Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1992 - 1998 Doktora

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Yapı Ve Sosyal Değişme (Dr), Türkiye

 • 1987 - 1990 Yüksek Lisans

  Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

 • 1983 - 1987 Lisans

  Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 1998 Doktora

  Beşeri Sermaye Kaybı Olarak Beyin Göçü ve Türkiye

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Yapı Ve Sosyal Değişme (Dr)

 • 1990 Yüksek Lisans

  SOSYO-EKONOMİK FAKTÖRLERİN VE ANA-BABA TUTUMLARININ OKUL BAŞARISINA ETKİSİ.

  Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü