Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

HARABI'S DIVAN

TURK KULTURU VE HACI BEKTAS VELI-ARASTIRMA DERGISI, sa.55, ss.477-480, 2010 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

VESAIKU'L-ASARI OF ALI EMIRI

TURK KULTURU VE HACI BEKTAS VELI-ARASTIRMA DERGISI, sa.51, ss.259-274, 2009 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

HUKUK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN HIZLI OKUMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.18, sa.3, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

”Beşir Fuad: İlk Türk Pozitivist ve Natüralisti”

Edebiyat Ortamı, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

”Türkçe Edebiyatta Varla Yok Arası Bir Tür Fantastik Roman”

Türklük Bilimi Araştırmaları, cilt.22, sa.41, ss.299-302, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ahıska Türkleri Ulusötesi Bir Topluluk ve Ulusötesi Aileler

Türklük Bilimi Araştırmaları, sa.37, ss.277-281, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

“Ali Emirî’nin Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası”

TurkishStudies, cilt.8, sa.1, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuasında Şiir

Pedagojik Bilimlerin Güncel Konuları, sa.1, ss.190-193, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Safahat’xxta Hüznün Yansıması

12. Dünya Dili Türkçe (Meclisin 100. Yılı Anısına), Türkiye, 21 - 23 Ekim 2020

Avanzade Mehmet Süleyman’xxın Eserlerinde Moda ve Kadına Bakış

RESS CONGRES 2. Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Semp., 2 - 04 Kasım 2018

Şeyhi’xxnin Hüsrev ü Şirin Mesnevisinde Yapı ve Tema Unsurları

Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri sempozyumu, 21 - 23 Ekim 2018

”AVANZADE MEHMET SÜLEYMAN’xxIN ESERLERİNDE EĞİTİM MESELESİ”

II. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatları Öğretimi Sempozyumu Bildirileri, 17 Nisan 2017

Ali Emirî nin Biyografi Çalışmaları ve Tezkire i Şuarâ yı Âmid

Klasik Türk Edebiyatında Biyografi Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 6 - 08 Mayıs 2016, ss.259-266

Âmid i Sevda

8. Klasik TÜrk Edebiyatı Sempozyumu, Türkiye, 15 - 17 Kasım 2012

Kitap & Kitap Bölümleri

Avanzade Mehmet Süleyman’xxın Polisiye Hikayeleri

Prof. Dr. Alemdar Yalçın Armağanı, Gayasettin Aytaş-Aliye Uslu Üstten, Editör, Akçağ, ss.572-584, 2018