Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Türkçe Öğretmenlerinin/Öğreticilerinin Eğitimi ve Pedagojik Yeterlikleri Üzerine Bir Değerlendirme

Ana Dili Eğitimi Dergisi, vol.9, no.3, 2021 (Other Refereed National Journals)

TÜRKÇENİN YABANCI/İKİNCİ DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE AKREDİTASYON İHTİYACINA YÖNELİK BİR İNCELEME

International Journal of Language Academy, vol.38, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Uzaktan Öğretimine İlişkin Öğrenici ve Öğretici Görüşleri

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.40, no.3, pp.1163-1191, 2020 (International Refereed University Journal)

TÜRK ATASÖZLERİNİN TÜRKİYE’DEKİ BİLİMSEL ETİKEKSİKLİĞİNDEKİ YERİ

Hacettepe Üniversitesi Yabancı Dil Olarak Türkçe Araştırmaları Dergisi, no.4, 2018 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

“Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Standart(lar) ve Akreditasyon Sorunu”

ABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ DOKTORA PROGRAMI I. ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU, Turkey, 20 May 2019

Yedi İklim Türkçe ve New Total English B1 Kitaplarının Karşılaştırılması ve Kültürlerarası İletişim

SADAB V. ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR VE DAVRANIŞ BİLİMLERİ SEMPOZYUMU, Tiflis, Georgia, 10 October - 11 November 2019

Türkçenin Ana Dili Olarak Ediniminden Yabancı Dil Olarak Öğretimine Yöntem Çıkarımı

4. ULUSLARARASI YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİM KONGRESİ, 12 - 13 October 2018

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETEN ÖĞRETMENLERİN PEDAGOJİK MUHAKEME YETENEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ

II. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, 7 - 08 December 2018

Simülatif Türkçe Öğretim Yöntemleri

10. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 17 - 19 October 2018

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Çağrışım Tekniğiyle Kavram Öğretimi

Uluslararası Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sempozyumu, Bursa, Turkey, 27 - 28 April 2017

Books & Book Chapters