Education Information

Education Information

 • 2002 - 2005 Doctorate

  Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Teknolojileri (Dr), Turkey

 • 1998 - 2001 Postgraduate

  Middle East Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1991 - 1996 Undergraduate

  Middle East Technical University, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2005 Doctorate

  WEB ortamında bireysel ve işbirlikli problem temelli öğrenmenin eleştirel düşünme becerisi, akademik başarı ve internet kullanımına yönelik tutuma etkileri

  Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Teknolojileri (Dr)

 • 2001 Postgraduate

  Foreign language vocabulary acquisition through on online tool

  Middle East Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • C1 Advanced English