Publications & Works

Articles Published in Other Journals

An Alternative Impression Technique for an Infant with Cleft Palate

International Dental Research, vol.5, no.2, pp.38-41, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Kron Köprü Restorasyon Ölçülerindeki Hataların Değerlendirilmesi

The Journal of Ondokuz Mayis University Faculty of Dentistry, 2015 (Other Refereed National Journals)

Akrilik Rezin Diş ile Protez Kaidesi Arasındaki Bağlantının Değerlendirilmesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

İmplant Destekli Yüz Protezleri

Acta Odontologica Turcica, vol.25, no.1, pp.41-49, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

Orbital rezeksiyon Yapılmış Hastada Epitez Uygulaması

Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, vol.18, no.3, pp.143-146, 2001 (Other Refereed National Journals)

Mandibulektomi Yapılmış Hastada Rehber Aparey Uygulaması Olgu Bildirimi

Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.17, no.3, pp.37-40, 2000 (Other Refereed National Journals)

Die spacer kullanımının kron tutuculuğuna etkisi

G Ü Dişhek Fak Derg, 1999 (Other Refereed National Journals)

Bir metal oklüzal yüzeyli hareketli bölümlü protez uygulanması

Cumhuriyet Üniv. Dişhek. Fak. Derg, vol.1, no.2, pp.81-83, 1998 (Other Refereed National Journals)

Bir Bukkal Uzantılı Obtüratör Yapımı

Cumhuriyet Ünv. Dişhek. Fak.DerG, vol.1, no.2, pp.78-80, 1998 (Other Refereed National Journals)

Porselen Laminate veneer yapım yöntemleri

Cumhuriyet Üniv. Dişhek. Fak. Derg, vol.1, no.1, pp.56-58, 1998 (Other Refereed National Journals)

Laminate veneer kesim tekniği Bir vaka nedeniyle

Atatürk Uni Diş Hek Fak Derg, 1995 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yeni Bir Teknik: Piercing Tutuculu SilikonYarım Kulak Protezi

TDB 24. uluslararası diş hekimliği kongresi, 27 - 30 September 2018

Orbital Protez Yapılmış Hastada Epitez Uygulaması

Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Ankara, Turkey, 4 - 06 June 2001