Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Cumhuriyetin İlk Yıllarında Millet Kavramının Sosyolojik Öğreitmi: Mehmet İzzet-Necmettin Sadak

Atlas International Refreeded Journal on Social Sciences, cilt.5, sa.21, ss.550-557, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

İdeolojik Sosyoloji Öğretimi: Halk Fırkası Programı Doğrultusunda Yazılan İlk Ders Kitabı(Necmettin Sadak)

Social Mentality and Researcher Thinkers Journal, cilt.5, sa.21, ss.1672-1680, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Attila İlhan’xxın Dil Kültür İlişkisine Ulusalcı Yaklaşımı

Social Sciences Studies Journal, cilt.5, sa.39, ss.3621-3624, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Küreselleşmenin İtici Gücü Olarak Beyin Göçü

Uluslararası Canik Göç Sempozyumu, Sinop, Türkiye, 17 - 19 Şubat 2017, ss.185-186