Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A Web-Based Educational Tool For Simulation of Reactive Power Compensation With Synchronous Motor

JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI, cilt.20, sa.1, ss.61-69, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Endüstriyel Alanlarda Kullanılan Veri İletim Tekniklerinin Karşılaştırılması

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part:C, Tasarım Ve Teknoloji, cilt.2, sa.1, ss.181-188, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The Path of the Smart Grid - The New and Improved Power Grid

3rd International Smart Grid Workshop and Certificate Program (ISGWCP), İstanbul, Türkiye, 21 - 25 Mart 2016, ss.62-69 identifier identifier

Implementation of a PLC and OPC based DC motor control laboratory

Power Engineering, Energy and Electrical Drives (POWERENG), 13 - 15 Mayıs 2013

Monitoring Parameters of Synchronous Motor Via Internet

1st International Conference on Renewable Energy Research and Applications (ICRERA), Nagasaki, Japonya, 11 - 14 Kasım 2012 identifier identifier

Kitap & Kitap Bölümleri

Elektrik Enerjisi Sektöründe Siber Güvenlik

Siber Güvenlik ve Savunma Kitap Serisi 2 Problemler ve Çözümler, Şeref Sağıroğlu, Mustafa Şenol, Editör, HAVELSAN, Ankara, ss.459-478, 2019