2021, pp.31

Total Revenue Boundaries For Determining Booking Limits In Airline Revenue Management

5th International Conference on Engineering Sciences: Proceedings of the ICES2019, Ankara, Turkey, 19 September 2019, pp.249-252

Grey Wolf Optimization Algorithm for Single Row Facility Layout Problem

5th International Conference on Engineering Sciences: Proceedings of the ICES2019, Ankara, Turkey, 19 September 2019, pp.96-100

Integrating fuzzy best-worst method and Fuzzy TOPSIS for evaluating facility layout designs

5th International Conference on Engineering Sciences: Proceedings of the ICES2019, Ankara, Turkey, 19 September 2019, pp.104-107

Product Goals Optimization with Fuzzy Goal Programming Approach and an Application Integrated Iron And Steel Plant

Fourth International Iron and Steel Symposium (UDCS’19), Karabük, Turkey, 4 - 06 April 2019, pp.30

MOORA ve COPRAS Yöntemleri Kullanılarak Türkiye’deki İllerin Hava Kirliliği Açısından Değerlendirilmesi

19. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Antalya, Turkey, 17 - 20 October 2018, pp.355

An Integrated Approach for Evaluation of Facility Layout Alternatives

29. European Conference on Operational Research, Valencia, Spain, 8 - 11 July 2018

Tek Sıra Tesis Düzenleme Probleminin Meta-Sezgisel Algoritma ile Çözümü

XVIII. Uluslararası Ekonometri YöneylemAraştırması ve İstatistik Sempozyumu, 5 - 07 October 2017, pp.193

An Iterated Local Search Approach for Permutation Flowshop Scheduling Problem

5. International Symposium on Engineering, Artificial Intelligence and Applications, Girne, Cyprus (Kktc), 1 - 03 November 2017

Eşit Olmayan Alanlı Tesis Yerleşim Problemi İçin Tavlama Benzetimi Tabanlı Matheuristic

XVIII. Uluslararası Ekonometri YöneylemAraştırması ve İstatistik Sempozyumu, 5 - 07 October 2017, pp.224

TEK SIRA TESİS DÜZENLEME PROBLEMİ İÇİN META SEZGİSEL ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI

17. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Sivas, Turkey, 2 - 04 June 2016, pp.1042-1057

ÇOK AMAÇLI KARMA TAMSAYILI TESİS YERLEŞİM PROBLEMİ MODELİ VE BİR KAMU KURUMUNDA UYGULAMA

17. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 2 - 04 June 2016

TEDARİKÇİ SEÇİM PROBLEMİNDE ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME VE BİR UYGULAMASI

17. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 2 April - 04 June 2016

Dynamic Single Row Facility Layout Problem and a Solution Approach

Uluslararası Katılımlı 15. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İzmir, Turkey, 14 - 16 October 2015, pp.731-737

A linear programming embedded meta heuristic for the solving of multi period cellular manufacturing system design problem

CIE’44, 44th International Conference on Computers & Industrial Engineering and IMSS’14, 9th International Symposium on Intelligent Manufacturing and Service Systems, Turkey, 14 - 16 October 2014, vol.604

Harmoni Arama Algoritması ile Bir Tesis İçi Lojistik Probleminin Çözümü

III. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, Turkey, 15 - 17 May 2014, pp.714-720

Başarılı Sürdürülebilir İnovasyon ve Çalışan Memnuniyetine Etkisi

17. Ulusal Ergonomi Kongresi, Turkey, 14 - 16 October 2011, pp.120-126

Kareli Atama Probleminin Çözümü İçin Bir Melez Sezgisel Algoritma

9. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Turkey, 15 - 17 October 2009, pp.705-711

A Simulated Annealing Heuristic for the Dynamic Layout Problem with Budget Constraint

International Symposium on Intelligent Manufacturing Systems (IMS2008), 14 - 16 October 2008, pp.420-432

Çok amaçlı tesis düzenleme probleminin tavlama benzetimi ile pareto çözümlerinin bulunması

6. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Turkey, 22 - 23 September 2006, pp.699-708

Çok kriterli dinamik tesis düzenleme problemine sezgisel bir yaklaşım

4. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Turkey, 8 - 10 October 2004, pp.96-101

Sermaye Varlıklarını Fiyatlandırma Modelinin SVFM Proje Seçimine Uygulanması

XVIII. Ulusal Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi, Turkey, 23 - 25 October 1996

Books & Book Chapters

Doğrusal Programlama Modeli

in: Nicel Karar Yöntemlerinde Yöneylem Araştırması Uygulamaları, Prof. Dr. Murat ATAN Prof. Dr. Şenol ALTAN, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.17-79, 2020

Doğrusal Programlama Çözüm Yöntemleri

in: Nicel Karar Yöntemlerinde Yöneylem Araştırması Uygulamaları, Prof. Dr. Murat ATAN Prof. Dr. Şenol ALTAN, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.81-163, 2020