Res. Asst. PhD

TUĞBA TAŞKIN


Gazi Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fizik Eğitimi

Education Information

2017 - Continues

2017 - Continues

Undergraduate

Anadolu University, Open Educatıon Faculty, Department Of Phılosophy, Turkey

2008 - 2014

2008 - 2014

Doctorate

Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Turkey

2005 - 2008

2005 - 2008

Postgraduate

Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi, Turkey

2000 - 2005

2000 - 2005

Undergraduate

Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi, Turkey

Dissertations

2014

2014

Doctorate

Mekanik Konularının Öğretiminde Yaratıcı Drama Yönteminin Uygulanması ve Değerlendirilmesi

Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

2008

2008

Postgraduate

Öğrencilerin Newton'un hareket kanunlarındaki kavram yanılgılarının giderilmesinde işbirlikli öğrenmenin etkisi

Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

English

Certificates, Courses and Trainings

2014

2014

Karakter Yaratma

Vocational Training

MODE-M

2013

2013

Doğaçlamadan Geleneksel Halk Danslarına

Vocational Training

Çağdaş Drama Derneği

2012

2012

Ritüeller ve Yaratıcı Drama

Vocational Training

Çağdaş Drama Derneği

2011

2011

Uygulamalı Tiyatro

Vocational Training

Kocaeli Üniversitesi & Çağdaş Drama Derneği

2011

2011

Playback Tiyatroya Giriş

Vocational Training

Çağdaş Drama Derneği

2011

2011

Temel Tiyatro Yaklaşımları ve Yaratıcı Drama

Vocational Training

Çağdaş Drama Derneği

2011

2011

Oyundan Doğaçlamaya

Vocational Training

Çağdaş Drama Derneği

2011

2011

Çok Kültürlülük ve Kültürlerarasılık Bağlamında Drama: Farkındalıklar-Farklılıklar

Vocational Training

Çağdaş Drama Derneği

2011

2011

Dramada İki Yaklaşım: Heatcote ve Bolton

Vocational Training

Çağdaş Drama Derneği

2010

2010

Acil Serviste bir “Junkie”-Forum Tiyatro ile Açılımlar”

Vocational Training

Çağdaş Drama Derneği

2010

2010

İnsan Hakları, İnsanın Yazdıkları

Vocational Training

Çağdaş Drama Derneği

2010

2010

Bertold Brecht ve Öğretici Oyunlar

Vocational Training

Çağdaş Drama Derneği

2010

2010

Grotowski Kaynaklı Fiziksel Çalışma

Vocational Training

Çağdaş Drama Derneği

2010

2010

Süreçsel Drama ve Teknikler

Vocational Training

Çağdaş Drama Derneği

2009

2009

Uzman Mantosu Yaklaşımı

Vocational Training

Çağdaş Drama Derneği

2008

2008

Drama Kursu

Vocational Training

Çankaya Halk Eğitim Merkezi

2008

2008

Yaratıcı Drama Eğitmenliği/Liderliği Programı

Vocational Training

Çağdaş Drama Derneği

Research Areas

Teacher Training in Science and Math. at Second. Sch. Lev.

Academic Titles / Tasks

2005 - Continues

2005 - Continues

Research Assistant PhD

Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

2021

2021

Possible misconceptions about solid friction

Kızılcık H. Ş. , Aygün M., Şahin E., Önder-Çelikkanll N., Türk O., Taşkın T. , et al.

Physical Review Physics Education Research, vol.17, no.2, 2021 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier

Articles Published in Other Journals

2021

2021

A Content Analysis Related to Studies About Concept Cartoons in Science Education

Taşkın T.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.18, no.1, pp.622-651, 2021 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

2021

2021

An Investigation of Epistemological Beliefs of Physics Teachers According to Different Variables

Taşkın T.

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.10, no.2, pp.325-341, 2021 (National Refreed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

2020

2020

An Analysis of Science Education Studies on Teaching History of Science

Taşkın T.

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, no.50, pp.158-171, 2020 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

2020

2020

Fizik Öğretmen Adaylarının Elektrostatik Dengedeki İletkenler ve ElektrikAlan Çizgileri Konusundaki Bilgilerinin Çizim Yöntemiyle İncelenmesi

TAŞKIN T. , ÜNLÜ YAVAŞ P.

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.21, no.1, pp.118-137, 2020 (Other Refereed National Journals)

2019

2019

Examining the Knowledge Levels of Preservice Teachers Regarding Special Relativity in Terms of Different Variables

Taşkın T. , Kandil Ingec Ş.

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.34, no.3, pp.860-887, 2019 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier identifier

2019

2019

Prospective Physics Teachers’ Understanding of the Speed of Light within the Scope of Special Relativity

Taşkın T. , İnğeç Ş.

International Journal of Physics and Chemistry Education , vol.11, no.2, pp.45-53, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2017

2017

Fizik Eğitiminde Yaratıcı Drama Yöntemine Bir Örnek: Sürtünme Kuvveti

Taşkın T. , Moğol S.

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (elektronik), vol.11, no.1, pp.198-221, 2017 (International Refereed University Journal)

2016

2016

Yaratıcı Drama Yönteminin Öğretmen Adaylarının Mekaniğe Yönelik Tutumuna Etkisi.

TAŞKIN T. , MOĞOL S.

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.17, no.3, pp.17-37, 2016 (Other Refereed National Journals)

2016

2016

Fizik Konularının Öğretiminde Bir Yöntem Olarak Yaratıcı Dramanın Kullanımına İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşleri

TAŞKIN T. , MOĞOL S.

Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.2, no.3, pp.193-210, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

2012

2012

Student Opinions on the Use of the Cooperative Method in Physics Education

Çopur T. , Moğol S.

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.32, no.2, pp.251-266, 2012 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2017

2017

Görelilik Kavram Envanteri Türkçe'ye Uyarlama Çalışması

TAŞKIN T. , İNĞEÇ Ş.

3. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi, Ankara, Turkey, 14 - 17 September 2017

2016

2016

Öğretmen Adaylarının Özel Görelilik Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

TAŞKIN T. , İNĞEÇ Ş. , ERDEMİR M.

12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Trabzon, Turkey, 28 - 30 September 2016

2016

2016

Misconceptions about frictional force between solid surfaces

Şahin E., Aygün M., Önder Çelikkanlı N. , Kızılcık H. Ş. , Taşkın T. , Damlı V. , et al.

Turkish Physical Society 32nd International Physics Congress, Muğla, Turkey, 6 - 09 September 2016 Sustainable Development

2016

2016

Ortaöğretim Öğrencilerinin Özel Görelilik Konusunda Yaptıkları Kavramsal Hataların Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma

İNĞEÇ Ş. , TAŞKIN T. , GÜRSOY S. G.

1st International Management Research Congress-InMaR Congress-2016, Ankara, Turkey, 19 - 20 May 2016

2015

2015

Yaratıcı Drama Yöntemi ile Newton un 3 Kanununun İncelenmesi

TAŞKIN T. , MOĞOL S.

II. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi, Ankara, Turkey, 10 - 12 September 2015

2010

2010

Farklı Bir Laboratuvar Yaklaşımının Fizik Öğretmen Adayları Üzerindeki Etkisi

Şahin E., Kızılcık H. Ş. , Önder Çelikkanlı N. , Damlı V. , Mert V., Taşkın T. , et al.

Turkish Physical Society 27th International Physics Congress, İstanbul, Turkey, 14 - 17 September 2010 Sustainable Development