Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Determination of Students' Argument Levels in Argumentation-Based Social Studies Course

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.41, no.186, pp.233-251, 2016 (Journal Indexed in SSCI) Creative Commons License identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Cumhuriyetten Günümüze Lise Coğrafya Müfredatlarında Kültür Konularının Yeri

Journal of Current Research on Educational Studies, vol.10, no.2, pp.1-16, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Dünya’da Değişen Nüfus Dengeleri, Göçler ve İslamofobi İlişkisi

Din ve Hayat, vol.12, no.38, pp.108-116, 2019 (National Non-Refereed Journal)

COĞRAFYADA ALTERNATİF BİR TEMATİK HARİTALAMATEKNİĞİ: ALAN KARTOGRAMLARI

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sosyal Bilgiler Dersinde Sınıf Dışı Etkinliklerin Öğrenci Başarısına Etkisi

Journal of Kırşehir Education Faculty, vol.18, no.3, pp.324-347, 2017 (Other Refereed National Journals)

Turks In Vojvodına (Serbıa), In The Second Half Of The 20th Century And On The Begınnıng Of The 21st Century

SCIENTIFIC ANNALS OF„ALEXANDRU IOAN CUZA” UNIVERSITY OF IAŞI, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye de Mısır Ekim Alanlarının Dağılışı ve Mısır Üretimi

Gazi Eğitim Fak. Derg., no.1, pp.73, 2001 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Dünyadaki Zorunlu Göçlere İlişkin Bir Değerlendirme

ETNİK DEPORTASİYALAR: TARİXİ VƏ MÜASİR DÖVRÜ, Sumgayıt, Azerbaijan, 17 - 18 December 2020

Coğrafya Öğretiminde Göç Üzerine Metaforik Bir Çalışma

IVth INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, Turkey, 19 - 22 July 2019

Küreselleşme Bağlamında Türkiye’de Yükseköğretimde Kültür Konularının Yeri: Coğrafya Örneği

Global Education” I International Symposium on Educational Sciences to be held at Khazar University in April 2018, 20 - 21 April 2018

Göç Konularının Öğretiminde Kullanılan Öğretim Yöntem ve Tekniklerine İlişkin Uygulama Örnekleri

IVth INTERNATIONAL EURASIANEDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, Denizli, Turkey, 11 - 14 May 2017

Değişen Dünya Nüfus Yapısının Görsel Materyallerle İfadesi Nüfus Piramitlerini Yeniden Düşünmek

TÜCAUM Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, Ankara, Turkey, 13 October 2016 - 14 January 2017

Coğrafya Öğretiminde Tematik Harita Kullanımına Bir Örnek Kartogramlar

International Congress of the Turkish Association of Geographersas a joint event with the EUROGEO 2015 Conference, Ankara, Turkey, 21 - 23 May 2015

Obruk Barajının Arazi Kullanımı Üzerindeki Etkileri

VII. Coğrafya Sempozyumu, Turkey, 18 - 19 October 2012

The Place of New Geography Curriculum in Developing Students’ World Perception

Changing Geographies: Innovative Curricula, The Conference Proceedings, Londrina, Brazil, 10 - 12 April 2007

Changing the Nature of the Subject: A Critical Approach to Geography Curriculum

Changing Geographies: Innovative Curricula, The Conference Proceedings, Londrina, Brazil, 10 - 12 April 2007

Skills Education through Geography Curriculum in Turkey

CHANGING GEOGRAPHIES: INNOVATIVE CURRICULA, 10 - 12 April 2007

An Evaluation of The New Turkish Geography Curriculum In Secondary Level: Radical Shift in Turkey Geography Education

Global Changes and Regional Challanges ST Kliments Ohridski Univercity of Sofia faculty of Geology and Geography, Sofya, Bulgaria, 28 April - 30 January 2006

An Evaluation Of The New Turkish Geography Curriculum In Secondary Level: Radical Shift In Turkish Geography Education

Global Changes and Regional Challenges, Proceedings, “ST. Kliment Ohridski University of Sofia, Faculty of Geology and Geography, Torun, Poland, 28 - 29 April 2006

An evaluation of geography and geography education in Turkey

Conference Changing Horizons in Geography Education, Torun, Poland, 2 - 05 September 2005

Coğrafya Öğretiminde Beş Temel Konu

Eğitim Bilimleri Kongresi XII, Turkey, 15 - 18 October 2003

Books & Book Chapters

Contribution of Geography Education to General Education: Why and How Geography Education

in: Ensino e Formação de Professores de Geografia: Experiências no Semiárido Brasileiro e Portugal, Glauciana Alves Teles Sergio Claudino José Falcão Sobrinho, Editor, Sertão Sult, Sobral, pp.77-113, 2020

Migrations – a perfect topic for geography fieldwork

in: People on the move-teaching bilingual Geography, Przemyslaw Charzynski Karl Donert Zbigniew Podgorski Remigiuesz Stanczyk, Editor, Association of Polish Adult Educatiors in Torun, Torun, pp.106-124, 2013

Coğrafya Internet Rehberi

Asil Yayın Dağıtım, 2004