Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

HARABI'S DIVAN

TURK KULTURU VE HACI BEKTAS VELI-ARASTIRMA DERGISI, no.55, pp.477-480, 2010 (Journal Indexed in AHCI) identifier identifier

VESAIKU'L-ASARI OF ALI EMIRI

TURK KULTURU VE HACI BEKTAS VELI-ARASTIRMA DERGISI, no.51, pp.259-274, 2009 (Journal Indexed in AHCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

HUKUK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN HIZLI OKUMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.18, no.3, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

”Beşir Fuad: İlk Türk Pozitivist ve Natüralisti”

Edebiyat Ortamı, 2017 (Other Refereed National Journals)

”Türkçe Edebiyatta Varla Yok Arası Bir Tür Fantastik Roman”

Türklük Bilimi Araştırmaları, vol.22, no.41, pp.299-302, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ahıska Türkleri Ulusötesi Bir Topluluk ve Ulusötesi Aileler

Türklük Bilimi Araştırmaları, no.37, pp.277-281, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

“Ali Emirî’nin Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası”

TurkishStudies, vol.8, no.1, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuasında Şiir

Pedagojik Bilimlerin Güncel Konuları, no.1, pp.190-193, 2010 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

"Avanzâde Mehmet Süleyman'ın Kültür ve Edebî Hayatımıza Katkıları"

Türk Dünyası Üniversiteleri Lisansüstü Eğitim İşbirliği Sempozyumu (21 Haziran 2021), Ankara, Turkey, 21 June 2021

"Necip Asım'ın Ders Kitapları"

3. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi Sempozyumu Bilge Tonyukuk Anısına, Ankara, Turkey, 20 May 2021

Safahat’xxta Hüznün Yansıması

12. Dünya Dili Türkçe (Meclisin 100. Yılı Anısına), Turkey, 21 - 23 October 2020

Avanzade Mehmet Süleyman’xxın Eserlerinde Moda ve Kadına Bakış

RESS CONGRES 2. Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Semp., 2 - 04 November 2018

Şeyhi’xxnin Hüsrev ü Şirin Mesnevisinde Yapı ve Tema Unsurları

Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri sempozyumu, 21 - 23 October 2018

”AVANZADE MEHMET SÜLEYMAN’xxIN ESERLERİNDE EĞİTİM MESELESİ”

II. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatları Öğretimi Sempozyumu Bildirileri, 17 April 2017

Ali Emirî nin Biyografi Çalışmaları ve Tezkire i Şuarâ yı Âmid

Klasik Türk Edebiyatında Biyografi Sempozyumu, Ankara, Turkey, 6 - 08 May 2016, pp.259-266

Âmid i Sevda

8. Klasik TÜrk Edebiyatı Sempozyumu, Turkey, 15 - 17 November 2012

"Haşim'in Gülleri"

Gül Kültürü Üzerine İncelemeler, Isparta, Turkey, 05 June 2005

Books & Book Chapters

"Ahmet Haşim'in Melâli"

in: Hüseyin Özbay'a Armağan, Mustafa Kurt, Aliye Uslu Üstten, Editor, Kurgan Yayınevi, Ankara, pp.251-281, 2021

Avanzâde Mehmet Süleyman'ın Popüler Tarih Çalışmaları

in: "Tarih Yolunda Bir Ömür" Prof. Dr. Hale Şıvgın'a Armağan, Nejla Günay, Editor, Gazi Yayın Dağıtım, Ankara, pp.533-547, 2020

Avanzade Mehmet Süleyman’xxın Polisiye Hikayeleri

in: Prof. Dr. Alemdar Yalçın Armağanı, Gayasettin Aytaş-Aliye Uslu Üstten, Editor, Akçağ, pp.572-584, 2018