Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Doğum Ağrısıyla Başetme Algoritması

6. Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 19 - 21 Aralık 2019

Anne dostu uygulamaların faydalarına ilişkin kanıt temelli yaklaşım

I.Uluslararası, II. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği kongresi, 23 - 24 Mart 2018

TOPLUMDAKİ BİREYLERİN HEMŞİRELERE YÖNELİK TOPLUMSAL CİNSİYET ROLÜ TUTUMLARI

5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Türkiye, 5 - 08 Kasım 2017

Gebelikle İlgili Mobil Uygulamalar ve Bloglar Gebe İzlem ve Danışmanlığında Kullanılabilir mi

Uluslararası Katılımlı Gebelik Doğum ve Lohusalık Kongresi, Türkiye, 2 - 04 Aralık 2016

Premenstrual Sendromda Kullanılan Tamamlayıcı Yöntemler

 12. Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, Bursa, Türkiye, 5 - 08 Mart 2015