Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Effects of subzero treatments on the mechanical properties of the sae 4140 steel

Materiali in Tehnologije, vol.53, no.4, pp.489-494, 2019 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier

AN EXPERIMENTAL APPROACH FOR DETERMINING THE DISTORTION TENDENCY IN WELDED STRUCTURES

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, vol.23, no.1, pp.139-145, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

API 5L X65 Çeliklerinin MAG Kaynak Yöntemi ile Birleştirilmesinde Kaynak İşleminin Mikroyapı ve Mekanik Özelliklere Etkisininİncelenmesi

Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Dergisi, vol.31, pp.1-9, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

KRİYOJENİK İŞLEMİN SAE 4140 ÇELİĞİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Teknik-Online Dergi, vol.13, no.2, pp.25-37, 2014 (Other Refereed National Journals)

Kriyojenik İşlemin SAE 4140 Çeliğin Mekanik Özellikleri Üzerine Etksi

Selçuk Üniversitesi Teknik Online Dergisi, vol.13, no.2, pp.25-37, 2014 (Other Refereed National Journals)

Study of cutting force and surface roughness in milling of Al/Sic metal matrix composites

Scientific Research And Essays, vol.6, no.10, pp.2056-2062, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

TÜRKİYE DE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MEVCUTDURUM SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.12, no.3, pp.65-86, 2008 (Other Refereed National Journals)

KAYNAKLI BİRLEŞTİRMELİ KONSTRÜKSİYONLARINÇARPILMA EĞİLİMLERİNİN BELİRLENMESİ İÇİNDENEYSEL BİR YAKLAŞIM

Journal Of The Faculty Of Engineering And Architecture Of Gazi University, vol.23, no.1, pp.139-145, 2008 (Other Refereed National Journals)

Türkiye de Mesleki ve Teknik Eğitim Mevcut Durum Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.12, no.3, pp.65-86, 2008 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

WELDABILITY OF AISI 304 AUSTENITIC STAINLESS STEEL MATERIALS BY PLASMA ARC WELDING METHOD

2nd International Turkish World Engineering and Science Congress, November 7-10, 2019, Türkiye, Antalya, Turkey, 7 - 10 October 2019, pp.763-773

WELDABLITIY OF AISI 304 AUSTENITIC STAINLESS STEEL MATERIALS WITH TIG WELDING METHOD

2nd International Turkish World Engineering and Science Congress, November 7-10, 2019, Türkiy, Antalya, Turkey, 7 - 10 October 2019, pp.750-762

AISI 304 ÖSTENİTİK PASLANMAZ ÇELİK MALZEMELERİN PLAZMA ARK KAYNAK YÖNTEMİ İLE KAYNAKLANABİLİRLİĞİ

2. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 7 - 10 November 2019, vol.2, pp.763-773

Yakma Alın Kaynağı ile Birleştirilmiş Saf Titanyumun Mekanik Özelliklerinin İncelenmes

3’xxrd International Symposium on Industrial Design Engineering, Antalya, Turkey, 22 - 24 November 2018, pp.470-473

API Borularının Kaynaklı Birleştirmelerinde Akma Mukavemeti Değerlerinin Taguchi Metodu İle Optimizasyonu

5. International Conference on Welding Technologies and Exhibition (ICWET’18), 26 - 28 September 2018, pp.490-502

ÇELİK KONSTRÜKSİYONLARDA KAYNAK ISISINDAN DOLAYIMEYDANA GELEN ÖLÇÜ HATALARININ DENEYSEL VE SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİYLE ANALİZİ

1st International Turkish World Engineering and Science Congress in Antalya, December 7-10, 2017, Turkey, Antalya, Turkey, 7 - 10 December 2017, pp.156

LAZERLİ KAYNAK SÜREÇLERİNDE OLUŞAN YÜZEY DİSTORSİYONLARININ SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE ANALİZİ

1st International Turkish World Engineering and Science Congress, Antalya, Turkey, 7 - 10 December 2017, pp.151

Parametreleri Taguchi Metoduyla Belirlenen API 5LX65 Boru Birleştirmelerinin Radyografik Muayene İncelemeleri

1. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 10 December 2017, pp.162

GRADE A GEMI SACLARINDA KAYNAK BÖLGESININ SERTLIĞINE KOROZYONUN ETKISI

I. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASIMÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 7 - 10 December 2017, pp.689-697

Lazerli Kaynak Süreçlerinde Oluşan Yüzey Distorsiyonlarının Sonlu Elemanlar Yöntemi İle Analizi

TESKONGRE 1. International Turkish World Enginering and Science Congress, Antalya, Turkey, 7 - 10 December 2017, pp.151

API 5LX65 Boruların Kaynaklı Birleştirmelerinde Maksimum Çekme Mukavemetinin Taguchi Metodu İle Optimizasyonu

1. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 10 December 2017, pp.186

Tozaltı Kaynağı ile API 5L X52 Malzemeden Üretilen Boruların Kaynak Bölgesinin Mekanik İncelemesi

2. Uluslararası Malzeme Bilimi ve Teknolojisi Konferansı- Kapadokya(IMSTEC 2017), Nevşehir, Turkey, 11 - 13 October 2017

Tozaltı Ark Kaynak Yöntemiyle Birleştirilen API 5L X52 Doğalgaz Boru Malzemesinin Kaynak Bölgesinin Metalurjik Araştırması

2. Uluslararası Malzeme Bilimi ve Teknolojisi Konferansı- Kapadokya(IMSTEC 2017), Nevşehir, Turkey, 11 - 13 October 2017

Investigation of Retentation Effect of Liquid Nitrogen on SAE 4140 Steel

The Second International Iron and Steel Symposium (IISS’15), Karabük, Turkey, 1 - 03 April 2015, pp.395-400

TIG Kaynak Yöntemiyle Kaplanan Supap Yüzeylerinde Sıcaklığın Adhesif Aşınma Özelliklerine Etkis

3rd International Conference on Welding Technology Welding Technologies and Exhibition, 21 - 23 May 2014

AISI 304 ÖSTENİTİK PASLANMAZ ÇELİK MALZEMELERİN TIG KAYNAK YÖNTEMİ İLE KAYNAKLANABİLİRLİĞİ

2. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 7 - 10 November 2019, vol.2, pp.750-762

TIG KAYNAK YÖNTEMİ İLE KAPLANAN SUPAP YÜZEYLERİNDE SICAKLIĞIN ADHESİF AŞINMA ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ

3rd International Conference on Welding Technologies and Exhibition, Manisa, Turkey, 21 - 23 May 2014, pp.806-815

Petrol Ve Doğalgaz Boru Hatları İçin Üretilen API X65Boruların Birleştirilmesinde Kaynak Teli KompozisyonununMikroyapı Ve Mekanik Özelliklere Etkisi

2 nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON WELDING TECHNOLOGIES and EXHIBITON, Ankara, Turkey, 23 May 2012 - 25 May 2009, pp.654-664

Books & Book Chapters

15. BÇLÜM KAYNAK İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

in: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, Yrd. Doç. Dr. Mustafa ALTIN - Doç. Dr. Şakir TAŞDEMİR, Editor, EĞİTİM KİTABEVİ, Konya, pp.555-590, 2018