Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Relationship between scapular muscle and core endurance in healthy subjects

JOURNAL OF BACK AND MUSCULOSKELETAL REHABILITATION, vol.30, no.4, pp.811-817, 2017 (SCI-Expanded) identifier identifier identifier

Mild hallux valgus angle affects single-limb postural stability in asymptomatic subjects

JOURNAL OF BACK AND MUSCULOSKELETAL REHABILITATION, vol.29, no.1, pp.117-121, 2016 (SCI-Expanded) identifier identifier identifier

Does presence of anterior greater tuberosity cysts change the function in patients with chronic rotator cuff tear?

EKLEM HASTALIKLARI VE CERRAHISI-JOINT DISEASES AND RELATED SURGERY, vol.25, no.3, pp.141-147, 2014 (SCI-Expanded) identifier identifier identifier

A Comparative Study of Muscle Strength and Anaerobic Power of the Young National and National Junior Wheelchair Basketball Players

TURKIYE FIZIKSEL TIP VE REHABILITASYON DERGISI-TURKISH JOURNAL OF PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION, vol.59, no.4, pp.325-329, 2013 (SCI-Expanded) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Pilates Training in the Elderly

International Journal of Academic Medicine and Pharmacy, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Postural Control of The Elite Deaf Football Players

JOURNAL OF ATHLETIC PERFORMANCE AND NUTRITION, vol.3, no.1, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Superior Labrum Anterior Posterior Lezyonları

Turkiye Klinikleri Journal of Orthopaedics and Traumatology Special Topics, vol.7, no.4, pp.47-60, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Biseps Uzun Başı Sorunları

Türkiye Klinikleri Journal of Orthopaedics and Traumatology Special Topics, vol.7, no.4, pp.61-68, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Effect of Various Intensity Loadings upon Proprioception in Elite Badminton Players

International Journal of Academic Research, vol.5, no.3, pp.92-97, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Cinsiyetin Proprioseptif Duyuya Etkisi

Fizyoterapi Rehabilitasyon, vol.8, pp.31-37, 1997 (Scopus)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kompresyon Çorabının ve Dokulu Tabanlıkların Hastalar Tarafından Algılanan Rahatlık Hissinin İncelenmesi

Uluslararası Akademik ve Bilimsel Çalışmalar ve Araştırmalar Kongesi, Ankara, Turkey, 01 September 2022

Yaşlı Bireylerde Ayak Taban Duyusu ve Denge Arasındaki İlişki

10. Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırmaları Kongresi, Ankara, Turkey, 27 - 28 August 2022, pp.106-107

Serebral Palsili Çocuklarda Germe Egzersizlerinin Denge Ve Fonksiyonel Durum Üzerine Etkisi

Gevher Nesibe 5. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 24 April 2020

Parsiyel eklem yüzü ve bursal yüz rotator manşet yırtıklarında ağrı şiddeti

26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 3. Fizyoterapi - Ortopedi ve Travmatoloji Ortak Sempozyumu, Turkey, 25 - 30 October 2016

Donuk omuz hastalarında kinezyofobi ağrı ve özürlülük ilişkisi

3. Fizyoterapi - Ortopedi ve Travmatoloji Ortak Sempozyumu, Turkey, 25 - 30 October 2016

Donuk Omuz Hastalarında Kinezyofobi Ağrı ve Özürlülük İlişkisi

26. ULUSAL TÜRK ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİ KONGRESİ, 25 - 30 October 2016

SCAPULAR BIOMECHANICS IN PATIENTS WITH ADHESIVE CAPSULITIS

Annual European Congress of Rheumatology (EULAR), London, Canada, 8 - 11 June 2016, vol.75, pp.1286 identifier

COMPARISON OF JOINT POSITION SENSE AT END RANGE AND MID RANGE IN FROZEN SHOULDER

Annual European Congress of Rheumatology (EULAR), London, Canada, 8 - 11 June 2016, vol.75, pp.1311 identifier

Artroskopik rotator manşet tamirinde birinci yıl sonuçları

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 27 October - 01 November 2015

Adeziv kapsülitli hastalarda eklem pozisyon hissinin fonksiyon üzerine etkisi

5. ULUSAL FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON KONGRESİ, Turkey, 20 - 24 May 2015, vol.26, pp.25

Arthroscopic Assisted Latissimus Dorsi Transfer For Massive Irreparable Rotator Cuff Tears

25th Congress of the European Society for Surgery of the Shoulder and the Elbow, Turkey, 17 September 2014

The Effect Of Scapular Dyskınesıs On Dıagnostıc Accuracy Of Rotator Cuff Dısease Tests

25th Congress of the European Society for Surgery of the Shoulder and the Elbow, 17 September 2014

Books & Book Chapters

Rehabilitasyon

in: Diz Artroskopisi, Ulunay Kanatlı, Editor, US akademi, İzmir, pp.323-332, 2021

Dirsek ve Önkol Bağ Yaralanmalarında Rehabilitasyon

in: Üst Ekstremite Yaralanmalarında Rehabilitasyon, Volga Bayrakçı Tunay,Zafer Erden,Cemil Yıldız, Editor, hipokrat, Ankara, pp.691-696, 2021

Functional Outcome Measures in Shoulder Instability

in: Health Scieneces II, Özgünen Tuncay, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.103-112, 2019

Omuz Sorunlarında Ölçme ve Değerlendirme

in: Omuz Artroskopisi, Kanatlı Ulunay, Editor, US Akademi, pp.73-88, 2019

Üst Ekstremitede Kas Tutunma Yerleri ve İnervasyonları

in: Kas İskelet Sistemi Kinezyolojisi, Yavuz Yakut, Editor, hipokrat, Ankara, pp.2235-2245, 2018

Ayak Bileği Artroskopisi Sonrası Rehabilitasyon

in: Ayak Bileği Artroskopisi, Ulunay kanatlı, Editor, US akademi, İzmir, pp.237-246, 2017

Omuz sorunlarında klinik değerlendirme

in: Omuz Hastalıkları ve Artroskopisi, Dr. Ulunay Kanatlı, Editor, US Akademi,izmir, İzmir, pp.63-83, 2017

Importance of physiotherapy and rehabilitation in the health management of the elderly

in: A Current Perspective On Health Sciences, Aysegül Yıldırım Kaptanoğlu, Editor, Iaşi:Rotipo, pp.338-348, 2014