Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Validity and Reliability of the Turkish Version of LHB Score

JOURNAL OF SPORT REHABILITATION, vol.30, no.1, pp.30-36, 2021 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Relationship between scapular muscle and core endurance in healthy subjects

JOURNAL OF BACK AND MUSCULOSKELETAL REHABILITATION, vol.30, no.4, pp.811-817, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Mild hallux valgus angle affects single-limb postural stability in asymptomatic subjects

JOURNAL OF BACK AND MUSCULOSKELETAL REHABILITATION, vol.29, no.1, pp.117-121, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Is plantar foot sensation associated with standing balance in type 2 diabetes mellitus patients

INTERNATIONAL JOURNAL OF DIABETES IN DEVELOPING COUNTRIES, vol.35, 2015 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Differences in strength, flexibility and stability in freestyle and Greco-Roman wrestlers

JOURNAL OF BACK AND MUSCULOSKELETAL REHABILITATION, vol.27, no.3, pp.321-330, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Does presence of anterior greater tuberosity cysts change the function in patients with chronic rotator cuff tear?

EKLEM HASTALIKLARI VE CERRAHISI-JOINT DISEASES AND RELATED SURGERY, vol.25, no.3, pp.141-147, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

A Comparative Study of Muscle Strength and Anaerobic Power of the Young National and National Junior Wheelchair Basketball Players

TURKIYE FIZIKSEL TIP VE REHABILITASYON DERGISI-TURKISH JOURNAL OF PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION, vol.59, no.4, pp.325-329, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Pilates Training in the Elderly

International Journal of Academic Medicine and Pharmacy, 2021 (Other Refereed National Journals)

Postural Control of The Elite Deaf Football Players

JOURNAL OF ATHLETIC PERFORMANCE AND NUTRITION, vol.3, no.1, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

COMPARISON OF ANTHROPOMETRIC MEASUREMENTS BETWEEN GRECO ROMAN AND FREE STYLE WRESTLERS

Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.1, no.2, pp.10-24, 2016 (Other Refereed National Journals)

Biseps Uzun Başı Sorunları

Türkiye Klinikleri Journal of Orthopaedics and Traumatology Special Topics, vol.7, no.4, pp.61-68, 2014 (Other Refereed National Journals)

Superior Labrum Anterior Posterior Lezyonları

Turkiye Klinikleri Journal of Orthopaedics and Traumatology Special Topics, vol.7, no.4, pp.47-60, 2014 (Other Refereed National Journals)

Effect of Various Intensity Loadings upon Proprioception in Elite Badminton Players

International Journal of Academic Research, vol.5, no.3, pp.92-97, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Effect of full and half squat training on postural control and knee strength in healthy men

Ozean Journal of Social Science, vol.3, no.3, pp.209-216, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Cinsiyetin Proprioseptif Duyuya Etkisi

Fizyoterapi Rehabilitasyon, vol.8, pp.31-37, 1997 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Serebral Palsili Çocuklarda Germe Egzersizlerinin Denge Ve Fonksiyonel Durum Üzerine Etkisi

Gevher Nesibe 5. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 24 April 2020

PENN OMUZ SKORUNUN TÜRKÇE VERSİYON, GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

3. ULUSLRARASI SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ, Ankara, Turkey, 29 November - 01 December 2018

Üniversite Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarındaki Farkındalık Durumu

Uluslararası Kapanış Kongresi ¨Ergoterapi ve Rehabilitasyon¨, Ankara, Turkey, 31 May - 02 June 2017 Sustainable Development

Core endurans ile skapular endurans arasındaki ilişkinin incelenmesi

3. Fizyoterapi - Ortopedi ve Travmatoloji Ortak Sempozyumu, Turkey, 25 - 30 October 2016

Parsiyel eklem yüzü ve bursal yüz rotator manşet yırtıklarında ağrı şiddeti

26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 3. Fizyoterapi - Ortopedi ve Travmatoloji Ortak Sempozyumu, Turkey, 25 - 30 October 2016

Donuk omuz hastalarında kinezyofobi ağrı ve özürlülük ilişkisi

3. Fizyoterapi - Ortopedi ve Travmatoloji Ortak Sempozyumu, Turkey, 25 - 30 October 2016

Donuk Omuz Hastalarında Kinezyofobi Ağrı ve Özürlülük İlişkisi

26. ULUSAL TÜRK ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİ KONGRESİ, 25 - 30 October 2016

COMPARISON OF JOINT POSITION SENSE AT END RANGE AND MID RANGE IN FROZEN SHOULDER

Annual European Congress of Rheumatology (EULAR), London, Canada, 8 - 11 June 2016, vol.75, pp.1311 identifier

SCAPULAR BIOMECHANICS IN PATIENTS WITH ADHESIVE CAPSULITIS

Annual European Congress of Rheumatology (EULAR), London, Canada, 8 - 11 June 2016, vol.75, pp.1286 identifier

Artroskopik rotator manşet tamirinde birinci yıl sonuçları

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 27 October - 01 November 2015

Relationship Between Proprioception and Capsular Tightness in Patients with Adhesive Capsulitis

26th Congress of the European Society for Surgery of theShoulder and the Elbow, 16 - 19 September 2015

Adeziv kapsülitli hastalarda eklem pozisyon hissinin fonksiyon üzerine etkisi

5. ULUSAL FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON KONGRESİ, Turkey, 20 - 24 May 2015, vol.26, pp.25

Arthroscopic Assisted Latissimus Dorsi Transfer For Massive Irreparable Rotator Cuff Tears

25th Congress of the European Society for Surgery of the Shoulder and the Elbow, Turkey, 17 September 2014

The Effect Of Scapular Dyskınesıs On Dıagnostıc Accuracy Of Rotator Cuff Dısease Tests

25th Congress of the European Society for Surgery of the Shoulder and the Elbow, 17 September 2014

The Effect of Scapular Dyskinesis on Diagnostic Accuracy of Rotator Cuff Disease Tests

25. “SECEC-ESSSE European Society for Surgery of the Shoulder and Elbow” Congress, 17 - 20 September 2014

Gorham Stout sendromlu olguda şilotoraks cerrahisi sonrası uzun dönem fizyoterapi ve rehabilitasyon sonuçları

XXIII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Turkey, 29 October - 03 November 2013

Books & Book Chapters

Rehabilitasyon

in: Diz Artroskopisi, Ulunay Kanatlı, Editor, US akademi, İzmir, pp.323-332, 2021

Dirsek ve Önkol Bağ Yaralanmalarında Rehabilitasyon

in: Üst Ekstremite Yaralanmalarında Rehabilitasyon, Volga Bayrakçı Tunay,Zafer Erden,Cemil Yıldız, Editor, hipokrat, Ankara, pp.691-696, 2021

Functional Outcome Measures in Shoulder Instability

in: Health Scieneces II, Özgünen Tuncay, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.103-112, 2019

Omuz Sorunlarında Ölçme ve Değerlendirme

in: Omuz Artroskopisi, Kanatlı Ulunay, Editor, US Akademi, pp.73-88, 2019

Üst Ekstremitede Kas Tutunma Yerleri ve İnervasyonları

in: Kas İskelet Sistemi Kinezyolojisi, Yavuz Yakut, Editor, hipokrat, Ankara, pp.2235-2245, 2018

Ayak Bileği Artroskopisi Sonrası Rehabilitasyon

in: Ayak Bileği Artroskopisi, Ulunay kanatlı, Editor, US akademi, İzmir, pp.237-246, 2017

Omuz sorunlarında klinik değerlendirme

in: Omuz Hastalıkları ve Artroskopisi, Dr. Ulunay Kanatlı, Editor, US Akademi,izmir, İzmir, pp.63-83, 2017

Importance of physiotherapy and rehabilitation in the health management of the elderly

in: A Current Perspective On Health Sciences, Aysegül Yıldırım Kaptanoğlu, Editor, Iaşi:Rotipo, pp.338-348, 2014