Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The role of subtitling on Netflix: an audience study

Perspectives-Studies In Translatology, cilt.1, ss.1-16, 2021 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Subtitling in Local Original Series of Netflix: Is the Protector Protecting Culture?

RumeliDE dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, sa.17, ss.383-394, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Representation of Turkish Culture Through Subtitling: The Case of Butterfly’s Dream

International Journal of Language Literature, cilt.5, sa.2, ss.1-6, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Öğretmen Bilişi ve Öğrenci İnanışları

Hacettepe Üniversitesi Yabancı Dil Olarak Türkçe Araştırmaları Dergisi, sa.1, ss.111-120, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Türkiye’de Çeviribilim: Akademik Yayınlar ve Dergiler Üzerine Bir İnceleme

Türkiye’de Çeviribilim Araştırmalarının Yayın Sorunları Çalıştayı, Amasya, Türkiye, 18 Kasım 2019

Subtitling in Local Original Series of Netflix: Is the Protector Protecting Culture?

GlobELT 5th International Conference on Teaching and Learning English as an Additional Language, Girne, Kıbrıs (Kktc), 11 - 14 Nisan 2019

Teaching translation: A suggested lesson plan on translation of advertising through the use of authentic materials

Proceedings of the 1st GlobELT Conference on Teaching and Learning English as an Additional Language, Antalya, Türkiye, 16 - 19 Nisan 2015, cilt.199, ss.407-414 identifier

Teacher Cognition and Student Beliefs in Teaching Turkish As a Foreign Language

III. European Conference on Social and Behavioral Science, 6 - 08 Şubat 2014

Kitap & Kitap Bölümleri

Ekonomik Krizin Çeviri Sektörüne Etkileri

Multidisipliner Yaklaşımla İktisadi Kriz Olgusu, ÇİĞDEM, Gülgün, BOĞA, Semra, Editör, Akademisyen Kitabevi, ss.311-338, 2019