Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

An Alternative Impression Technique for an Infant with Cleft Palate

International Dental Research, cilt.5, sa.2, ss.38-41, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Kron Köprü Restorasyon Ölçülerindeki Hataların Değerlendirilmesi

The Journal of Ondokuz Mayis University Faculty of Dentistry, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Akrilik Rezin Diş ile Protez Kaidesi Arasındaki Bağlantının Değerlendirilmesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İmplant Destekli Yüz Protezleri

Acta Odontologica Turcica, cilt.25, sa.1, ss.41-49, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Orbital rezeksiyon Yapılmış Hastada Epitez Uygulaması

Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, cilt.18, sa.3, ss.143-146, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mandibulektomi Yapılmış Hastada Rehber Aparey Uygulaması Olgu Bildirimi

Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.17, sa.3, ss.37-40, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Die spacer kullanımının kron tutuculuğuna etkisi

G Ü Dişhek Fak Derg, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir metal oklüzal yüzeyli hareketli bölümlü protez uygulanması

Cumhuriyet Üniv. Dişhek. Fak. Derg, cilt.1, sa.2, ss.81-83, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Bukkal Uzantılı Obtüratör Yapımı

Cumhuriyet Ünv. Dişhek. Fak.DerG, cilt.1, sa.2, ss.78-80, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Porselen Laminate veneer yapım yöntemleri

Cumhuriyet Üniv. Dişhek. Fak. Derg, cilt.1, sa.1, ss.56-58, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Laminate veneer kesim tekniği Bir vaka nedeniyle

Atatürk Uni Diş Hek Fak Derg, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Yeni Bir Teknik: Piercing Tutuculu SilikonYarım Kulak Protezi

TDB 24. uluslararası diş hekimliği kongresi, 27 - 30 Eylül 2018

Orbital Protez Yapılmış Hastada Epitez Uygulaması

Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Ankara, Türkiye, 4 - 06 Haziran 2001