Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A Kantorovich Type Generalization of the Szasz Operators via Two Variable Hermite Polynomials

GAZI UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, cilt.30, sa.4, ss.432-440, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İki Değişkenli Hermite Polinomlarını İçeren Szász Oparatörlerinin Stancu-Kantorovich Tipli Genellemesi

31. Ulusal Matematik Sempozyumu (UMS 2018), Erzincan, Türkiye, 12 - 15 Eylül 2018, ss.89

A new generalization of Szász operators and its approximation properties

2nd International Conference on Pure and Applied Mathematics (ICPAM-VAN 2018), Van, Türkiye, 11 - 13 Eylül 2018, ss.148