Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İntegral Konusuna Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi

Procedia-Social and Behavioral Sciences, cilt.46, ss.3598-3602, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının İspat Yapmaya Yönelik Görüşleri ve Bu Görüşlerin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education (IJTASE), cilt.1, sa.2, ss.135-141, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bazı Değişkenlerin İlköğretim Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Becerilerini Yordama Gücü

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.31, ss.321-334, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar