Education Information

Education Information

 • 1989 - 1993 Doctorate

  Hacettepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması Ve Ekonomisi (Dr), Turkey

 • 1985 - 1988 Postgraduate

  Hacettepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması Ve Ekonomisi (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1978 - 1982 Undergraduate

  Ankara University, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 1993 Doctorate

  Öğretmenlerin kişisel özellikleri ve ihtiyaçlarının karşılanma derecesi ile kendini gerçekleştirme düzeyleri arasındaki ilişki

  Hacettepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması Ve Ekonomisi (Dr)

 • 1988 Postgraduate

  Türkiye Emlak Kredi Bankası Eğitim Merkezi’xxndeki hizmet içi eğitim etkinliklerinin değerlendirilmesi

  Hacettepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması Ve Ekonomisi (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English